revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1988, číslo 1 (samizdat)

Ivan Hoffman
Dobrá otázka

Pred pár dňami mi zatelefonoval redaktor časopisu Československý architekt a požiadal ma o odpoveď na anketnú otázku: „Ako si predstavujete československú architektúru v roku 2001?“ Dobrá otázka. Sadol som si a napísal:
Dočkal som sa! Píše sa rok 2001, čoskoro oslávim päťdesiatku. Denne je na nábreží stavebný ruch, vyvolaný verejnou diskusiou o budúcnosti Bratislavy. Úcta k histórii dostala zelenú. >> viac textu


Ivan Hoffman
Námestie mieru
Každé naše mesto má ulicu Osloboditeľov, ulicu Československej armády, ulicu Ľudových milícií a Februárového víťazstva a k tomu sa zvykne pridružiť i námestie venované mieru. Je to už taký tunajší zvyk.
Bratislava má tiež Námestie mieru a keď som sa ním dnes ráno náhlil do práce, odlepil sa mi v jednej chvíli zrak od asfaltu a ako tak stúpal po fasáde blížiaceho sa domu, odrazu zarazene čítam: BRATISLAVA MESTO MIERU. Zvolnil som krok, poťažkal pohľadom písmená zakliate v zašlej medi a zastal som, s hlavou nepokrytou, na mierovom námestí mierového mesta v hlbokom tyle bojujúceho sveta.
>> viac textu


Marek Bohúň
Ľudia – roky – osudy

(Venované pamiatke nášho kamaráta Igora Kalného) Tomislav Kolakovič, vlastným menom Poglajen, sa narodil 8. októbra 1906 v Chorvátsku. Kým sa rozhodol, že bude jezuitským kňazom, študoval filozofiu, absolvoval tiež niekoľko smestrov medicíny a pôsobil istý čas v nemocnici. Po ukončení základného rehoľného štúdia filozofie a teológie pokračoval v štúdiu kresťanskej filozofie a teológie na katolíckej univerzite v Leuven v Belgicku. Na pápežskom Orientálnom ústave v Ríme si doplnil vzdelanie z odboru východnej teológie a liturgie.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Martin Buber
Ako môže vzniknúť spoločenstvo?
Kolektív a spoločenstvo

Milan Šimečka
K jiné nehodě na krátkých vlnách

Ivan Hoffman
Muž paradoxov?

Stephen Eibel
Stretnutie

Josef Mlejnek
Básne

Martin M. Šimečka
Strach

J. L. Borges
Podobenstvá

Marek Bohúň
Ľudia – roky – osudy


Recenzie – glosy – kritiky
Matěj Krčma
Spravodlivost a styl

- mk -
Zabudnutý ohyb

- mk -
Jiří Anderle aneb elegance nicoty

- js -
Alexander Kušner: Pátý živel

- js -
Ted Hughes: Jeskynní ptáci

- mk -
Havrilovo Lido

Martin M. Šimečka
Lido

MT
Stránky z denníka

Martin M. Šimečka
Pravidlá hry

Ivan Hoffman
Dobrá otázka


Ivan Hoffman
Námestie mieru


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.