revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

<< späť na Fragment ročník 1991, číslo 5

György Petri

György Petri sa narodil v r. 1943 v Budapešti. Vyštudoval filozofickú fakultu, pracoval ako robotník, neskôr ako redaktor. Po problémoch s publikovaním svojich politicky ladených veršov emigroval v osemdesiatych rokoch do Paríža. Po debutantskej básnickej zbierke Magyarázatok M. számára (Vysvetlivky pre M.; 1971), vydal viacero kníh; naše ukážky pochádzajú zo zbierky básní Ami kimaradt (Čo zostáva; 1989). Petriho verše sú preložené do väčšiny svetových jazykov, samostatné básnické zbierky mu vyšli v nemčine, angličtine, francúzštine.

Pieseň

nechcem toho veľa
stačia mi úsporné tvary
pohára a fl'aše

už nikoho neoplakávam
len nech si žiaľ berie
svoje skorumpované milosrdenstvo

naša doba hľadá
prázdnu harmóniu
cieľ sa skrýva v milostivej budúcnosti

v našej postkultúmej a predkultúrnej dobe
by bolo také skvelé naháňať sa
s tebou v tráve slnkom zalievaných kúpeľov

Vzduch I.

Tlmený hukot ryžového zrnka.
Chladivý zamat
ilúzie! Alebo čo vlastne?
Veľké sklovité mäso
neskorých hrušiek
je presne takéto –
trblietavá kaša.

Vzduch.

Priehľadnosť kvádrov!

Vzduch II.

Všetko
by sa malo stať
vzduchom.
Aspoň by sa v ňom mohlo rozpustiť oko!
(Ó, keby som sa celý
mohol stať
jeho chladom,
jeho snehovôňou...)

Jesennému listu

Odkiaľ a kam
sa tak hrmotne pachtíš –
je to ako keby akýsi sklený potkan
ťahal svoje tehotné krehké
brucho po ceste – odkiaľkam, ty, žena-list,
plávajúca vzduchom crowlom?

Casanovovo vyhasínajúce sebavedomie

Ženy
ženy
v ktorých som vypĺňal minúty

polievacia hadica
v ruke domovníka

Mužský hlas I.

Ty si výnimka.
Nie si odporná – len svrbíš.
Že kde? Prosím ťa! Všade!
Ako to mám povedať? Tu. Všade, po celej izbe...
Tak ťa ľúbim!

Mužský hlas II.

Nepochopím však, prečo
sa ma nedávno tak vyčítavo
spýtala: „Tak teraz už nie som tvoja ženuška?“
Rozviedli sme sa pred desiatimi rokmi.

Ikarus

Letel som už
Zéroflotom
Balkanflotom
letel som už
zovšadiaľ
a predsa
mám ešte jednu túžbu
rád by som konečne
letel aj Érfransom – a hoci dofrasa –
to je celkom jedno
len niekde
preč odtiaľto

Preložil Dušan Krnáč.

 

 

Obálka čísla: Hubert Kiecol

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Rio Preisner
Kritika totalitarismu
s. 3
c
Ján Bábik (Ján Ondruš)
Štyri básne
s. 15
c
Mihály Sukosd
Osud a bezosudovosť A. Koestler
s. 19
c
Arthur Koestler
Tma na poludnie
s. 38
c
Ezra Pound
O tradici
s. 47
c
Donald Hall
Rozhovor s Ezrou Poundem
s. 53
c
Allen Ginsberg
Deset odkazů Ezry Pounda
s. 72
c
Dušan Šimko
Japonský diván
s. 76
c
Karol Strmeň
Básne
s. 98
c
Karel Pecka
Nejenom chlebem
s. 102
c
Štefan Semian
Básne
s. 107
c
Gyorgy Petri
Pieseň

s. 109
c
Pierre Cabanne
Rozhovor s Marcelom Duchampom (pokračovanie)
s. 112
c
Oleg Pastier
Z histórie bratislavského samizdatu (pokračovanie)
s. 129
c
RECENZIE – POZNÁMKY
Martin Kasarda
(V)okno na odvrátenú stranu
s. 135
c
Pavel Matejovič
Obrana literatúry – Milan Šútovec: Rekapitulácie nekapitulácie
s. 137
c
Karol Chmel
Dr(o)bky, čr(ie)pky, v(ý)ňatky – Ivan Kadlečík: Vlastný hororskop
s. 139
c
Jiří Brabec
Pětset dní revoluce
s. 140
c
Ivan Hoffman
Nežná kontrarevolúcia

s. 146
c
Jiří Olič
Čestmír Suška 1991
s. 149
c
Laco Teren
36x podľa Prousta

s. 150
c
Slawomir Moržek
Strom

s. 151
c
Dokumenty
Alexander Németh: Židia v bratislavskom podhradí
s. 153
c 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.