revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

<< späť na Fragment ročník 1991, číslo 5

36 x podľa Prousta
odpovedá Laco Teren

1.   Čo je pre vás vrcholom mravnej biedy?
Neviem, čo sa myslí slovom mravnosť, ale ak je to, čo myslím ja, poznáte ten vtip s činčilou? Tak potom za najväčšiu mravnú biedu pokladám niečo, čo by som nazval rozplizlý alibizmus – vlastnosť, ktorá nám umožňuje roztekať sa do hociktorej strany bez akejkoľvek angažovanosti s istotou stáleho profitu. Teda ak vám pĺzne činčila.
2.   Kde by ste chceli žiť?
Ak sa zlepší počasie, rád by som žil kde žijem, s možnosťou častejšie striedať prostredia. S deťmi by som rád žil istý čas pri mori a vhorách.
3.   Aký je váš ideál pozemského života?
Bol by som rád, keby ľudia namiesto reči spievali, keby sa vyjadrovali tancom, ja by som rád mal modré vlasy.
4.   Ktoré chyby sú vo vašich očiach najznesiteľnejšie?
Malé.
5.   A najneznesiteľnejšie?
Veľké.
6.   Ktorú historickú postavu máte v najväčšej obľube?
Jim Morrison.
7.   Ktoré hrdinky skutočného života obdivujete najviac?
Ženy.
8.   A ktorú hrdinku imaginárnu?
Fanny Ardant vo filme Konečne nedeľa.
9.   Váš najmilší maliar?
Tizian, jeho obraz Marsyasov súd. Caspar David Fridrich obraz Arminov hrob. A Macel Picabia.
10. Vyvolený hudobník?
Posledný rok Chet Baker, trojica Gerschwin, Bernstein, Prince. Rád mám Davida Byrna, zvláštny význam pre mňa má John Lurie.
11. Ktoré vlastnosti si najviac ceníte u muža?
Priateľstvo.
12. U ženy?
Nehu.
13. Čím sa zaoberáte najradšej?
Spím.
14. Kým by ste chceli byť?
Vždy som túžil vedieť hrať na saxofón.
15. Ktorá je podstatná vlastnosť vašej povahy?
Nerozhodnosť.
16. Čo si najviac ceníte u priateľov?
Priateľstvo.
17. Čo najmenej?
Nemám rád, keď mi priatelia závidia moju striebornú trúbku.
18. Aký je váš sen o šťastí?
Let za pekného počasia.
19. Čo je pre vás najvyššou strasťou?
Citujem Semiša: „Nájsť sa v zime o piatej ráno na stanici v Palárikove.“
20. Keby ste neboli tým, čím ste, aké povolanie by ste si rád zvolili?
Viac rybár ako lekár a popri tom záhradník.
21. Ktorej farbe dávate prednosť?
Všetkým. Pohybujem sa od čiernej k bielej a naspäť, teraz sa blížim k bielej.
22. Ktorý kvet máte najradšej?
Káliu, jesenné kvety, všetky kvety.
23. S ktorým vtákom najviac sympatizujete?
S fšetkými ftákmi, zvláštny význam v mojom živote majú hrdličky.
24. Vaši najmilší spisovatelia?
William Burroughs, Ja a mama by sme radi vedeli. Truman Capote, Tennesse Williams, Woody Allen, Raymond Queneau, Smutný pierot.
25. Vaši najmilší básnici?
Goethe.
26. Váš hrdina?
Batman.
27. Vaši hrdinovia konkrétneho života?
Lekári sveta.
28. Vaše historické hrdinky?
Nico.
29. Čo v človeku nenávidíte najsilnejšie?
Hlúposť.
30. Ktoré historické charaktery sa vám najviac protivia?
Josef Fouché a jeho krvavá skupina.
31. Ktorý vojnový čin najviac obdivujete?
Dezerciu, povstania. Povstanie vo Varšavskom gete.
32. Akú politickú reformu by ste želali svetu?
Tú, ktorú povedie Fauna a Flóra.
33. Ktorým prirodzeným talentom by ste chceli byť obdarovaný?
Ponáraním sa do veľkých hĺbok bez kyslíkového prístroja.
34. Ako by ste chceli zomrieť?
Na konci svojho života.
35. Váš súčasný stav?
Tých otázok je veľa.
36. Vaše heslo?
Nič nás nezastaví.

 

 

Obálka čísla: Hubert Kiecol

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Rio Preisner
Kritika totalitarismu
s. 3
c
Ján Bábik (Ján Ondruš)
Štyri básne
s. 15
c
Mihály Sukosd
Osud a bezosudovosť A. Koestler
s. 19
c
Arthur Koestler
Tma na poludnie
s. 38
c
Ezra Pound
O tradici
s. 47
c
Donald Hall
Rozhovor s Ezrou Poundem
s. 53
c
Allen Ginsberg
Deset odkazů Ezry Pounda
s. 72
c
Dušan Šimko
Japonský diván
s. 76
c
Karol Strmeň
Básne
s. 98
c
Karel Pecka
Nejenom chlebem
s. 102
c
Štefan Semian
Básne
s. 107
c
Gyorgy Petri
Pieseň

s. 109
c
Pierre Cabanne
Rozhovor s Marcelom Duchampom (pokračovanie)
s. 112
c
Oleg Pastier
Z histórie bratislavského samizdatu (pokračovanie)
s. 129
c
RECENZIE – POZNÁMKY
Martin Kasarda
(V)okno na odvrátenú stranu
s. 135
c
Pavel Matejovič
Obrana literatúry – Milan Šútovec: Rekapitulácie nekapitulácie
s. 137
c
Karol Chmel
Dr(o)bky, čr(ie)pky, v(ý)ňatky – Ivan Kadlečík: Vlastný hororskop
s. 139
c
Jiří Brabec
Pětset dní revoluce
s. 140
c
Ivan Hoffman
Nežná kontrarevolúcia

s. 146
c
Jiří Olič
Čestmír Suška 1991
s. 149
c
Laco Teren
36x podľa Prousta

s. 150
c
Slawomir Moržek
Strom

s. 151
c
Dokumenty
Alexander Németh: Židia v bratislavskom podhradí
s. 153
c 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.