revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

<< späť na Fragment ročník 1991, číslo 8

36 x podľa Prousta
Odpovedá maliar Martin Knut

1.   Čo je pre vás vrcholom mravnej biedy?
Byť pavúkom, pretože ten zostáva v rovine bytia neobdarený vývojom už hádam 20 miliónov rokov.
2.   Kde by ste chceli žiť?
Všade tam, kde sa dá žiť.
3.   Aký je váš ideál pozemského života?
Ako dieťa som chcel byť prezidentom, aby som každý deň jedol koláče.
4.   Ktoré chyby sú vo vašich očiach najznesiteľnejšie?
Mať pomer s každodennosťou.
5.   A najneznesiteľnejšie?
Poddať sa každodennosti.
6.   Ktorú historickú postavu máte v najväčšej obľube?
Móric Beňovský.
7.   Ktoré hrdinky skutočného života obdivujete najviac?
Moju mamu.
8.   A ktorú hrdinku imaginárnu?
Nikitu z filmu Nikita.
9.   Váš najmilší maliar?
Tento rok – Tapies.
10. Vyvolený hudobník?
Iva Bittová.
11. Ktoré vlastnosti si naj viac ceníte u muža?
Jasnú reč a schopnosť dodržať slovo.
12. U ženy?
Odvahu byť nežná.
13. Čím sa zaoberáte najradšej?
Zbieram životopisy.
14. Kým by ste chceli byť?
Túžim sa stať rozhodcom v biliarde.
15. Ktorá je podstatná vlastnosť vašej povahy?
Výbušnosť.
16. Čo si najviac ceníte u priateľov?
To, že ich mám.
17. Čo najmenej?
To, že ich je málo.
18. Aký je váš sen o šťastí?
Mať v živote šťastie.
19. Čo je pre vás najvyššou strasťou?
Mať v živote smolu.
20. Keby ste neboli tým, čím ste, aké povolanie by ste si rád zvolili?
Dnes je dobré byť poradcom. Poradcom rozhodcu biliardu.
21. Ktorej farbe dávate prednosť?
Farbám dúhy.
22. Ktorý kvet máte najradšej?
Nevyznám sa ešte stále vo výkladoch znamení, ale ak kvet, tak kvet Dúšky materinej.
23. S ktorým vtákom najviac sympatizujete?
S vranami, pretože pochádzam z Vranova.
24. Vaši najmilší spisovatelia?
Truman Capote, Michel Tournier, Italo Calvino, Ivan Bunin.
25. Vaši najmilší básnici?
Bukowski, Jeffers, Morgenstern.
26. Váš hrdina?
Mám dvoch zo seriálu „A je to“.
27. Vaši hrdinovia konkrétneho života?
Mám jednoho, môj otec.
28. Vaše historické hrdinky?
Lysistrata.
29. Čo v človeku nenávidíte najsilnejšie?
Malosť.
30. Ktoré historické charaktery sa vám najviac protivia?
Hádzači hrachu pod nohy.
31. Ktorý vojnový čin najviac obdivujete?
Čin čarárá, čin, čin.
32. Akú politickú reformu by ste želali svetu?
Takú, po ktorej by svet ešte ostal.
33. Ktorým prirodzeným talentom by ste chceli byť obdarovaný?
Nenaletieť podvodníkom
34. Ako by ste chceli zomrieť?
Wody Allen: Je objektívne nemožné prežiť vlastnú smrť a nezačať falošne spievať.
35. Váš súčasný stav?
Slobodný v manželstve.
36. Vaše heslo?
UMEÉNE CHCE OBEÉTE.

 

 

 

 

Obálka čísla: Z knihy: Knižný drevorez v ľudovej tradícii

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Jorge Luis Borges
Strážca kníh

s. 3

Jorge Luis Borges
Myšlienky
s. 5
c
Willis Barnstone
Třináct otázek: Rozhovor s Jorge Luis Borgesem
s. 9
c
Róbert Gál
Existenciály
s. 24
c
Zbyněk Hejda
Verše
s. 26
c
Witold Gombrowicz
Denník
s. 29
c
Marián Milčák
Vkladanie pod jazyk
s. 45
c
Česko-slovensko-latinsko-americký rozhovor
(s Enriquem Buttim)
s. 47
c
Enrique Butti
Chiaroscuro
s. 52
c
Dušan Dušek
Poviedky

s. 63
c
Zdeněk Urbánek
Dva
s. 69
c
Danilo Kiš
Červené známky s podobizňou Lenina
s. 106
c
Pierre Cabanne
Rozhovor s Marcelom Duchampom (pokračovanie)
s. 116
c
Oleg Pastier
Z histórie bratislavského samizdatu
s. 135
c
RECENZIE – POZNÁMKY
Marián Milčák
Tabu vnútornej drámy – Taťjana Lehenová: Cigánsky tábor
s. 143
c
Martin Kasarda
Niekoľko javov a zjavení – William S. Burroughs: Teplouš, Dopisy o Yage
s. 144
c
Jiří Blažek
Adina Mandlová: Dneska už se tomu směju
s. 145
c
-mk-
Jeho udalosti – Marián Hatala: Moje udalosti
s. 146
c
Ľudovít Kossár
Cesty európskej kultúry
s. 147
c
Skelety a silhouety
Jiří Olič: Další Škvoreckého pansofie
s. 148
c
36 x podľa Prousta
Martin Knut

s. 149
c
Časopisecký monitor
Naglos
s. 151
c
Slawomir Mrožek
Hloupost a lež
s. 152
c 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.