revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

<< späť na Fragment ročník 1991, číslo 8
c

 

Obálka čísla: Z knihy: Knižný drevorez v ľudovej tradícii

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Jorge Luis Borges
Strážca kníh

s. 3

Jorge Luis Borges
Myšlienky
s. 5
c
Willis Barnstone
Třináct otázek: Rozhovor s Jorge Luis Borgesem
s. 9
c
Róbert Gál
Existenciály
s. 24
c
Zbyněk Hejda
Verše
s. 26
c
Witold Gombrowicz
Denník
s. 29
c
Marián Milčák
Vkladanie pod jazyk
s. 45
c
Česko-slovensko-latinsko-americký rozhovor
(s Enriquem Buttim)
s. 47
c
Enrique Butti
Chiaroscuro
s. 52
c
Dušan Dušek
Poviedky

s. 63
c
Zdeněk Urbánek
Dva
s. 69
c
Danilo Kiš
Červené známky s podobizňou Lenina
s. 106
c
Pierre Cabanne
Rozhovor s Marcelom Duchampom (pokračovanie)
s. 116
c
Oleg Pastier
Z histórie bratislavského samizdatu
s. 135
c
RECENZIE – POZNÁMKY
Marián Milčák
Tabu vnútornej drámy – Taťjana Lehenová: Cigánsky tábor
s. 143
c
Martin Kasarda
Niekoľko javov a zjavení – William S. Burroughs: Teplouš, Dopisy o Yage
s. 144
c
Jiří Blažek
Adina Mandlová: Dneska už se tomu směju
s. 145
c
-mk-
Jeho udalosti – Marián Hatala: Moje udalosti
s. 146
c
Ľudovít Kossár
Cesty európskej kultúry
s. 147
c
Skelety a silhouety
Jiří Olič: Další Škvoreckého pansofie
s. 148
c
36 x podľa Prousta
Martin Knut

s. 149
c
Časopisecký monitor
Naglos
s. 151
c
Slawomir Mrožek
Hloupost a lež
s. 152
c
 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.