revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)
c

 

<< späť na Fragment ročník 1991, číslo 9

Ivan Hoffman
Nezmeškať vlak

Neviem, či metafora, že niekomu „ušiel vlak“ je bežná aj v iných rečiach ako v češtine a slovenčine. V Československu sa tým, že niekomu ušiel vlak, označuje jeho zaváhanie, nesprávny odhad toho, ako sa veci v budúcnosti vyvinú. Ak vám niekto povie, že vám „ušiel vlak“, myslí tým súčasne, že je to vaša chyba, alebo vaša smola.

Pred niekoľkými dňami ma v bratislavskej kancelárii RFE navštívil sebavedomý muž, Slovák, žijúci dlhé roky v exile. Podľa jeho mienky je iba otázkou času, kedy sa Slovensko stane samostatným štátom a politikom, ktorí s tým nerátajú a ktorí nerobia národnú politiku (rozumej – neusilujú sa o slovenskú samostatnosť) – ušiel vlak.
Neviem, akú rýchlosť tento vlak nacionalizmu na Slovensku naberie a koľko spôsobí škody a utrpenia. Už dnes sa síce zápasí o to, kto sa v ňom povezie v prvej a kto v druhej triede a kto bude kontrolovať lístky, no súčasne ešte nie je vylúčené, že sa ho podarí ubrzdiť, že nad vášňami zvíťazí zdravý rozum, alebo aspoň pragmatizmus a Československo sa nerozpadne. Nechcem však teraz hovoriť špeciálne o tomto probléme.

Čo chcem povedať je to, že metafora s vlakom, do ktorého niekto stihne nastúpiť a iný nie, nevznikla až po páde komunizmu a že neplatí iba pre Československo.
Na železničnú stanicu sa v tomto storočí podobá celý región strednej a východnej Európy. Chytiť rýchlik fašizmu, komunizmu či nacionalizmu sa stalo pragmatickým problémom homo-pasažiera, ktorému nezáleží na cieli cesty, ale iba na tom, aby sa viezol. Lojalita stredo-východo-Európana k striedajúcim sa režimom, či už totalitným, alebo do rôznej miery demokratickým, jeho neschopnosť čeliť populizmu a demagógii ako aj jeho ochota osvojovať si striedajúce sa obrazy nepriateľa, má určite viac príčin. Jednou z nich je samotný fakt, že v tejto časti sveta žije na malom území v bezprostrednom susedstve (spolu) viacero kultúr, mnoho malých národov a od latentnej nestability je tu k otvorenému konfliktu vždy veľmi blízko. Naopak, možno povedať, že toto prostredie je mimoriadne priaznivé pre presadzovanie sa autoritatívnych vodcov, ktorí slúžia úzko skupinovým či osobným záujmom preto, lebo tu vlastne niet generácie, ktorej príslušníci by neboli zrezignovali na vieru, že môžu ovplyvniť či už históriu, alebo vlastné osudy. Nedôvera v seba samého je príčinou strachu zo slobody vždy vtedy, keď tá sloboda je na dosah ruky. Ak teda hovorím o railway station, nemám predovšetkým na mysli ideologické vlaky, ale to, že namiesto sebavedomých občanov sa tu stretávame s pasažiermi, ktorí zúfalo študujú cestovné poriadky v snahe nezmeškať vlak, do ktorého sa bude prestupovať.

Uvažovanie o tom, kam je správne a užitočné cestovať, pôsobí na takéhoto homo-cestovateľa ako výstredné hobby hŕstky intelektuálov rôznej viery a presvedčenia, ktorí medzi sebou vedú nezrozumiteľný, akademický spor.

To, čo som práve povedal, ma privádza k otázke, či je správne, keď dnešnú stredo-východnú Európu nazývame posttotalitnou. Myslím si, že treba hovoriť o „medzitotalitnej“ perióde našich dejín, keď sa jeden totalitne-ideologický vlak vykoľajil a ďalší ešte nenabral vražednú rýchlosť. (Hoci v Juhoslávii už áno.)

Ak navrhujem nahradiť termín posttotalita termínom medzitotalita, nechcem tým v žiadnom prípade spochybniť dôležitosť zápasu o demokraciu, dôležitosť budovania občianskych spoločností, právnych štátov a určite nechcem spochybniť potrebu zápasu za dodržiavanie ľudských práv. Tieto zápasy treba viesť aj vtedy, keď nádej na víťazstvo je malá, a aj vtedy, keď nie je žiadna. Konštatujem skromné vyhliadky toho, že by stredná a východná Európa mohla stratiť charakter železničnej stanice nie preto, aby som šíril pesimizmus, ale z dôvodu práve opačného.

Ako ľudia, ktorým je odporné obstarávať si miestenky do totalitných vlakov, by sme si mali vážiť svoje niekdajšie reflexy príslušníkov necestujúcej a preto podozrievanej menšiny. Predstava, že žijeme posttotalitnú skutočnosť, teda skutočnosť, keď „to zlé máme za sebou“, v nás tieto reflexy oslabuje, hubí. Keď vidíme, akí sme v očakávaní toho lepšieho osamotení, stávame sa bez tých reflexov pesimistami.

Označiť dnešnú realitu za medzitotalitnú pre mňa neznamená vzdať sa ideálov, ale ilúzií. Znamená to chápať definitívne víťazstvo demokracie, tolerancie, slušnosti, atď., ako vec veľmi vzdialenej budúcnosti a dobre sa pripravovať na budúcnosť najbližšiu. Vzdať sa posttotalitnej interpretácie súčasnosti a osvojiť si jej interpretáciu medzitotalitnú znamená aj vyriešiť traumatickú dilemu, o ktorej pred časom v Bratislave hovoril na sympóziu Etika a politika Adam Michnik – totiž dilemu, či byť lojálny ku krehkým a neraz chybujúcim (nedokonalým) demokratickým inštitúciám, alebo či byť lojálny k pravde. Ak v medzitotalite, potom isteže k pravde.

Ale zmena pohľadu, ktorú navrhujem, umožňuje tiež vychutnať, hlboko si vážiť našu dočasnú slobodu, keď môžeme cestovať, verejne sa rozprávať bez dozoru tajnej polície, stretať sa s ľuďmi, ktorí sa stretnutí s nami už a ešte nemusia báť, keď môžeme absolvovať sympóziá, ako je toto dnešné.

V posttotalitnej spoločnosti ma nebavilo žiť a pripadal som si v nej zbytočný. Odkedy v nej žijem ako v medzitotalitnej, dozvedám sa s potešením, že mnoho mojich čitateľov a poslucháčov prestalo študovať cestovný poriadok do nadchádzajúcej nacionálnej totality. Komentovať túto dobu v tomto priestore ako medzitotalitnú sa mi ukazuje byť najúčinnejším spôsobom, ako sa príchodu totality brániť.

Ale záverom musím povedať, že hlavný dôvod, prečo sa mi zdá užitočné zmeniť slovník, je iný, a to celkom osobný. V posttotalitne vnímanej skutočnosti som v jednej chvíli dostal strach, že aj mne môže ujsť vlak: Vlak života v pravde, jediný vlak, ktorým sa oplatí cestovať. Cítim, že v medzi-totalite sa toho nebojím.

24.9.1991

(Písané pre konferenciu „Post-totalitarian mentalities and Culture“ v Krakove 26.-28. septembra 1991.)

 


 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Aldous Huxley
Diabol v dave

s. 3
c
Erik Groch
Odviate krídlami
s. 12
c
Juraj Špitzer
Občan spisovateľ
s. 17
c
Jiří Olič
Jakub Deml anebo portrét básníka jako obludy
s. 23
c
Ivan Hoffman
Nezmeškať vlak

s. 41
c
Zbigniew Herbert
Básne
s. 45
c
Dariusz Bitner
Frankensteiniáda

s. 56
c
Ivan Slavík
Malost, nebo velikost
s. 63
c
Ivan Slavík
Básne
s. 70
c
Viktor Jerofejev
Kar za sovietskou literatúrou
s. 74
c
Paul Johnson
Karol Marx
s. 83
c
RECENZIE – POZNÁMKY
Pavel Matejovič
Génius populizmu – H. B. Gisevius: Adolf Hitler
s. 109
c
Jiří Blažek
Mluvil jsem s Hitlerem
s. 110
c
Ľudovít Kossár
Spasiteľ umenia alebo Ježiš a show bussines
s. 113
c
Leopold Botcher
Andy Warhol v Medzilaborciach
s. 114
c
Skelety a silhouety
Jiří Olič: Vařečky a ekstase
s. 116
c
36 x podľa Prousta
František Skála
s. 117
c
Slawomir Mrožek
Samota

s. 118
c
Časopisecký monitor
Brulion
s. 120
c
Amnesty International
s. 121
c
J. M. Bocheňski
Stručný slovník filozofických povier
s. 123
c
Dokumenty
J. W. Brugel: Češi a Slováci
s. 147
c
 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.