revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1992, číslo 5

Walter Benjamin
Zápisky o droge

Niet trvalejšej legitimity drogy ako vedomie, že sa pomocou nej dá neraz preniknúť do sveta povrchu podobného úkrytu a vo všeobecnosti neprístupného, ktorý predstavuje ornament. Ako je známe, ornament nás obklopuje takmer všade. Napriek tomu pred ním zlyháva náš pochop ako pred máločím iným. Obyčajne si ho sotva všimneme. Jeho prítomnosť nás naproti tomu intenzívne zamestnáva v droge. >> viac textu


Ivan Diviš
Obskurantismus

Latinské sloveso obscuro znamená zahalovat, zatemňovat, skrýt a zatajovat, adjektivum obscurus znamená temný, skrytý, utajený, nezřetelný, nesrozumitelný, adverbium znamená temně a nezřetelně, potají. Je zřejmé, že je tu významový společný jmenovatel: nejasnost, ztajenost, nezřetelnost, skrytost. Obskurantismem nemůžeme ovšem jmenovat nic v přírodních vědách, ten pojem je vyhrazen humaniorům, a to pokleslého řádu.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Walter Benjamin
Zápisky o narkotikách

s. 3

Ewald Murrer
Texty
s. 20

Martin Solotruk
Básne
s. 30

Sylvia Plathová
Sklenený príklop
s. 32

Karel Hynek
Babička mladého lorda
s. 54

Martina Kasarda
Registre a súvahy
s. 64

Eugene Ionesco
Říše Rakousko-Uherská
s. 70

Iva Kotrlá
Republika Dubrovník
s. 76

Ivan Diviš
Obskurantismus

s. 86

RECENZIE – POZNÁMKY
Martin Kasarda
Karol Sidon: Evangelium podle Josefa Flavia
s. 90

Jiří Blažek
Kontinuita nadhľadu – Josef Pekař: O smyslu českých dějin
s. 91

Etela Viskupová
Byť predmetom bibliografie
s. 95

Pavel Matejovič
Sen a jeho výklad – Joel a Ethan Coenovci: Barton Fink
s. 97

-jb-
Divadlo života Jana Saudka
s. 98

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Daemonický monument
s. 99

Časopisecký monitor
s. 100

Knižný monitor
s. 102

Milan Nič
Pohľadnice z Prahy
s. 103

Ivan Kadlečík
Na okraj
s. 105

36 x podľa Prousta
Jana Bodnárová
s. 107

Slawomir Mrožek
Z denníka kapitalistu
s. 108

Slovník symbolov
s. 111


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.