revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 1992, číslo 8

Karol Chmel
Vsakovanie do máp

* * *
pregĺgať naprázdno, zlatým
palcom vtláčať
zátku do fľaše, panenka
mária, samé
provizóriá, mam deja,
mam tekutosti, hŕŕŕ, z krstných
listov bosou nohou
rovno medzi kríže,
tak ma to naplo, pach
pižma, kára
z bitúnku...

* * *
počali sme v bozku, povedala hannah, vrh do tmy
začal vynúteným bezvedomím, utiekaním sa k blasfémii,
nasadil som cmukatúru na tvoj diskrétne naliehavý spánok,
v ktorom išlo o kŕmenie vrán, zatiaľ čo sen len bezmocne
trúsil omrvinky, vrátiš sa, pýtala sa hannah, a ja som nevedel,
koho sa to pýta, naozaj išlo iba o...

vsakovanie do máp

z dutopriestoru do plnočasu:
ak chápeš svet
ako zahmlievanie

z denníka

... že vraj
vzdušné cesty – a proti
potivosti nôh
čaj z trezalky,
„mok čo sa cedí z plodov priepastí“,
nič,
nič iba komentáre,
čkanie hladného

z denníka II

ale nehovor
úteky zo života,
buďme konkrétni:
urobiť dieťa, obesiť sa,
nezávislý na vládnych
uzneseniach, geopatogénnych
zónach, sociálnom
napätí, privri oko,
spomaľ; úlisnejú
cintoríny, kráčajú
pod zemou, roztrasená hmota
dušičku na sline
spúšťa do plamienka
sviece a zháša
(aspoň na dnes)
celý svet

* * *
za oknom zahrmí, z očistca
vyzrie tma, plesk!
do mláky vratký karamazov,
brožovaný, čítaný, smejem sa,
príbuznému, krvi po okraj
úst, smejem sa, za každým
slovom vyšplechuje, smejem sa,
až je zle, nedobre z chodenia
ulicami, vchádzam
do domu a zlomí sa
strecha, na ktorú
z neba padol kôň,
zlomí sa strecha podopieraná
len päťročným plánom
výstavby pilierov, plesk!
daimonion, vyštípané líca,
vzduch samá stena, fajková
samota, plesk!
zapadnem medzi
introvertov...

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Adam Michnik
Sokratov tieň
s. 3

Karol Chmel
Básne

s. 19

Allen Ginsberg
Černý rubáš
s. 23

Claude Lévi-Strauss
Post a prefiguratívny New York
s. 27

Elizabeth Bishopová
Paradoxy prostoty
s. 35

Rozhovor s Pavlom Hrúzom
s. 43

Pavel Hrúz
Tajná správa o návšteve

s. 49

Matthew Sweeney
Ružové mlieko
s. 55

Petr Král
Certifikát pro Ivana Blatného
s. 61

Carlo Bernari
Literatura mezi vědou a vědeckou fikcí
s. 81

Ján Milčák
Vlak do Žiliny
s. 99

Alexander Matuška
K slovenskému národnému charakteru
s. 105

Ivan Diviš
Píseň, popěvek, dryák, poesie
s. 108

RECENZIE – POZNÁMKY
Martin Kasarda
Tóóóľko literatúry
s. 110

Pavel Matejovič
Oáza šťastia na konci novoveku
s. 111

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Najdi kamaráda

s. 113

Časopisecký monitor
s. 114

Knižný monitor
s. 116

36 x podľa Prousta
Martin Kasarda
s. 121

Slawomir Mrožek
Umelec
s. 122

Pavel Řezníček
Zvířata (román na pokračovanie)


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.