revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 1992, číslo 8

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Adam Michnik
Sokratov tieň
s. 3

Karol Chmel
Básne

s. 19

Allen Ginsberg
Černý rubáš
s. 23

Claude Lévi-Strauss
Post a prefiguratívny New York
s. 27

Elizabeth Bishopová
Paradoxy prostoty
s. 35

Rozhovor s Pavlom Hrúzom
s. 43

Pavel Hrúz
Tajná správa o návšteve

s. 49

Matthew Sweeney
Ružové mlieko
s. 55

Petr Král
Certifikát pro Ivana Blatného
s. 61

Carlo Bernari
Literatura mezi vědou a vědeckou fikcí
s. 81

Ján Milčák
Vlak do Žiliny
s. 99

Alexander Matuška
K slovenskému národnému charakteru
s. 105

Ivan Diviš
Píseň, popěvek, dryák, poesie
s. 108

RECENZIE – POZNÁMKY
Martin Kasarda
Tóóóľko literatúry
s. 110

Pavel Matejovič
Oáza šťastia na konci novoveku
s. 111

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Najdi kamaráda

s. 113

Časopisecký monitor
s. 114

Knižný monitor
s. 116

36 x podľa Prousta
Martin Kasarda
s. 121

Slawomir Mrožek
Umelec
s. 122

Pavel Řezníček
Zvířata (román na pokračovanie)


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.