revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1992, číslo 8

Karol Chmel
Vsakovanie do máp

* * *
pregĺgať naprázdno, zlatým
palcom vtláčať
zátku do fľaše, panenka
mária, samé
provizóriá, mam deja,
mam tekutosti, hŕŕŕ, z krstných
listov bosou nohou
rovno medzi kríže,
tak ma to naplo, pach
pižma, kára
z bitúnku...
>> viac textu


Pavel Hrúz
Tajná správa o návšteve
(S už odtajnenými ukážkami)

Je júnový podvečer, čo vám mám čo rozprávať. Také veci si viete predstaviť aj sami Keď sa pred cestovateľom kdesi pri meandroch otvorila dolina do širokej panorámy, poslal sluhu vopred. Aby mu dal času, vystúpil z koča a zišiel k rieke. Tiché kruhy na vode, rýchle vlnky pri brehu. Bzukot a čľapkanie, básnik by sa udrístal. Diplomat je zdržanlivejší, chladí si vytrasený zadok v studenej tráve. Počká, kým slnko zájde, a znovu sa vyberie na cestu. Opäť do úzkej doliny.
>> viac textu


SKELETY A SILHOUETY
Jiří Olič
Najdi kamaráda

Toho roku, zdálo se, jaro neskončí. Lípy už odkvetly, i ty pivoňky, i ten hloh za domem byl opět fádní. Všechno unylé a jako by dávno tušené.
Náhle ale snesly se odněkud Seznamy spolupracovníků StB, osudové protokolly pro jednoho, lomozná literatura pro druhého. Dal jsem se do čtení, co taky zbývalo. Jména a příjmení, datum narození.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Adam Michnik
Sokratov tieň
s. 3

Karol Chmel
Básne

s. 19

Allen Ginsberg
Černý rubáš
s. 23

Claude Lévi-Strauss
Post a prefiguratívny New York
s. 27

Elizabeth Bishopová
Paradoxy prostoty
s. 35

Rozhovor s Pavlom Hrúzom
s. 43

Pavel Hrúz
Tajná správa o návšteve

s. 49

Matthew Sweeney
Ružové mlieko
s. 55

Petr Král
Certifikát pro Ivana Blatného
s. 61

Carlo Bernari
Literatura mezi vědou a vědeckou fikcí
s. 81

Ján Milčák
Vlak do Žiliny
s. 99

Alexander Matuška
K slovenskému národnému charakteru
s. 105

Ivan Diviš
Píseň, popěvek, dryák, poesie
s. 108

RECENZIE – POZNÁMKY
Martin Kasarda
Tóóóľko literatúry
s. 110

Pavel Matejovič
Oáza šťastia na konci novoveku
s. 111

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Najdi kamaráda

s. 113

Časopisecký monitor
s. 114

Knižný monitor
s. 116

36 x podľa Prousta
Martin Kasarda
s. 121

Slawomir Mrožek
Umelec
s. 122

Pavel Řezníček
Zvířata (román na pokračovanie)


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.