revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 1

Emil M. Cioran
Aké je všetko vzdialené!


Vôbec, ale naozaj vôbec nemám prdstavu, prečo by sme mali čokoľvek na svete robiť, prečo by sme museli mať priateľov a ambície, nádeje a túžby! Veď tisíckrát lepšie by bolo stiahnuť sa kamsi do nejakého vzdialeného kúta, kam by nedoľahla ani najtichšia ozvena všetkého toho, z čoho sa skladá virvar a komplikovanosť sveta! Práve v tomto prípade by sme rezignovali na kultúru a ambície, stratili by sme všetko a nezískali nič. Ale - čo sa dá vlastne získať na tomto svete? Existujú ľudia, pre ktorých nemá nijaký zisk význam, ľudia, ktorí sú nevyliečiteľne nešťastní a osamelí. Aj my sme tak uzavretí jeden pred druhým!
A keby sme aj boli natoľko otvorení, že by sme prijali všetko od toho druhého a boli aj schopní čítať v hĺbke jeho duše - vedeli by sme vysvetliť jeho osud? Človek je v živote tak strašne osamelý, že si sám kladie otázku, či samota agónie, samota umierania nie je symbolom ľudskej existencie. Chcieť žiť a umierať v spoločenstve je znamením veľkej biedy. Vari je v posledných chvíľach života možná nejaká útecha? Tisíckrát radšej by som umieral v samote a opustený na mieste, kde by nikto nevidel a kde by som mohol dokonať bez pózy, bez zbytočného divadielka. Budia vo mne odpor ľudia, ktorí sa počas svojho umierania ovládajú, zaujímajú pózu, aby zaimponovali všetkým naokolo. Slzy pália ako oheň iba v samote. Tí, čo chcú mať vo chvíľach agónie okolo seba priateľov, túžia po tom len zo strachu a kvôli neschopnosti postaviť sa zoči-voči svojim posledným chvíľam. Chcú na seba zabudnúť v rozhodujúcej chvíli umierania. Prečo sa nezmôžu na nekonečný heroizmus, prečo nepozamykajú všetky dvere, aby zniesli celé to šialenstvo smrti totálne duchovne prítomní, v strachu, čo prekračuje všetky možné hranice? Tak ukrutne sme od všetkého oddelení! Ale nie je azda všetko, čo existuje, nedostupné? Najhlbšou, najohraničenejšou smrťou je smrť zo samoty, keď sa aj samo svetlo oddeľuje od života, lásky, úsmevov, priateľov, ba aj od samej smrti. A kladie si paradoxnú otázku, či existuje aj niečo iné než je ničota sveta a jeho vlastná ničota.

Preoložil - el -

Emil Michel Cioran sa narodil v roku 1911 v Sibiu v Rumunsku. Filozofiu študoval v Bukurešti. Spolupracoval so skupinou Criterion. V Rumunsku vydal Cioran dve zbierky metafyzických meditácií: Pe culmile disperati (1934) a Lacrimi Si Sfinti (1937). V roku 1937 získal štipendium Francúzskeho inštitútu v Paríži, odkiaľ sa už nevrátil. Do roku 1988 vydal jedenásť kníh aforizmov, úvah a esejí v nakladateľstve Gallimard. Za prvú francúzsky napísanú knihu Précis de décomposition dostal v roku 1949 prestížnu cenu Prix Rivarol. V roku 1988 odmietol cenu Paula Moranda, ktorú mu udelila francúzska Akadémia za celoživotné dielo. Práce E. M. Ciorana sú preložené do všetkých svetových jazykov.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Aké je všetko vzdialené
s. 3

Leopold Lahola
Básne
s. 5

Jana Bodnárová
Poviedky
s. 10

Petr Král
Celá neděle
s. 15

Jaroslav Supek
Z ničoho nič
s. 18

Pavel Řezníček
Básne
s. 29

Juraj Špitzer
Postmoderná skepsa a nádej
s. 34

Nichita Stanescu
Básne
s. 66

Antony Flew
Majú všetky ľudské životy a kultúry rovnakú hodnotu?
s. 78

Thomas Pynchon
Entropia
s. 84

Rozhovor s Bohuslavom Kováčom s. 101

Ivan Diviš
Frederic Chopin
s. 106

RECENZIE - POZNÁMKY
Jiří Blažek
Zdeněk Šmíd: Cejch
s. 108

Adam Bžoch
Isaak Babel: Deník 1920
s. 110

Matěje Krčmy listování v
nových knížkách
s. 112

Knižný monitor
s. 113

Časopisecký monitor
s. 115

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Autíčko jede
s. 118

36 x podľa Prousta
Pavel Matejovič
s. 119

Pelerína
David Albahari: Pomalý začiatok

Dokumenty
Prípad Solženicyn
s. 122

Anketa
s. 137


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.