revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1994, číslo 1

Nichita Stanescu
Básne


POKAZENÁ PLATŇA

Z diaľky sa podobáš na moju mamu,
tak ako sa bodka z diaľky podobá na vtáka,
tak ako sa z diaľky podobajú sekunda a hodina,
zvon a kostol...

Z diaľky sa podobáš na moju mamu...

SIGNÁL

Pomaly! Choďte pomaly!
Vari nevidíte? Kameň je unavený.
Spí. Pane, on spí.
Kameň je veľmi unavený.
Odveďte kone!
A ty? Čo to tam stváraš?
Tebe to hovorím! Dávaj pozor!
Dosť hluku už narobí
Tento východ slnka.

Kameň je unavený.
Nech stíchne mesiac, ktorý sa práve zjavuje!
Dajte pozor, mlčte! Mlčte -
Kameň je unavený.

LEKCIA O KRUHU

Do piesku sa nakreslí kruh,
potom sa rozsekne na dvoje,
jediným lieskovým prútom sa rozsekne na dvoje.
Potom sa padá na kolená,
a potom sa padá na zem.
Čelom sa vzápätí bije do piesku
a od kruhu sa žiada odpustenie.
To je všetko.

V jazykovej spolupráci s Ileanou Dojčarovou preložil Karol Chmel.

Nichita Stanscu (1933 - 1983) - trinásteho decembra uplynulo už tridsať rokov od úmrtia tohto najväčšieho rumunského básnika dvadsiateho storočia, ktorého verše sú preložené azda do všetkých svetových jazykov, samostatné výbery z tvorby vyšli vo Švédsku, Poľsku, Rusku, Juhoslávii, Estónsku, Maďarsku, Veľkej Británii a Francúzsku; zbierka 11 elégií vyšla v preklade Josefa Hiršala v pražskom nakladateľstve Odeon v roku 1969; Stanescu bol nositeľom Herderovej ceny, laureátom Zlatého venca Stružských večerov poézie, vážnym kandidátom na Nobelovu cenu za literatúru.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Aké je všetko vzdialené
s. 3

Leopold Lahola
Básne
s. 5

Jana Bodnárová
Poviedky
s. 10

Petr Král
Celá neděle
s. 15

Jaroslav Supek
Z ničoho nič
s. 18

Pavel Řezníček
Básne
s. 29

Juraj Špitzer
Postmoderná skepsa a nádej
s. 34

Nichita Stanescu
Básne
s. 66

Antony Flew
Majú všetky ľudské životy a kultúry rovnakú hodnotu?
s. 78

Thomas Pynchon
Entropia
s. 84

Rozhovor s Bohuslavom Kováčom s. 101

Ivan Diviš
Frederic Chopin
s. 106

RECENZIE - POZNÁMKY
Jiří Blažek
Zdeněk Šmíd: Cejch
s. 108

Adam Bžoch
Isaak Babel: Deník 1920
s. 110

Matěje Krčmy listování v
nových knížkách
s. 112

Knižný monitor
s. 113

Časopisecký monitor
s. 115

Skelety a silhouety
Jiří Olič: Autíčko jede
s. 118

36 x podľa Prousta
Pavel Matejovič
s. 119

Pelerína
David Albahari: Pomalý začiatok

Dokumenty
Prípad Solženicyn
s. 122

Anketa
s. 137


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.