revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1995, číslo 1

Claudio Magris
Kiš zo Subotice


Smrť Danila Kiša vzala svetu nenahraditeľného spisovateľa, ktorý so starostlivou dôslednosťou písal o fragmentoch úporné vytrhávaných z chaosu skutočnosti, a pretrhla tak naše sotva započaté priateľstvo, ktoré sa hanblivo odkrývalo v zhodách a názorovom príbuzenstve. Spočiatku bol Kiš podozrievavý, takmer na mňa pozeral cez prsty. Boli sme v Talianskom kultúrnom inštitúte, priviedol ho náš spoločný priateľ Predrag Matvejevič - Sartrov a Krležov spolubesedník, autor Stredomorského breviára - áno, spolu s Maurice Nadeauom je kmotrom francúzskeho vydania môjho Dunaja. Nie je mi zaťažko predstaviť si, že Kiš a priori nebol nijako nadšený pozvaním na literárny večer.
(...)

Počiatočná Kišova podozrievavosť na mojom literárnom večere však nebola výsledkom jeho intolerancie voči literárnej pospolitosti. Keď si vzal do rúk Dunaj, najprv si prečítal pasáž venovanú Subotici, jeho rodnému mestu, a musel byť urazený, lebo mal pocit, že mesto je opísané nevieryhodne ako krajina plná falzifikátov a podvodov, ktorej prehnaný a heterogénny eklekticizmus sa stáva kráľovstvom bezuzdného gýča. Svojou citlivou a žiarlivou reakciou Kiš odkryl celé bohatstvo svojich emócií, nevôľu človeka, ktorý si ako spisovateľ môže zvoliť svoje rodisko, symbolický scenár groteskného svetového blúznenia, ale ho preto nemiluje o nič menej, naopak, ľúbi ho väčšmi ako jeho rodáci, ktorí ho obviňujú, že o ňom rozpráva nepekne, a nedovoľuje iným, cudzincom - v tomto prípade mne - aby o ňom hovorili v zlom.

Bolo však jasné, že práve táto dunajská Subotica, toto slovansko-maďarsko-rakúsko-nemecko-židovské mesto - a v tom sme sa zhodli za pár minút - pre mňa znamenalo niečo veľmi podobné tomu, čo znamenalo preňho - mesto protikladov, ktoré ho robia neskutočným a robia z neho mýtické zrkadlo nemožnosti sveta. (...)

Ešte v ten večer sa z nás stali priatelia a pri zriedkavých príležitostiach, keď sme sa stretli, sme v podstate pokračovali v rozhovore o Subotici, aj keď sme ju vlastne ani nespomenuli. Pretože pre Kiša bola Subotica svet - tak ako Praha pre Kafku alebo Dublin pre Joycea; bola Panónskym morom v malom, bola tým dunajským kontinentom, ktorý často ako lakmusový papierik vyjavuje nepredstaviteľnosť historických udalostí, rozpor medzi rozumom a realitou. Kiš sa vydal na tento kontinent, ktorý je zároveň živý aj neskutočný, ktorý je obrovským pestrým chaosom, ktorý sa rozvinie v kolesách dymu, v kolesách dymu z cigarety vyfajčenej v smradľavej balkánskej čakárni, v dyme zániku. (...)

Na stránkach Kišových kníh nenachádzam len témy a miesta, ale aj postavy a osudy, ktoré sú mi blízke a tvoria aj súčasť mojej životnej skúsenosti. Napríklad Karlo Štajner, austro-juhoslovanský revolucionár, ktorý prežil dvadsať rokov v sibírskych lágroch pre jednu z mnohých chýb v cestovnom poriadku svetových Dejín, Štajner, ktorého som spoznal na jednej večeri v Záhrebe, milý a tichý starší pán, trochu nahluchlý a plný úcty a lásky k blížnym.

V narušenej mozaike histórie treba pristúpiť k dôslednejšiemu pátraniu po autentických a zabudnutých udalostiach, skutočných a stratených príbehoch, skutočne prežitých životoch; na zachránenie mozaiky, na jej pretvorenie treba fantáziu, predpoklady, uzávery, alternatívnu rekonštrukciu skutočnosti, dobrú básnickú lož, oslavovanú odpradávna, lož, ktorá bude schopná vzdorovať ideologickej falzifikácii a zabudnutiu. Možno je moja príbuznosť s Kišom založená v prvom rade na tejto láske k skutočným udalostiam a príbehom, dobrodružnejším než akýkoľvek romantizujúci výmysel, možno na presvedčení, že poézia je predovšetkým vášeň pre doslovné prepisovanie nápisov a cestných tabúľ. (...)

Bol to slobodný človek, človek oslobodený najmä od mánie písania a publikovania, ktorá morí spisovateľov, túžiacich neustále si potvrdzovať svoje meno na zozname prítomných. Keď sme sa videli posledný raz, tesne pred jeho smrťou, v Budapešti, povedal niečo, za čo mu budem do smrti vďačný: ktosi mu totiž položil známu povinnú otázku - čo teraz píše. Kiš pokojne odpovedal, že nepíše nič, a že ani nepociťuje potrebu písať: "On a déjà fait, on a déjà écrit..."

Preložil lech l. marko.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Andrzej Kijowski
Načo je literatúra
s. 3


Ivan Štrpka
Rovinsko, juhozápad. Elégia
s. 7

Juraj Špitzer
Ťažkosti nielen s úvodom
s. 15

Ivan Jelínek
Pustiny
s. 25

Lajos Grendel
Za zrkadlom nie je nič
(Poviedka a rozhovor)
s. 33

Egon Bondy
Mlha, tma a zima tu je
s. 43

Poste restante
Danilo Kiš
(Nikćević, Magris, Petri, Ivanji) s. 55

Pavel Bunčák
Premeny
s. 79

Samuel Beckett
Prvá láska
s. 93

Básnici z Ameriky
Hayden Carruth
s. 107

Aldous Huxley
Dvere vnímania
s. 117

Šeherezády 2001
(Filipović, Barnes, Byatt, Horozović)
s. 129

Lubomír Martínek
Oáza neklidu
s. 143

Imro Weiner-Kráľ
Denníky
s. 143

His Masters Voice
(Kasarda, Matejovi?, Vladislav, Diviš, Eco)
s. 167


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.