revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1995, číslo 1

Andrzej Kijowski
Načo je literatúra

Spor je síce starý, ale to neznamená, že neaktuálny. Pán Spodek obnovil starý spor týkajúci sa "pravdy" a "idey" literárneho diela. No prosím! Nikdy by sme nemali prestať diskutovať o prvkoch - jazyk je ako pohyblivý piesok: čo sme na ňom a z neho včera postavili, vyžaduje dnes prestavbu.
My dvaja s pánom Spodkom by sme sa azda najskôr zmierili s Ingardenovou teóriou ako východiskom; zdá sa, že obidvaja nemáme ani krajne formalistické (estetizujúce), ani krajne utilitaristické sklony. Spodek by súhlasil menovite s tým, že o "pravde" literárneho diela sa dá hovoriť len v takom zmysle, že "metafyzické kvality" ktoré sa v ňom objavujú (strach, utrpenie, dobro a pod.) sa vzťahujú na duchovný stav vecí, poznateľný vďaka vnútornej skúsenosti. Podľa tejto fenomenologickej teórie by bola literárna tvorba umením komunikovania (poskytovania) vnútorných skúseností prostredníctvom komplikovanej signalizácie, ktorá sa skladá z rôznych vrstiev znakov, predstavujúcich jednotu. V poriadku? >> viac textu


Danilo Kiš
Banálnosť je nezničiteľná ako fľaša z umelej hmoty

Byť spisovateľom "znamená postaviť medzi seba a ostatných ľudí kopu potlačeného papiera a celú horu nepresností a nedorozumení" (Andrić). Písať a hovoriť teda s tým vedomím, že písanie je len rozmnožovanie nedorozumení, je mučivá robota, určitý druh masochizmu, ak chcete, a spisovateľ by mohol svoj život prežiť (najmä u nás) pri opakovaní svojich vlastných tvrdení a nedorozumenia by iba narastali. Problémom tu, prirodzene, nie je len sémantická, či významová rovina a z nej vyplývajúce nedorozumenia, ale aj jedna hlboká pochybnosť, ktorá žije vo svete filistrov a novinárov, pochybnosť o všetkých morálnych hodnotách, presvedčenie, že všetci básnici sú vlastne klamári (čo sa aj môže zhodovať s realitou), že každé napísané slovo je napísané s iným zámerom, než aký predstiera, že hovorí niečo celkom opačné, ako ste napísali, za každým slovom sa hľadá jeho skrytý (ideologický alebo amorálny) význam, a ak aj niekto s vami súhlasí - presnejšie, s vašou jasne sformulovanou ideou - tak mu ešte vždy zostáva široké pole možností odstúpiť od vás buď preto, že nesúhlasí s tým, čo ste povedali (čo je úplne v poriadku), alebo preto, že si myslí, že ste mali hovoriť o niečom inom, a nie o tom, o čom hovoríte.
>> viac textu


Claudio Magris
Kiš zo Subotice
Smrť Danila Kiša vzala svetu nenahraditeľného spisovateľa, ktorý so starostlivou dôslednosťou písal o fragmentoch úporné vytrhávaných z chaosu skutočnosti, a pretrhla tak naše sotva započaté priateľstvo, ktoré sa hanblivo odkrývalo v zhodách a názorovom príbuzenstve. Spočiatku bol Kiš podozrievavý, takmer na mňa pozeral cez prsty. Boli sme v Talianskom kultúrnom inštitúte, priviedol ho náš spoločný priateľ Predrag Matvejevič - Sartrov a Krležov spolubesedník, autor Stredomorského breviára - áno, spolu s Maurice Nadeauom je kmotrom francúzskeho vydania môjho Dunaja. Nie je mi zaťažko predstaviť si, že Kiš a priori nebol nijako nadšený pozvaním na literárny večer.
>> viac textu


 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Andrzej Kijowski
Načo je literatúra

s. 3

Ivan Štrpka
Rovinsko, juhozápad. Elégia
s. 7

Juraj Špitzer
Ťažkosti nielen s úvodom
s. 15

Ivan Jelínek
Pustiny
s. 25

Lajos Grendel
Za zrkadlom nie je nič
(Poviedka a rozhovor)
s. 33

Egon Bondy
Mlha, tma a zima tu je
s. 43

Poste restante
Danilo Kiš
(Nikćević, Magris, Petri, Ivanji) s. 55

Pavel Bunčák
Premeny
s. 79

Samuel Beckett
Prvá láska
s. 93

Básnici z Ameriky
Hayden Carruth
s. 107

Aldous Huxley
Dvere vnímania
s. 117

Šeherezády 2001
(Filipović, Barnes, Byatt, Horozović)
s. 129

Lubomír Martínek
Oáza neklidu
s. 143

Imro Weiner-Kráľ
Denníky
s. 143

His Masters Voice
(Kasarda, Matejovič, Vladislav, Diviš, Eco)
s. 167


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.