revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

Fragment ročník 1996, číslo 1-2

Wlodzimierz Paźniewski
Sonety demagóga

Doktrína, ktorá v mozgu toho človeka nahradila fantáziu, bola citlivá na prechodné konjunktúry a momentálne výkyvy. Keďže čerpala z pokrokových skúseností, ustavične vystríhala, demaskovala, dištancovala sa alebo hlásala vrúcne modlitby viery v intenciách jedinej správnej teórie. Základným prameňom omylov býva strach z ich robenia. Rýchlo si teda pre seba rezervovala úlohu prokurátora a policajta. Tvrdošijnosť pripomínala ustavičné vyháňanie diabla, pričom vykazovala prekvapujúcu elastickosť: dnes mohla pobúrene obviňovať niekoho, koho ešte včera dvíhala na oltár. Pravda a dobro sa javili ako štylistický problém súvisiaci s danou etapou - nič viac. Možnože túto pripravenosť na zatratenie i blahorečenie mal na mysli španielsky nositeľ nobelovej ceny J.R. Jimenéz, keď nazval Pabla Nerudu „veľkým zlým básnikom“. Podistým vôbec nebral do úvahy iného laureáta Nobelovej ceny, talianskeho básnika Salvatora Quasimoda, osobnosti mimoriadne talentovanej, cynickej a mnohoznačnej.
Roku 1954 napísal Quasimodo báseň o Stalinovi, v ktorom nazval svojho hrdinu „stelesnenou prostotou a múdrosťou“, ale aj „juhom a zrelosťou ľudí a národov“. Vždy v prvej línii, napísal potom roku 1963 báseň vysmievajúcu sa uo Stalina, v ktorej sa vyskytla aj veta: „Ten ukrutný človek“. Postava Mao Ce Tunga v Quasimodovom diele z päťdesiatych rokov „vyžaruje svetlo“, ale v básni o Maovi z roku 1969 autor súcitne buráca: „úbohí dedinčania, čo musia uctievať tohto Budhu, v ktorom nie je nič z komunistu“. Tito, „tučný mäsiar zafŕkaný krvou“ z inej básne sa v neskoršej poéme mení na „bojovníka“. Z tvorby talianskeho básnika, ktorá riskuje len potlesky a neustále dostáva vyznamenania, by sa dala poskladať údesná antológia konformizmu. Quasimodova tvorba má vyslovene orwellovské črty, vďaka čomu bol Quasimodo vždy v kurze so svojou úslužnou podlosťou. Prvý raz ju opísal Gustaw Herling-Grudzinski, ktorý je schopný aj pri prehrabávaní sa v špine našich čias, zostať čistý. Keď komentoval Quasimodovu morálku, pripomenul, že v devätnástom storočí knieža Bismarck hovorieval: „Nepotrebujete veľa peňazí, ak si chcete kúpiť básnika alebo kurvu“.
Preložil Karol Chmel.

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Wlodzimierz Paźniewski
Sonety demagóga

str. 3

Ján Ondruš
Z nových básní
str. 5

W. Somerset Maugham
Ani omrvinku

poviedka, rozhovor
str. 13

Vladimíra Čerepková
Tohle

str. 25

David Albahari
Snežný človek
str. 37

Leszek Engelking
Z cesty

str. 89

POSTE RESTANTE
Mladá tvorba
Ivan Laučík, Ján Buzássy,
Alta Vášová, Peter Repka, Pavel Hrúz, Ivan Štrpka,
Ivan Kadlečík, Ján Štrasser, Dušan Mitana, Dušan Dušek, Peter Zajac
str. 97

His Master´s Voice
Knižná edícia časopisu
str. 161


 

 


© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.