revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

 

Fragment ročník 1997, číslo 1-2

Alojz Ihan
Rezervácia reality
Keď tak nad tým uvažujem, za posledný mesiac sa mi nestalo nič úžasnejšie ako to, že som svoj domáci počítač konečne pripojil na internet. Pripadalo mi to ako menší sviatok, keď som za prvých desať minút obletel dvadsať či tridsať počítačov od Talianska a Ameriky cez Japonsko až po Austráliu. >> viac textu


Ján Štrasser
Čo je?

Čo je?
Čo sa to len stalo medzi nami?
Už zas je tu čas, keď nás život odkazuje
jeden na druhého.
Čo sa stalo, že mlčíš ako myš?
Ešte pred chvíľou to išlo,
no teraz už len obrazovka
zmysluprázdne zrní.
>> viac textu


Jiří Veselský
Dve básne

PEL

Letěla bez těla,
rychle vběhla,
rychle si sedla a rychle se odbyla,
rychle seskočila, zvrtla si nožku
divže nevymkla se
– „JEŽIŠITUJESCHODEK!“ –
a v jejím hlase
chvěl se pel motýla
v tom hlásku té, která tak letěla...

(1996)
>> viac textu


Noam Chomsky
A kde sú partizáni?
Neviem, či sa dá hovoriť o explozívnom raste alebo o bujnení tragédie – možno. Koniec osemdesiatych rokov priniesol rozpad bipolárneho svetového systému, v ktorom mala každá zo strán svoje určené miesto a úlohu. Pocit, že sa stínajú hlavy a krv strieka všade naokolo nás je len dôsledkom rozpadu tohto systému. Ale to nie je nový či prekvapujúci vývoj udalostí, pre ktorý by sme mali byť oprávnení hovoriť o príchode všeobjmímajúceho chaosu, ale skôr zákonitý a kontinuálny jav popri občasných eruptívnych výstupoch. Pád veľkých systémov, spravidla tyranií, vyvoláva oživenie najrozličnejších vášní, tendenciu nových tyranov získať nadvládu protikladnú voči oprávneným požiadavkam rôzych národnostných, politických, sociálnych, lingvistických... skupín na dosiahnutie vlastnej identity. Je to priveľmi komplikované na to, aby sa to všetko vmestilo len do kategórií nevraživosti, nacionalizmu, nenávisti, tobôž nie s nejakým špecifickým dnešným biľagom. >> viac textu


Emil Cioran
Slzy a svätci
Historickým údelom človeka je iba doviesť do konca myšlienku Boha. Keď človek vyčerpá všetky možnosti svojich skúseností s božstvom, keď si pohovie vo všetkých podobách Boha, osudne sa mu potom zhnusí absolútno a presýti sa nevyhnutnosťou, aby si mohol slobodne vydýchnuť. V zápase proti Bohu, ktorý si našiel posledné útočisko v niektorých záhyboch našej duše, nemožno pomenovať to nešťastie, ktoré bude čoraz väčšie tajomným strachom z jeho vylúčenia. Teda, chcel by som stroviť posledné zbytky Boha, aby si sa nikým nerušený mohol tešiť zo slobody, ktorá bude po tomto vylúčení nasledovať. >> viac textu


Péter Nádas
Rodinné zátišie vo fialovom súmraku

Keď vystúpim z autobusu, musím sa dobre porozhliadať. V úzkej ulici sú domy rovnaké, akoby párna strana ulice hľadela do zrkadla nepárnej strany. Číslo domu nepoznám, ale myslím, že sa pokojne môžem spoľahnúť na svoje inštinkty, nech sú akokoľvek zmätené. Môžem vyskočiť. Môžem vzhliadnuť a pohľadať okno na treťom poschodí. >> viac textu

 

Obálka čísla:

Kresba archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Alojz Ihan
Rezervácia reality

str. 3

Ján Štrasser
Básne

str. 9

Súčasná maďarská próza
László Darvasi
László Garaczi
Péter Nádas
Gábor Németh
Miklós Mészöly
Lajos Grendel
str. 17

POSTE RESTANTE
Tomaž Šalamun
str. 55

Sławomir Mrożek
Zatvrdené svedomie
poviedka, rozhovor
str. 119

Jiří Veselský
Pel

str. 131

Lubomír Martínek
Vice Versa
str. 139

Thomas Bernhard
Imitátor hlasov
str. 157

Noam Chomsky
A kde sú partizáni?
rozhovor
str. 165

Rudolf Sloboda
Z denníkov
str. 175

His Master´s Voice
Basara, Pażniewski, Cioran
str. 215


 

 


© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.