revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1998, číslo 1-2

Wystan Hugh Auden
Achillov štít


Pozrela sa ponad jeho plecia,
   Chcela vidieť révy, olivy,
Mramorové mestá v rozkvete
   A lode hrúžiace sa do hrivy
Morských vĺn. Lež miesto toho vsiakla
   Z jeho prstov plocha kovová
Divočinu vyumelkovanú
   A ťažké nebo z olova.

Rovina beztvará, hnedastá pustatina,
   Nenájdeš bylinky, blízkeho suseda,
Nieto kde spočinúť, nevydá pokrm hlina,
   A predsa stojí tam, zmiešaný dovedna
   Nepredstaviteľný dav.
Milión očí, milión čižiem v šíku, veľký tím
Tam bezvýrazne čaká na pokyn.

Z číreho povetria hlas dáky, plný černe,
   Drsne a sucho, okoliu primerane,
Pridáva k činu dôvody hodnoverné:
   Bez námietky tam stoja, klonia sa k jeho strane;
   V oblakoch prachu potom tratia sa v nedozerne
A pochodujúc k bôľu, uchovávajú si vieru,
Hoc' pre jej logiku tam kdesi skazu berú.

Pozrela sa ponad jeho plecia,
   Chcela vidieť rity posvätné,
Jalovice ozdobené kvetmi,
   Obetný dym, ktorý zalietne
K božstvám. Ale miesto obetníc
   Lesklý kov už iné odrazil:
V jasnej žiare kováčskeho ohňa
   Zjavili sa tieto obrazy:

Určené miesto obkolesil ostnatý plot
   A nuda v chôdzi poverencov (jeden z nich žartoval),
Zaľahla horúčava, zo strážcov lial sa pot,
   Zvonku sa díval zástup, prostučký ľudský val
   Nečinne, mlčky čakal, uvzato postával,
Keď ktosi na povel tri bledé postavy
K trom stĺpom priviazal, aby ich odstavil.

Všetko, čo býva v prevahe a vždy sa teší hodnotám –
   Svetová majestátnosť, svetová moc –
Je v rukách iných: k tamtým trom postavám
   Bieda sa túli. Komu sa utiecť o pomoc!
   Kat sa už rozhodol: do troch dúš vtrhne noc,
Na stĺpoch hanby, uprostred toho divadla,
Ľudia v nich umreli (i hrdosť), prv než ich salva zasiahla.

Pozrela sa ponad jeho plecia,
   Chcela vidieť cvičby atlétov,
Mužov v tanci, spolu so ženami,
   Hebké údy, očarené hrou.
Ale tam, na ligotavom štíte,
   Kde mal stáť kruh pre tanečníkov,
Jeho prstvy vhĺbili do kovu
Lúku obrastenú burinou.

Chlapčisko otrhané bezcestím úhorov
   Túla sa osamote. A mnohé vtáčatá
Pred jeho zásahmi tratia sa z prielohov;
   Že dvaja zbili tretieho, sprznili dievčatá,
   To boli bežné fakty preň, lebo on nekráčal
V ústrety svetu, kde dodržiavajú sa sľuby
A ľudia zavše plačú nad plačom iných ľudí.

Keď Hefaistos tenkoperý
   V brnení kamsi odkrivkal,
Skvúcej sa hrude božská Thetis
   V úžase nemom vykríkla,
Bo videla, čím božský kováč
   Chce synovi jej lichotiť,
Ľudomornému Achillovi,
   Čo nedokáže dlho žiť.

Preložila Zuzana Ľavrošková,
prebásnil Víťazoslav Hronec.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Karel Čapek
Evropa

s. 3

Zbigniew Herbert
Rovigo

s. 7

Jean-Marie Gustave le Clézio
Poviedky

s. 15

Wystan Hugh Auden
Achillov štít
s. 27

Bruce Chatwin
Volga
s. 31

Poste restante
Med a jed

(päť portugalských básnikov: Pedro Tamen, Nuno Júdice, Fiama Hasse Pais Brandao, Fernando Pinto Do Amaral, Luís Filipe De Castro Mendes)
s. 47

Tomáš Čelovský
Nikam a späť
s. 77

Archív F. A. Ossendowski
Ľudia, zvieratá, bohovia
s. 83

Knižná edícia časopisu Fragment
s. 139


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.