revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 1998, číslo 3-4

Ondřej Mrázek
Sovětský předchůdce Ionesca a Becketta?


Píše se rok 1927. Počáteční nadšení revolucí pomalu opadává. Dochází ke stále zřetelnějším deformacím do té doby nebývale bohatého sovětského kulturního života. Děje se tak cestou politických zásahů proti uměleckým skupinám a směrům, které přesně a ukázněně nezapadají do šablon a schémat socialistického realismu. Mocensky podporovaný socialistický realismus získává sice tímto způsobem monopol na veškeré umění, není však schopen objektivně zachycovat nové a nové změny a zvraty v sovětské společnosti. Literatura ztrácí své původní estetické poslání a stává se pouze jedním z prostředků agitace a ideologického nátlaku na masy. SSSR se dostává do celospolečenské krize, která v následujících letech vyústí v temné a přízračné období strachu a nesvobody, hromadných represí a teroru.

Skupina mladých autorů, která se shromáždila okolo Daniela Charmse a Alexandra Vvěděnského, pocítila tíživý tlak doby a pokusila se na něj reagovat svým vlastním, zcela novým a originálním, bytostně uměleckým přístupem. Tak vznikl v Leningradě (při Domě tisku) Svaz reálného umění OBERIU, kam kromě Charmse a Vvěděnského patřili také Nikolaj Zabolockij, Konstantin Vaginov, Igor Bachtěrev a další. Členové OBERIU uspořádali v lednu 1928 své první větší vystoupení, kde hlavní slovo měl právě Daniel Charms. V průběhu jedné části večera seděl na skříni a četl své absurdně-dadaistické verše. Na závěr večera byla uvedena jeho divadelní hra Jelizaveta Bam. Téma hry – umělecká výpověď o bezmoci člověka, nespravedlivě stíhaného policejním režimem – je rozvedeno na bázi iracionalismu, absurdna, dadaismu a grotesky jako jediných uměleckých přístupů, vhodných k pravdivé a přirozené výpovědi o tehdejší realitě.

Není těžké si představit, že taková kulturní akce nezůstala pro členy Svazu reálného umění bez následků. Množily se varovné a ustrašené hlasy a vše vyvrcholilo článkem ve Smeně, leningradském komsomolském časopise. Článek nesl název Reakční žonglérství a podtitulek O jedné provokaci literárních chuligánů. Psalo se v něm o tom, že organizátoři uvedené kulturní akce se vlastně dají srovnat s třídním nepřítelem a že je nutné je jako takové zničit. To znamenalo jednak konec krátkého života OBERIU, jednak začátek soustavného pronásledování jeho členů. Mlýny stalinského režimu mlely jistě a navíc poměrně rychle. Po patnácti letech od „odhalení zrádců lidu“ již téměř nikdo z nich nebyl naživu a zdálo se, že podobné umělecké sdružení nikdy neexistovalo.

Vraťme se ale podrobněji k D. Charmsovi.
Daniel Charms (vlastním jménem Daniel Ivanovič Juvačov) se narodil 30. prosince 1905. Pro jeho literární i myšlenkový vývoj byla zřejmě mimořádně důležitá osobnost otce. Ten za svého mládí jako námořník procestoval mnoho zemí světa. Později byl za své členství ve spolku „narodovolců“ (tajná narodnická teroristická organizace v 80. letech 19. století) odsouzen k smrti. Milostiví carští soudci mu rozsudek dodatečně změnili na doživotní žalář.

Svůj trest si otec básníka Charmse začal odpykávat v Petropavlovské pevnosti, po několika letech však vyměnil toto proslulé vězení ruských spisovatelů za neméně proslulý tábor nucených prací na ostrově Sachalin, odkud se šťastně dostal na svobodu za amnestie v r. 1900. Díky svým pestrým životním osudům posloužil za předlohu několika literárním postavám A. P. Čechova a L. N. Tolstého a sám se vážně zabýval literární činností. Jeho literární talent uznával dokonce i Lev Tolstoj, s kterým si otec Charmse dlouhou dobu dopisoval. Tolstoj často kritizoval (což je zajímavé v souvislosti s tvorbou Charmse) přílišnou fantastičnost Juvačovových děl.

Krutá životní zkušenost otce společně s nově získávanou zkušeností vlastní začaly vytvářet v mysli básníka Daniela Charmse zárodky absurdna, nevázané hry fantazie, nonsensu, alogična či zázraku a snu jako jediných životních pravd a jistot. Vidí reálné předměty ve zcela nových, zdánlivě nelogických vztazích a souvislostech. Obecně tak často užívané a zneužívané pojmy jako „hrdinství“, „morálka“, „čest“ se mu zprotivily. Váží si naopak údivu, nadšení, inspirace, stesku, hoře, lítosti, radosti a smíchu. Ty ještě neztratily svou průzračnou čistotu a jedinečnost.

Jeho povídky, verše a dramatická dílka nejsou proto nonsensem odtrženým od reality. Jsou přirozeným chápáním a uchopováním substance reality, pravdivě zaznamenávají obrazy, vznikající ve vědomí nesmírně citlivého člověka jako důsledek střetu nečistých a zvrácených sociálně-politických praktik, chápaných tehdy jako všední a normální, s děstsky průzračnými city a pocity básníka. Rozpor mezi životní filozofií Charmse a filozofií doby, ve které žil, mu dal možnost zachytit celou tehdejší atmosféru s nadhledem a objektivně. A tak, ať se nám to zdá jakkoli neuvěřitelné, Charmsova morbidní dílka, ve kterých si hrdinové trhají ruce, nohy a hlavy, kde jediným prostředkem komunikace je kopanec, rána pěstí, chrčení či škytání, kde přirozeným pohybem hrdinů je lezení, či spíše plazení se po břiše či po čtyrech, jsou vlastně přesným a pravidelným zobrazením atmosféry epochy, ve které byli Charms a milióny jiných nuceni žít.

Je přímo absurdní, jak ostatně asi vše, co má s Charmsem co do činění, že úplný zákaz tisknout jej a také v pořadí již druhé uvěznění (poprvé byl s Vvěděnským rok ve vyhnanství v Kursku) v r. 1937 následovalo po vydání jeho básničky pro děti s názvem

Jednou z domu vyšel pán.

Jednou z domu vyšel vám
s uzlíkem a s holí – pán
a daleko
a daleko
vydal se vám pěšky sám

Šel pořád přímo za nosem
díval se pořád dopředu
nespal a nepil a nejedl
nepil a nespal
nespal a nepil a nejedl

Zrána pak vešel do lesa
černého – v tom je ta svízel
a od těch dob
a od těch dob
od těch dob ten pán zmizel

Touto básničkou si tedy Charms nejen vysloužil zatčení, ale zároveň v ní předpověděl svůj osud. Jednoho krásného jarního dne roku 1941 si „vyšel z domu“ koupit tabák do dýmky. Není známo, procházel-li při cestě do trafiky černým lesem, jisté však je, že „od těch dob, že od těch dob – zmizel“. Zemřel zapomenutý v jednom z leningradských žalářů v době bolokády začátkem roku 1942.

Zpráva o posmrtné rehabilitaci Daniela Charmse byla doručena jeho příbuzným v roce 1956.

 

Obálka čísla:

Kresba

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dane Zajc
Strach dnes

s. 3

Daniel Hevier
Básne

s. 9

Krzysztof Varga
45 námetov na román - B strany singlov

s. 23

Daniil Charms
Pokladníčka

s. 57

Ondřej Mrázek
Sovětský předchůdce Ionesca a Becketta?

István Domonkos
Havária
s. 71

Archív
F. A. Ossendowski
Ľudia, zvieratá, bohovia
s. 85

Jana Beňová
Parker
s. 139

Jean Baudrillard
Možno som ohrozený druh
(rozhovor)
s. 147

Knižná edícia časopisu Fragment
s. 157


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.