revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2001, číslo 3-4

Eugen Gindl
Herbár dní

ŽRECOVO LAMENTO
(Po návšteve veľkomoravskej
vodnej pevnosti v Mikulčiciach)

Tu: Kde zápasia vetry Tie z Atlantiku S tými z Ázie
Zrážajú sa vzducholode oblakov
A mĺkvo bojujú armády semien
Zo škótskej vysočiny (Šedivník) Z východných stepí (Kavyľ)

Tu: v rozďavenom lone kontinentu Kde sa tmel dejín z rudy času taví

A z plytkých hrobov Skutý kov
Spod hrdze presvitá Chveje sa vidmo premien
Na ostrí mečov Na hrote kopie
V prestretej krajine Čo lenivo si preťahuje kĺby

Tu: Kde rieka Váhavo Nové korytá si hĺbi
Ostrovy Pätami predkov uhnietené Za hlbokými valmi
rašeliny Lekníny ako plávajúce míny Čajky na nebi
Bez dymu Celé tisícročia V archipelágu Ktosi udržuje pahreby
Obáv i nádejí Po každej zmene
Nad ložiskami číslom opatrených kostí

Tu: Dávno zhoreli už všetky mosty
A brody voda odniesla Nemí prievozníci sa zapierajú do vesla
A prevážajú cudzích hostí Do pevnosti
Kde bdejú už len ostružiny A krotký hmyz
Modlitby hlaholivo komolí Vo vitrínach Úslužne Škeria sa žlté lebky

Do riedkej tmy Mátohy (dávno už) sa prevtelili Všetky
Neviditeľná žaba Z tŕstia Clivo kŕka

Tu: chlieb a soľ nik už neponúka
Výsmešne šumia lužné kupoly Vietor Po jednej
Komnaty kniežat a vladykov zatvoril A z prázdnej (egejskej)
lastúry Zaznie hlas kukučieho vajca Vo vychladnutom hniezde
Kultúry
Duch dejín kráča po zarastenej ceste Bosý
Okolo hlavy mu krúžia podlízavé osy Iba tie môže jeho refrén ohúriť
Kukuk! Nesie sa do polí
Víťazne horí vňať Kukuk! Kukuk! V žíhľave žrec sa tmolí
Po sloviensky svoj osud preklína Kukuk! Kukuk! Kukuk!

Metoda sme mali Aj Konštantína Nemali sme Žiaľ Merlina

Jún/Júl 2001


PRI MORAVE: DVANÁSŤ ROKOV
PO ODSTRÁNENÍ OSTNATÝCH DRÔTOV

Bocian stojí v tom istom
hniezde Na tej istej
nohe Leknínom sa v mŕtvych ramenách
darí Modrasté loopingy vážok
nad vlaňajším tŕstím
sú o čosi krkolomnejšie
Páperie vyhasína
v zlatistých sieťach
rieky Slzy vŕb Spenené
pred skanutím Uviazli na cípoch
listov Trsy sírovca Na kmeni topoľa
tvrdnú Čakajú na ďalšie prevtelenie
Hlas neznámeho vtáka Z húštiny
Kohosi privoláva Tieň volavky
hladká odkliatu krajinu

Telo mojej ženy Nahé
Na spúste žltých kvietkov
ktoré ani neviem pomenovať
Obalené láskavým bzukotom Útes
vyzývavej bezbrannosti V tichom
špľachote času Na druhom brehu
opalizujú šošovky ďalekohľadu
Rakúski (po)hraničníci
pozorujú pohyb lienky
medzi jej lopatkami Výstražnú tabuľku
Pozor štátna hranica Odniesol
ktosi do múzea
totality Alebo do zberu

Pach rybieho slizu Chabzda
Náhlivé kroky hmyzu Pri Morave
sa za tých dvanásť rokov veľa
nezmenilo Ostnaté drôty zmizli
Hranica ostala Akurát ju strážia
z druhej strany (Tak im treba!)
(Tak nám treba?)

Široko - ďaleko nijaký strom poznania
Nijaký diabol Nijaký anjel s horiacim mečom
Nijaká brána Ktorou by nás chceli
vyhnať Naspäť do raja

Máj/Jún 2001


V KAŇONE RIEKY DYJE NAD ZNOJMOM

Jar zhustla Pamäť stone
Čas pelech si ustlal
na dne tône

Nad riekou Nadivo Kvitnú mandle
Škovránok o život
Švitorí Slnko kým zamdlie

Na dne kaluže Dvojmo
Vlaňajší žaluď hnije
Kaňonom vlečie sa už milióny rokov
Dyje Stáročia Na hladine sa hojdá
(ak dejepis neluže)
Znojmo

Zo stien rotundy Opäť Vystúpili
svätci Vietor im ploché tváre
čistí Hlasno premýšľa
Nejednému Farebná slza Po tvári
skanie Z rotundy Nadobro
Vyhnali už ošípané Ale:
Okolo S pivom v ruke Potĺkajú sa
samí ateisti Potomkovia
kresťanského kráľa
Přemysla

Za ohybom rieky Tichá
kupola kláštora Na dvore šuští hloh
Ora et labora Žíhľava číha
v prítmí
Boh?
Ten sa z cely už vykradol
Po špičkách
Dávno pred mníchmi

Čas pelech si ustlal V pamäti
Jar zhustla Krotko starne
Zasvieti (možno raz) kúsok sľudy
z tohto dňa
keď ho smrť vysype
do smetí

Jún 2001

 

Obálka čísla:

Ilustrácia archív

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Aleš Debeljak
Literatúra budúcnosti vzniká dnes

str. 3

Ivan Štrpka
Podvratný pohyb a iné pokusy

str. 9

POSTE RESTANTE
KANIBALIA MLÁDEŽ
Aldo Nove
Elena Stancanelli
Niccolo Ammaniti

str. 21

Peter Semolič
Kruhy na vode
str. 57

TROJRUŽA
MAĎARSKÁ PRÓZA
V AKTUÁLNEJ CHVÍLI
László Garanczi
Attila Hazai
Ferenc Szijj
str. 69

Eugen Gindl
Herbár dní

str. 91

Sergej Dovlatov
Stretli sa a porozprávali

str. 99

Milutin Petrović
Rozprava s mesiacom
str. 113

POSLEDNÁ VEČERA
Posledný rozhovor
s Andym Warholom
str. 129

VÝROČIE
Giuseppe Tomasi
di Lampedusa
Michel Montaigne
str. 139

Dragan Velikič
Severná stena
str. 153


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.