revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2003, číslo 3-4

Július Vanovič
Zápisky z mŕtveho času


Denník 1970-1975

1970

Svet je čoraz smutnejší. Prejdeš sa v nedeľu popoludní po Štrkovci – chladnom, sychravom – a vrátiš sa smutnejší ako si vyšiel. Panely, panely... špina, prostredie, ktoré deprimuje a ubíja; v tom žijeme. Znesiteľný je Štrkovec iba večer a v noci, keď nevidno tie šedivé panely a to množstvo ľudí. Keď je tma alebo svietia iba okná. Tá úzkosť z ľudí! – Kto toto sídlisko plánoval, kto je zaň zodpovedný?! Asi nikto; alebo anonymný kolektív. Ako vo všetkom...Vinníkov niet.

Svet je čoraz smutnejší... „Podívej se, jak na světě začíná být chladno...“ (Dost.). Život sa mi vyvíja k čoraz väčšej bolesti. Vymykám sa asi z pravidla, ktoré pobehuje a podľa ktorého najcitlivejší, najvnímavejší je vraj človek v mladosti. Najvnímavejší, azda. Ale najcitlivejší – nie vždy. Denne mávam depresie; variácie na depresie. Dokedy ich vydržím?! Využijem ich aspoň na postavy (Abrahám, Jób, Hamlet, Don Juan, Ahasver, Don Quijote atď.)? Isté dispozície a stavy sa neopakujú...
Aspoň literatúra, umenie, filozofia zostáva... Aké úžasné, koľké privilégium, že z tohto údolia úzkostí môže človek klenúť, vztyčovať dúhu sna, vízie a myšlienky; aké úžasné, že krása je viac ako pravda! S pravdou, holou pravdou vo svete, by sme asi nevydržali, len s ňou by sme zahynuli. Ale sen stále poletuje, je poruke ako vetrík na mori, a podúva do našich beznádejných plachiet –

Všimol som si, že výzor, charakter môjho rukopisu, písma, zodpovedá stavu, psychickému položeniu. Mávam rozdielne rukopisy! Až sa toho desím. Napríklad teraz nie som v sebe urovnaný.
Milan Laluha, keď sa vráti k prerušenej práci alebo začína novú, urobí si najprv autoportrét... Najprv sám seba diagnostikuje, zmapuje a odhadne; urobí trochu v sebe poriadok. – Až potom sa pustí do práce.

Vyhýbam sa redakciám, tzv. literárnym spoločnostiam, rozhovorom a flámom; žijem osamele. Zaujímavé, keď je človek v nešťastí, nik (alebo málokto) k nemu nezavolá, nepríde. Slovenská, lepšie povedané bratislavská literárna spoločnosť, lepšie povedané branž, mi nič dokopy nedáva. Niekedy, chvíle zriedkavé – a so zriedkavými ľuďmi. Nie sú však nevyhnutné. Podstatne do mňa nezasahujú; ľahko by som sa zaobišiel bez nich.
Žijem osamele (chvalabohu, do akadémie musím chodiť iba dvakrát v týždni), a nikdy azda nemal som toľko myšlienok, pocitov, toľko duševného potenciálu v sebe. Dusím sa v myšlienkach! A takéto riadky pre nič za nič, pre nikoho, len trochu pre seba, dobre duši robia; cítim to. Uľavuje sa, človek je o niečo zdravší.
            15. 3. 1970

„Modravé dálky světa spí v mojí paměti...“ Dívam sa na viedenskú televíziu a závidím oným vyvoleným, ktorým je dožičené spoznávať svet. Nikdy to všetko neuvidím... Stepi, polárne kraje, džungle, dávne kultúry, farebných ľudí. Žije kdesi v človeku dávny sen puberty o divočinách a dobrodružstvách. Ale život sa čoraz viac redukuje... Snu je dovolené zostať iba snom... Ale to je strašné! Čím viac človeku pribúda rokov – mám 35! – tým určitejšie cíti, ba vie, že sa približujú hranice, závory času, vlastných možností, vlastnej, len neúprosnej konečnosti.

V nedeľu – 3. mája – sme boli na Bradle. Bolo tam asi 300-400 ľudí, ale stále prichádzali a odchádzali, od rána do večera. A boli tri sviatky, nedeľa bol tretí; štvrtého bolo až v pondelok – aj vtedy iste boli tam ľudia. Všetko neoficiálne, tri vence: od JRD Brezovej, z Košarísk (MNV?) a z ktorejsi kopanice. A drobné kytice a kvety od jednotlivcov. Žandárov bolo v sobotu hodne, aj so psami. Večer sa kládli na mohyle ohne – ako vždy, tradične, tak ako v päťdesiatych rokoch. Tento kraj je úžasný; z neho Štefánika nevymazali, ani nevymažú. V 1968-om roku tam boli "iba" premávkoví žandári. Teraz nepremávkoví so psami! Hustli vraj k večeru, keď sa mali klásť ohne. Štefánik – a psy!

Dnes som telefonoval s Rapošom; povedal, že mi nepredĺži termín. Knižku o Barčovi musím odovzdať do 30. júna. Hnusník byrokratický! To bude fuška. A bude to na úkor hodnoty roboty. Potreboval by som čas tak do konca augusta.
            5. 5. 1970

Povedal som si, že o istých ľuďoch – vieme o ktorých – raz napíšem, treba si o nich robiť poznámky. Nové „portréty slovenských spisovateľov“. (Zostavil som Antidialógy – prečo by som nemohol napísať Antiportréty? – dodatok alebo kapitolu z tragických dejín slovenskej literatúry.)
Počúvam Mendelsohnovu Bartholdyho Reformačnú symfóniu; človeku je na duši lepšie.
            15. 6. 1970

Ján Kostra vraj, keď išlo na výbore zväzu (minulý rok) o zastavenie KŽ (LŽ), použil svoj výbornícky hlas na takýto prejav slovenského spisovateľa: že cenzúra dobre vie, čo má robiť, že my sa o tých veciach vysloviť nemôžeme, že nepoznáme, na čom všetkom sú založené, komu a čomu dopomáhajú. My nič kompetentného nevieme. J. Bžoch mu povedal: Jano, to hovoríš ty, ako slovenský spisovateľ?
Michal Chorváth vydáva čosi v Slovenskom spisovateľovi a neradí sa s Turňom alebo s Rampákovou, svojimi literárnymi kolegami-odborníkmi, ale chodí za Griešom. Ten mu povie: je to marxistické, len terminológia je nesprávna. A Michal Chorváth ochotne opravuje.
Človeka sa chytá nevýslovný hnus.
Treba napísať, čo je to za fenomén: slovenský spisovateľ a moc, jeho prispôsobovanie sa a servilnosť. Aký vzťah môže mať k nim človek? Len pohŕdanie, iba odpľutie.
Emil Boleslav Lukáč: to je už len pánko; bude o ňom na týchto miestach viackrát reč.
Neuveriteľne kotrmelcový luterán.

Najstrašnejšie je, že už ani nevieme, kto sú naši nepriatelia. Všetko je nejasné; nepolapiteľné ako hlien; beztvaré a hnusné ako blato.

Každý si svoju odpornú a nemožnú mienku subjektívne a existenčne podoprie, vie si ju takto v rozhovore, pred ľuďmi aj odôvodniť, dokonca „brániť“; všetko, aj najhnusnejšie pchanie sa do zadku, zaujímanie funkcií (dnes!), účasť v previerkových komisiách, verejné sebakritiky, piate či ktoré prezliekanie kabátov, vyhadzovanie zo zamestnania druhých – je správne, rozumné a – slovenskej kultúre? – prospešné. Oni, tí hore, povedal mi „súdruh“ Šmatlák, myslia, držia chrbty za nás; minister („Mirko“) myslí aj za teba!
            25. 6. 1970

DOKONÁNO, DOKONÁNO!
Pieseň z hrudi sa premyká,
z hniezda svojeho uteká -
hniezdo za vtáčkom narieka
spustošenô, zdrancovanô!
(Samo Vozár, asi po r. 1849)

Niektoré situácie slovenských dejín, spoločnosti, politiky, kultúry a literatúry, ako sa opakujú! Tie prekerné, zauzlené, tragické. Vzpierame balvan tragickej myšlienky; akísi slovenskí sizyfovia. Do úmoru. Do zúfania.
Junač sa rozchádza často, dokonca zákonite. A nielen junač: napríklad „náš“ Ústav slovenskej literatúry na Konventnej ulici. Prestali v ňom tradičné a časté oslavovania menín, narodenín a pod. Týždenne boli aj dvakrát; príležitosť sa našla. Žilo sa spoločensky, aj keď si jeden druhému vynadali.
Teraz? Ani chýru, ani slychu. „Pusto všade, milý svete, jak na márach je ten svet!“ Nikomu sa oslavovať nechce. Ticho ako pred búrkou. Napätie, neistota. Najradšej tam nechodiť; iba dvakrát do týždňa, keď sa podpisujeme; v osobné pracovné dni.
Atmosféra strašná. Do konca septembra-októbra majú prejsť previerky. Tentoraz pre nestranníkov.
„Zdravé jadro“: Truhlář, Veľký, Válková, Brezina, Mišianik. V kultúrnych kruhoch ide vtip: Čech, Cigán, Ruska a dvaja blázni. Jeden z nich, Brezina, má byť vraj riaditeľom.
Mimo jadra, v strane, sú ešte: Meislinger (zas bude môcť niekoľko rokov brať mastný plat, a hovno robiť), Lišková a Rosenbaum, zostal pod akousi podmienkou; vykorčuľoval ako vždy.
V najbližších dňoch máme všetci dostať prepúšťacie (doslova) dekréty (preto sme v júli dostávali z ničoho nič nové), a potom bude konkurz, na 1-3 roky, na určené pracovné (štátne) témy.
Asi ma vyhodia. Uvidíme. Nebude to po prvý raz. 11-12 rokov som už musel (od 17-28 roku, 1952- 1962) robiť iné ako literatúru; nemohol som urobiť ani vysokú školu, ani dostať primerané zamestnanie. Jedenásť rokov života som odborne stratil. Teraz sa to bude opakovať? Rátam: na 2-3, ale možno aj 10 rokov.
Trpí takto intelektuál v západných a iných netotalitných štátoch? Tie si žijú neúčastne, ľahostajne voči utrpeniu, údelu, tragédii iných. Údel sveta vyplýva z rozmaru (dohody) dvoch veľmocí.
„Model krutosti“, živý, konštantný a uskutočňovaný vždy v ľudských dejinách, sa napríklad v porovnaní s feudalizmom zmenil takto: vtedy: feudál-poddaný; teraz: veľmoci-štáty a štátiky. „Kvalita“ sa nezmenila, iba kvantita.
            Nedeľa 20. 9. 1970

Či ťa niekto pochopí alebo uzná, závisí od rovnakej generačnej skúsenosti, ale ešte viac od spoločne alebo podobne konzumovanej literatúry, najmä však od podobného či rovnakého duchovného typu. Blízkosť duší rozhoduje; obdobná vnútorná tónina. Ináč vždy budú ľudia, čo ťa budú zatracovať, nenávidieť, ironizovať, ktorým budeš nepochopiteľný, a ľudia, ktorým budeš blízky, možno aj drahý. Začínam to už pociťovať. Ale netreba sa nechať ničím znervózňovať. Ak to, čo som napísal, malo význam alebo sa páčilo dvom-trom ľuďom, nepísal som nadarmo.
            20. 9. 1970

V mestských – bratislavských a najmä štrkoveckých – rodinách sa rozšírilo chovanie psov: psíkov aj psísk najrozličnejších sort. Ideš sa večer prejsť, a brešú do teba psi; tak ako na dedine. Psi na špacírkach, na retiazkach i bez nich.
Móda? Snobstvo? U niektorých možno. Ale chov psíkov priniesla, zdá sa, vlna obecnej potreby či podvedomého chcenia oživiť, pretepliť mŕtve, studené mestské, najmä naše mŕtvolné panelové prostredie. Mať čosi živého, verného a dôveryplného: v odcudzenom, spreneverenom okolí. Mať čosi, či kohosi, čo je vernejšie, priateľskejšie a úprimnejšie ako človek. Čosi, čo mlčí, alebo iba breše – čo nepoužíva falošné, pochybné slová; čo rozpráva očami, labou alebo chvostom. Čistá oblasť novej elementárnosti, autenticity; stratenej prírody v patologickej civilizácii; kúsok dediny v panelovom meste.
            20. 9. 1970

J. Bžocha vyhodili z Ústavu literatúry, aj M. Nadubinského. Bžoch nie je v láske pána ministra kultúry. Zdravé jadro u nás to vycítilo, a postupovalo podľa toho. Nohsledi! Tak sa to robí: vyhovieť vrchnosti, zalíškať sa, jednať podľa toho, ako zdvihnú mihalnice, ako sa prepytujem uprdnú. Vyčítať im kádrovú politiku z očí. Všetci hovoria, že všetkému je na vine naše „zdravé“ jadro (bližšie o ňom pár listov dozadu): bolo zbabelé, posralo sa. „Súdruh“ Veľký vraj: „Tlačili na nás, čo sme mali robiť?“ Zbabelci. Nie sú schopní riskovať, držať sa svojho, ísť prípadne k lopate. V podstate všetko toto sú existenčné problémy. Celá kolaborácia, všetko menenie kabátov, všetko prisluhovanie. Strach: holý, existenčný, to je podstata nášho socializmu.
Akoby sa tomu, kto cíti, vyznáva nezmyselnosť života, akoby sa tomu – nevdojak? – nezmyselnosť naozaj spĺňala. Nevytvára, nenapomáha životu človeka jeho vlastná, ním samým žitá myšlienka? Nemá myšlienka moc ovplyvňovať, určovať udalosti? Nie je to akési žiarenie, magnetické pole okolo udalostí a činov? To, v čo verím, čo vyznávam, to sa mne samému stáva.
Hovorili sme s Mišom Gáfrikom, že by sme mali pomáhať tým, ktorí zostanú bez zamestnania. V podobe povedzme pôžičiek, na ktorých sa netrvá. Čepan sa pridal. Bunka pomoci; solidarity.
Mišo Gáfrik je ušľachtilý; vo veciach cti, myšlienky a charakteru úžasný človek. Keby sa hľadal posledný spravodlivý, on by sa ním stal.
O našich previerkach vôbec, a o mojich vlastných zvlášť a širšie nabudúce.

Nemám rád akadémiu. Zdá sa, že to bude len moje životné provizórium. Vedec zo mňa nikdy nebude – to som vedel už skôr, ba hneď. Ale o to nejde; koľko tam nie je vedcov; koľko nielen pseudovedcov, ale hlupákov! Neznášam tú inštitucionálnosť, tú hierarchiu hodností: „Vedecká“ komédia! Dúfam, že mi raz bude dožičené všetko to dôkladne a zásadne jedného za druhým, posprdávať! Nie je možné, aby bolo v kultúre, dokonca v jednej inštitúcii toľko, toľko pseudohodnôt, politickej servilnosti, lži!
            Piatok 2. 10. 1970

„Ľudský život sa začína na rube zúfalstva.“ J. P. Sartre
„Veľké bolesti sú nemé.“ Descartes
„Pracuj ustavične! Ak si spomenieš v noci, keď ideš spať: Nevykonal som, čo bolo treba, tu vstaň a vykonaj to!“ Dostojevskij
„Iba v nečinnosti je zúfalstvo.“ Carlyle
„Práca všetko prekoná.“ Vergilius
„Práca býva často matkou radosti.“ Voltaire
„Bez spomienok na sklamanie, trpkosti a bolesti prežitého života smrť by bola ešte ťažšia.“ St. Zweig
            Nedeľa 4. 10. 1970

Páči sa mi, čo povedal Št. Zweig o Leninovi v Hviezdnych hodinách ľudstva: že v prechodných, neistých dobách najnebezpečnejší sú pre panujúci poriadok veľkí samotári. (Leninov pobyt vo Švajčiarsku; knižnica.)

„Človek sa často žení z náhleho zúfalstva, a potom to ľutuje celý život.“ Moliere

„Intelektuálne“ rozhovory s priateľmi, debaty po kaviarňach považujem za zbytočné tratenie času. Pociťujem naliehavosť roboty; pálčivú potrebu roboty. Možno je to moje osobné štádium; ale treba ho naplniť, využiť. Treba počúvať, treba byť verný imperatívom v sebe.
            Sobota 10. 10. 1970

Dávno sa už nedívam na naše televízne noviny; nedajú sa počúvať, nedajú sa vidieť. „Svet“ pre nás predstavuje územie Varšavského paktu. Iný svet sa objavuje, presvitá pomedzi drôty našich hraníc zriedka. Keď spomínam na rok 1968 a porovnávam vtedajšie informácie, je mi nekonečne smutno. Bôľ premiešaný s odporom, hnusom a zlosťou. Ja si isté veci uvedomujem nie v náraze prvej chvíle, ale dodatočne; potom sa to pretriasa, obracia, mokvá vo mne dlho, bolestivo; vari každý deň depresie. V akej nevýslovnej gebuzine, strašidelno-bláznovskej dileme to žijeme! Čo vedia ľudia na západe, čo to je štát, sloboda, demokracia! Zdá sa, že len náš, východný, postihnutý sektor ich bude vedieť naplniť novým pozitívnym obsahom.

Možnože princíp paradoxu, uskutočňovanie či regenerovanie hodnôt cestou naruby, bude platiť aj tu. Možno je to zákonité; možno sme súčasťou akéhosi plánu. Ale odtrpieť si to všetko, to je „to strašlivé“. Nevrátené – nikdy – nespravodlivé!

V týchto dňoch chytajú sa ma depresie, pocity velikej márnosti, zbytočnosti ľudského života špeciálne u nás, v tomto štáte a národe. Aj pomery v kultúre sú vlčie. Budeš mať ľudí, ktorí ťa budú nenávidieť, ktorí ti budú hádzať polená pod nohy, vysmievať sa ti, neuznávať tvoju robotu. Takých má aj Rúfus, aj Matuška; aj tí najlepší a nesporní. Aj Tatarka, aj Bednár. V tomto národe vypínavosť, chvastúnstvo, netolerancia, veľké reči a kaviarenská geniálnosť rozkvitajú; každý sa veľa chvasce a zastrája, kritizuje druhého a hovno robí; možno povedať, že sa realizuje kritickými, sprdávajúcimi rečami o druhom. Reči v kuloároch zväčša nie sú rečami o problémoch, ale klebetenia, ohováračky. A, pochopiteľne, veľa sa pije; veľa hodnôt sa v tomto národe už prepilo.

Píšem ako hlupák tieto poznámky; neviem pre koho a na čo; ešte môžem mať pre ne zle. Všetko je absurdné – nech je aj toto! Hygiena osobná, vnútorná, psychická a dokonca nervová – to je najväčší dôvod. Toto sú moje súkromné noviny – pre mňa samého – moje neuverejniteľné myšlienky, úvahy a články. Cítim, že človek potrebuje sa od čohosi dištancovať, oslobodiť: a pomenovaním, sformulovaním toho nadobúdaš nad tým všetkým vrch, získavaš nadvládu; aspoň v sebe, pochopiteľne. Tam väzí kdesi aj veľký hygienizačný, sebautvá-račský, oslobodzujúci význam pomenúvacieho aktu.
            Pondelok 12. 10. 1970

Používam – nezvykle – aj vulgárne slová; nech, veci treba nazvať pravými menami!
Toto je znovu doba veľkej samoty, veľkej, trýznivej vnútornej emigrácie. Dokedy? Po koľký už raz!
Štúdium, štúdium! Práca! Aj taká, ktorá momentálne nevyjde. Bolo príznačnou slabosťou slovenskej kultúry, že v 50. rokoch, okrem Beniaka, nemala šuplíkovú tvorbu. Písalo – i píše sa – len za bezprostrednú finančnú odmenu. Nebolo takého heroizmu. Typický príklad: E. B. Lukáč-súkač. Nie je to rodený básnik. A nie je ani charakter. A nie je ani protestantský typ; je v ňom čosi katolíckeho. A židovsko-meštiacko-džentrícko-hungárskeho. Pred r. 1919 sa vraj (hovoril Kadlečíkovi Gustáv Plavec) hlásil na gymnáziu za Maďara. Nuž také „Spevy vlkov“. Chce byť vraj národný umelec – k sedemdesiatke; činí sa, hnusne, na grcanie hnusne si to činnosťou vo Zväze pripravuje. Chodil aj prednášať po školách o svojej návšteve v ZSSR. A jeho „kultúrne“ sobotno-nedeľné príhovory v Ľude! Pribudne ďalší národný komediant.

Tento národ má talenty, ale nemá charaktery. Pozmenil by som Škultétyho: Daj nám, Bože, talentov, ale v rovnakej miere aj charakterov. Lebo nad mnohými našimi „talentmi“ chce sa vracať.

A propos: Keď som 29. septembra vyšiel po previerke večer o pol ôsmej pred historickú budovu ústavu, začalo ma naťahovať: i vyvracal som sa. Doslova symbolicky – pred tabuľou s pamätnými menami.
(Ale už treba konečne zvečniť previerky nestranníkov v našom „politicky zložitom“ /Filkorn/ ústave.)

„Život ve lži, bez práv a spravedlnosti je snesitelný jenom ve znamení víry v život lepší a důstojnější.“ (Josef Čapek, Psáno do mraků)

Cítim, že na všetko šialenstvo sveta, či zo sveta, ktoré v sebe nosíme, s ktorým sa každodenne stretávame, je ešte najlepší alebo posledný alebo najúčinnejší liek: modlitba. Sú priestory v človeku, ktoré zaplní iba modlitba. A zaplní ich aj keď všetko zlyhalo; zaplní ich, po tom všetkom. (Je to liečivý kontakt s Bohom, Božia intervencia; alebo len ilúzia o takom kontakte?)
Pýtate sa ma, čo ľudstvu chýba?, hovorí Šalda: Ľudstvo sa musí znovu naučiť modliť.
            22. 10. 1970

Páči sa mi a hlboko tomu rozumiem, že sa Josef Čapek v rokoch 1936-9, vo svojej knihe Psáno do mraků bránil prichádzajúcej temnejúcej dobe práve hlbokým, vzdorným, životodarným zostupom do seba. Do vlastného nedobytného hradu, v ktorom osídlil trváce hodnoty a nepremennú pravdu. Doba, ktorá potom prišla, našla ho pripraveného. V Hrade prepevnom.
            Piatok 23. 10. 1970

Robil práve to, čo nikdy nerobili ani teraz nerobia slovenskí spisovatelia. Raz sa už musí robiť politika tak, že budú na ňu ľudia kvalifikovaní; predovšetkým odborne, vzdelanostne a mravne. Nie, že dakto, hocikto, akýsi povie si, že začne kvákať, trepať frázy v duchu panujúceho a požadovaného – a stane sa aparátnikom. Verejná kritika, verejná kontrola! = Soľ zeme. Raz príde.
            Sobota 24. 10. 1970

Práve som počul – náhodou zachytil – televízny prenos z Viedne: slávnostné bohoslužby z príležitosti pamiatky reformácie. Dýchlo na mňa čosi z normálneho sveta a čosi autentického z nemeckého protestantského sveta. Myšlienka žijúca v ľuďoch: bolo to na nich vidno. Na kazateľovi – senior Jakub Wolf – na spievajúcich, vyznávajúcich a počúvajúcich ľuďoch. Kázal bez pompéznosti, bez patetiky, bez lacného kazateľského efektníctva, ale zato pokojne a z presvedčenia. Medzi kázňou spieval spevokol a v záverečnej pokázňovej liturgii, začatej prvou slohou Der feste Burg ist unser Gott, vyznávali v laviciach, tam, kde sedeli – starší i mladí – myslím, že úryvky z augsburského vyznania. Hovorili spoločne nahlas, postojačky, i Otčenáš. Hrad prepevný spievajú rýchlejšie a spevavejšie ako my: u nás dostal mohutnejšiu chorálovú, patetickú dikciu: obrana a vzdor. Sympatickí boli títo protestantskí Viedenčania; akoby mi boli pomazali dušu mliekom a medom.
A čo je to v človeku, že mu pri počúvaní Hradu prepevného vyhŕknu slzy, že tento chorál prestúpi, okupuje celú človekovu bytosť? Idey predsa len žijú v ľuďoch, okupujú ich, zatrasú nimi; konajú dokonca aj namiesto ľudí. Pravdaže, nie idey všetky, ale je ich niekoľko; medzi nimi – a pre mňa – idea protestantská a reformačná. Jednou z Hviezdnych hodín slovenských, ktoré napíšem po knižke postáv, bude aj Hviezdna hodina reformačná.
            Sobota 31. 10. 1970

Videl som z viedenskej televízie prenos z pohrebu Charlesa de Gaula: z Notre Dame a z rodného Colomby. Generál-prezident. Takto asi by bol účinkoval náš generál M. R. Štefánik... Generál-prezident. Zdá sa, že aj nátury to boli podobné; veľkorysé, univerzálne, integrálne, celoeurópske, ba svetové koncepcie, rozhodnosť, vojenskosť, ráznosť v uskutočňovaní. De Gaule mal vraj prísť v lete 1968 – pri návšteve Československa – pokloniť sa na Štefánikovu mohylu na Bradle; vraj poznal Štefánika z 1. svetovej vojny. To by bol býval génius miesta a génius chvíle...
(Podobne, vraj 21. augusta 68 mal prísť do Prahy U Thant. Čo by to bolo znamenalo! Návrhy, dôkazy, informácie, vyjednávania o suverenite?!)

Čítal som si večer trochu v Masarykovom Husovi a v Čtení o TGM od K. Čapka; vyšlo 1969. Koľko krásnych, vzácnych kníh vtedy, pred nedávnom vyšlo... Akoby boli vydavateľstvá vedené nielen pohotovou, ale aj prezieravou rukou. Že to stihli dať do tlače! Isté veci museli byť pripravené: napríklad preklady. Česi sú vytrvalí, Česi pracujú; nemajú gestá – ako my – ale drobnú dôkladnú robotu. („Svět stojí na práci, ne na náladách...“, TGM.)
Som presvedčený, že tento muž je ešte stále mužom budúcnosti. Ideou, programom; aj keď doplneným, skorigovaným. Mám ho rád, ako som ho aj mával. Prestávka odhaľuje iba presnejšie obrysy jeho veľkosti.
Vôbec, tieto tlače z roku 1968-9; aké sú drahé! Ako by to bol býval iba sen! Eta Spišková našla akési noviny z toho času – zabalila ich do celofánu a odložila. Zorkina mama na Brezovej si vianočné číslo Matičného čítania z roku 1968 starostlivo odložila.
Zostali nám už len knihy. A nádej. Hrejem sa v knihách. Keby mi tie vzali, neviem, čo by bolo...

Ten brezinovsko-fašistický ústav tzv. vedy o literatúre je neznesiteľný. S takou vedou nebudem mať teda nič spoločného. Je to odporné. Neznesiteľné.
G. Rapoš: – ktosi, kto nafukuje svoju osobnú duchovnú, názorovú a kultúrnu bezvýznamnosť veľkými a hlučnými úradnícko-byrokratickými gestami: vypisovať, resp. podpisovať a rušiť zmluvy; so zdôraznením: ja, G. R., mám moc dákemu tomu a tomu, spisovateľovi, tvorivému a uznávanému človeku zrušiť zmluvu; odo mňa je závislý.
Vie človeka hlučne až nepríjemne preceňovať, a vzápätí rýchlo a bez ťažkostí zmeniť ksicht, vykonať čosi opačné. Človek nevzdelaný, bez názoru, ovplyvňovaný tými, ktorí stoja okolo neho; zdá sa, že jedná podľa toho, od koho je závislý. Skrotne vraj vtedy, keď sa mu povie, že teda, je škoda, že neštudoval filológiu, ale – právo; resp. ani to nedoštudoval.
            Sobota 21. 11. 1970

Dnes som videl A. Matušku v televíznych novinách v spoločnosti ministra Válka, Eugena Suchoňa, plešivého (fyzicky aj názorove) M. Andráša v Budmericiach (tom dome darmožráčov), ako vstali a „zotrvávali v srdečnom rozhovore s predstaviteľmi sovietskej kultúry“. Ako viaceré veci, zarazilo ma to, skoro zamrazilo. Ako mám s Matuškom robiť knihu rozhovorov, ktorá sa už rozbehla? Nemôže takúto záležitosť odmietnuť? Čo sa mu stane? Nie je národný umelec? Pravdepodobne pred udeľovaním tohto degradovaného titulu dôkladne preskúmajú, či ten ktorý pán kandidujúci bude schopný a ochotný liezť pri takýchto a podobných podnikoch do zadku. E. Suchoň sa v rozhovore rozplýval. Národní umelci – národní panáci. Národný umelec by mal stelesňovať aj čosi z národného charakteru; pravdepodobne ho aj stelesňuje – je taký posratý a prispôsobivý ako tento národ.

 

Obálka čísla:

Kresba Ivan Csudai

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ivan Kadlečík
Z diára
str. 3

Daniel Hevier
Sonety

str. 7

Andrej Blatnik
Hladina
str. 19

Mariusz Grzebalski
Negatív
str. 29

POSTE RESTANTE
Srbská krátka próza
Radoslav Petković
Zoran Ćirić
Ljubica Arsić
str. 47

Andy Turan
Hviezda, oko ohňa
str. 73

Peter Michalovič
Nič nezostáva bez premeny II.
str. 79

Ivan Kolenič
Bar Apolón
str. 93

Július Vanovič
Zápisky z mŕtveho času

str. 97

Šesťkrát podľa
Fernanda Pessou
Ivan Kadlečík
Ján Litvák
Daniel Hevier
Andrej Hablák
Juraj Mojžiš
Peter Michalovič
Jozef Kelemen
Peter Zajac
str. 203

ARCHÍV
Giovanni Papini
Eseje
str. 215


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.