revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2006, číslo 1-2

Mila Haugová
Biele rukopisy


Mila Haugová sa narodila v roku 1942 v Budapešti. Kým sa naplno rozhodla pre poéziu, pracovala ako agronómka a učiteľka. Od roku 1985-1996 ako redaktorka v časopise Romboid. Prvú zbierku Hrdzavá hlina (1980) vydala pod pseudonymom Mila Srnková. Z ďalších zbierok: Premenlivý povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Nostalgia (1993), Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1997), Krídlatá žena (1999), Atlas piesku (2001), Zavretá záhrada (reči) (2001), Genotext (2002), Orfea alebo zimný priesmyk (2003).
Mila Haugová sa venuje aj básnickému prekladu; najmä z nemčiny a angličtiny. Je známa svojou náklonnosťou k výtvarného umeniu. Nielen množstvom vydaných kníh, ale najmä koncíznosťou a originálnosťou svojho prejavu patrí medzi najvýraznejšie poetky za posledné dvadsaťročie. V knižnej edícii časopisu Fragment jej vyšla v roku 2005 zbierka Target(s) Terč(e).

PRIESVITNOSŤ

Vnútorná diaľka Orálna inštrukcia
ako sa spojiť do pôvodného tvaru
vyhladiť záhyb génu pre výlučnosť
Mám päť rokov keď otec spadne
z koňa Nikdy mi on - ja nedovolí
jazdiť Rozdelená bolesť Kôň si
zlomí nohu Musia ho zastreliť
Extrémna strata ťažko určiteľný
stupeň stotožnenia Zviera preberie
očami ľudské gestá Údolie sa
vleje do sna V tenkých vrstvách
sa to neustále odlupuje Zrkadliace
neuróny detstva

NECH

Les je stena za ktorou
leží iný svet

28. 8. 2005

Gramatika úzkych vchodov
nič nie je posvätnejšie
ako úplnosť vlastnej duše
sieť spojení rastlín
a geometrických foriem
plakať je dovolené inde

Tu je len hľadanie svojho
priestoru a dverí bizarne
zvláknených do seba a moja
ruka s váhavým pohybom
denného otvárania tých
istých dverí izieb okien

Obraz ako neprítomnosť
iného obrazu s nedostatkom
túžby nedokonalosť raz už
celistvej minulosti ľútosť
ktorá postupuje od pokožky
k stále subtílnejším vrstvám

DVOMI SMERMI

Neistá hranica možno smrť
sme dokonalí v dojatí a trýzni
priestor prinútený mlčať
Záhrada bez tiaže Stromy
Dýchame dúfame Ako
modulovať hlas bez hlasu

Malý strom v jesennom vetre
súradnice trvania Odchádzam
keď by som mala zostať Nič
tu neurčujem V tejto chvíli
sa všetko odohráva dlhšie
ako v skutočnosti

AKÉ TO JE BYŤ MNOU

Viem len ja splynutá
s dejinami svojich priestorov
Skrine šaty náhrdelníky stôl
len jedna spomienka na
Fotografiu moja tvár a tvoja
blednú v stene Zakrytie a

odkrytie v prítomnosti naraz
Rastliny prerastajú svetlé
miesta izieb a derú sa k blízkym
dverám toto zrkadlenie je tu
namiesto chýbajúceho obrazu
úplnej záhrady ktorá by zvonku

vrastala pomaly postupujúc cez
schody prahy dvere a dlážky
k vnútornému oknu tej izby ktorá
najviac milovaná a obývaná
rozbíja pevnú spomienku
v ktorej som obraz modrá hviezda

PERSPEKTÍVA

Pomalý a váhavý pohyb sa
otvára do najdlhšej
perspektívy Giotto tu
žije s nami

na tom istom mieste
a márne maľuje svoje
fresky-sgrafitá Na múry
mosty mrakodrapy a samotu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Emil M. Cioran
Niekoľko viet
s. 3

Mila Haugová
Biele rukopisy

s. 5

Ján Litvák
Vlasy
s. 23

Vida Mokrin-Pauer
Kniha (ako) ikebana
s. 35

Dina Rubina
Do čoho sa pustiť?

s. 55

Obuj sa a choď!
Žiarislav Švický: Šnúra v krajine keltov
s. 65

Ivan Kadlečík
Matka všetkých slov
s. 73

Rozhovor na konci storočia
Szcepański - Lem
s. 95

Darek Foks
Dve poviedky
s. 111

Jana Bodnárová
Užhorodské kaviarne Petra Miďanku
s. 129

Peter Michalovič
Evolúcia
s. 143


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.