revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2006, číslo 3-4

Ivan Štrpka
Niekoľko viet


Cez hranice jazykov, zvykov, spôsobov písania aj kultúr vytrvalo prežíva a rozvíja sa jedna z najsubtílnejších kultúrnych menšín na svete: ľudia, čo píšu, čítajú, prekladajú aj vykladajú a podrobujú kritike tie divné texty tvoriace najrôznejšie podoby básne. Áno, sú stále tu. Energia, ktorá ich aktivizuje a spája, sa volá poézia.

Literatúra je asi predovšetkým hrou na literatúru, na plodiaci sa svet - aj preto možno často ďalej plodí literatúru ako hru na čosi iné. Nevysvetľuje sa, skôr pokračuje ďalej, len stále pri tom mení krok. V našich končinách... A v našom storočí...

Literatúra je možno predovšetkým hrou na svet - s vážnymi dôsledkami pre všetkých zúčastnených: v zrkadle vidíme náhle to, čoho nikde mimo neho vôbec niet. Ocitáme sa na pokraji smelého klamu alebo uprostred nesmelej metamorfózy?

Písanie je pre mňa stále plné analógií s behom - je to akt. A zanecháva za sebou akýsi návrh, možnosť, neuzatvorený osamelý pakt, nie produkt. Zanecháva. Doslova za pätami. Od prvého kroku, od nultého bodu, ktorý je nepevný, nestály, vlastne neustále zanikajúci, schopný len premietať sa, prerastať do pohyblivej siete vlastných významov.

Bežcovi stále horí za pätami. Aj písaniu. Preto sa neustále vrhá dopredu - hasiť to neznáme, čo je pred ním. Hasiť, či páliť? V každom prípade pôda je tu horúca. Jediný pevný bod čítania je potom asi miesto, na ktorom spočinie čitateľ. Takýto beh aj takéto čítanie je predsa najhlbšia aktívna osamelosť. To, k čomu smeruje, je najskôr neustále obnovujúci sa počiatok. Vnímam to takto - uprostred obnovujúcej sa nestability. Rád príjmem iný, pokojnejší výklad. Lenže: od čoho sa odpichnúť?

Naliehavé kroky v šere, ktoré trvajú veľmi dlho bez ohľadu na vzdialenosť. Čosi, čo nie je, chce byť vyjadrené. Bez akejkoľvek mystiky či ilúzie: čosi, čo nie je, píše v tebe komusi v tebe, kto tu ešte nie je. (Akoby pri tom len slovo za slovom mimovoľne vznikal.) A ty akoby si si pri tom iba tichou prácou a sústredeným mlčaním nevdojak krátil čas čakaním na poštára. Napokon, nemožno vylúčiť, že práve poštár môže priniesť isté svetlo do veci. Kto tam?

Písať a čítať vetu značí vlastne postupovať, dostávať sa ďalej do vnútra potešenia z utvárajúcej sa skutočnosti, byť vlastne stále jednou nohou na výprave v zemi nikoho.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ivan Štrpka
Niekoľko viet

s. 3

Rudolf Jurolek
Poľný zošit
s. 5

Obuj sa a choď!
Stano Kočiš: New York a tak ďalej

Kenneth Patchen
Obrázkové básne
s. 31

Mihailo Pantić
Poviedky

s. 41

Kubica - Čím - Marián
Básne nebásne
s. 65

Poste restante
Péter Nádas
s. 75

Igor Jarkevič
Strach z obyčajných vecí

s. 103

Made in Švejk
(Karel Kosík, Lubomír Martínek, László Dobossy, František Dryje, Peter Zajac)
s. 111

Archív
Famous italian director
(Rozhovor Oriany Fallaciovej s Federicom Fellinim)
s. 165


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.