revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2006, číslo 5-6

Ivan Kadlečík
Niekoľko viet

Literatúra nikoho nenúti, neprikazuje, nemanipuluje. Nemá nijaké úlohy, nedáva ich ani nedostáva a neprijíma. Tým naznačuje človeku, že je slobodná bytosť, ktorá sa môže rozhodnúť slobodne a nedemokraticky medzi tvorbou, literatúrou, umením a tvarom, alebo sa primkne k deštrukcii, chaosu, ničeniu a smrti. Len spisovateľ môže devalvovať a naozaj sprofanovať sám seba, alebo nemusí. Iní sa o to môžu len usilovať. O dážď sa oprieme, ideme. >> viac textu


Andrés Sorel
Žena bez hlavy

Keď som sa roku 1972 kresťanskej éry narodila, bývali sme v dome starej mamy, čo už patril aj jej mame. Žila som tam do svojho desiateho roku. Boli to možno najšťastnejšie dni v mojom živote. Dom stál v centre Mediny. Ulička bola taká úzka, že len ako deti sme ňou mohli kráčať vedľa seba. Dospelí museli ísť v rade za sebou. Náš dom patril k najlepším, lebo mal aj dvere z dosák pozbíjaných hrubými a peknými klincami s hlavičkami v tvare kosoštvorca. V strede dverí bolo umiestnené klopadlo.
>> viac textu


Na Slovensku po španielsky
(rozhovor Jána Litváka s Vladimírom Olerínym)

Na rozdiel od nášho totalitného systému, kde aj niektorí poprední prozaici a básnici, dramatikov nevynímajúc, boli vo svojej tvorbe poplatní oficiálnej ideológii, pochlebovači frankistického režimu by sa dali zrátať na prstoch jednej-dvoch rúk. Španielsky frankistický režim v rokoch 1939-1975 znamenal citeľné prerušenie kontinuity vo vývine umelecky hodnotnej a demokraticky orientovanej poézie, prózy a drámy. Mnohí nadaní a slobodomyseľní spisovatelia odišli do emigrácie, najmä do jazykovo blízkych krajín Latinskej Ameriky, kde našli nový domov. Bola to najväčšia diaspóra v dejinách Španielska.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Ivan Kadlečík
Niekoľko viet

s. 3

Ján Štrasser
Staré železo
s. 5

Ján Litvák
Bratislavské upanišády
s. 11

Ľuboš Bendzák
História veľkého lámu nevedomca...
s. 21

Obuj sa choď!
Daniel Šustek: Potulky svetom
s. 33

Krystyna Milobedzka
Po kriku
s. 53

Made in Ukrajina
(Andruchovič, Žadan, Izdryk, Miďanka, Vynyčuk)
s. 59

Andrés Sorel
Africký Romeo, Žena bez hlavy
s. 91

Na Slovensku po španielsky
(rozhovor s Vladimírom Olerínym)
s. 107

Poste restante
Gennadij Ajgi
s. 113

Archív
Dva rozhovory s Gennadijom Ajgim
s. 177


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.