revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2007, číslo 1-2

Daniel Hevier
Básne

BLUES PRE BORISA VIANA
a zrazu vstúpil
do popľuvaného lokálu
a sfúkol penu dní
prišiel a zaťal hraž
vyžmýkal tú najkrajšiu
hudbu z rozladených pian
sklonený ako nemý mím
bitkár a trochu pijan
ukázal svoje srdce
ber si
a potom zmizol
chlap menom boris vian
merci
>> viac textu


Ivan Kolenič
Z kaviarenských poznámok

1. Samozrejme - existuje umenie: poézia, farebná a kompozičná harmónia; existencia fenoménu umenia tvorby je nepopierateľná. No a takisto sú ľudia, ľudia-umelci, ľudia-tvorcovia, ktorých jednostaj čosi ženie spoznávať cez tvary a slová neobsiahnuteľné, nevysloviteľné. Možno sú to tí skutočne vidiaci, tí, ktorí musia tvoriť, hovoriť a poukazovať. Lenže ja sa najlepšie cítim v šlamastike života, v jeho strhujúcom tempe.
>> viac textu


Veronika Šikulová
Aké sú to prázdniny

Je červené nebo, zajtra bude fúkať vietor. Spoza drevenej brány vykúkajú iba naše vystrihané, ušaté hlavy. Čakáme, kedy zahvízda vlak, vybehne spoza zákruty, potom prebehneme okolo škarpy, odkiaľ budú fagani hádzať hrudy zeme, zakývame babičke a schováme sa. Otvoríme bránu, vypustíme na ulicu psa Civila a pozeráme sa, kedy na chodníku zbadáme babičku. Pomaly sa začínajú trúsiť ľudia z vlaku. Už ide babička.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Zlatá krv
Kaviareň u Michala
(De La Rouchefoucauld, Mihalkovič, Moravčík, Litvák, Pém, Kondrót, Telúch, Zbruž, Bielik, Kolenič, Herko, Lehenová, Valčček, Urban, Jaslovský, Kubica, Pišťanek, Chmel, Bančej, Jaroš, Cifra, Hevier, Klimáček, Balko, Filadelfi, Bognárová, Ferko, Rusňák, Šuplata, Žilčayová, Bettes, Turan, Bariak, Závadová, Šikulová, Chrobáková, Okudžava, Kmeťková, Havrila, Ozrutov, Špaček, Uličný)
s. 2 - 166

Zlatá krv
Fragmenty z Fragmentu (Archlebová, Schottl, Archleb, Petřivý, Olič, Pastier, Kalný, Štuller)
s. 167

Obuj sa a choď!
Daniel Šustek: Potulky svetom
s. 177

Knižná edícia časopisu Fragment
s. 190


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.