revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2009, číslo 1

Milan Rúfus
Tri básne


Namiesto nekrológu


Žije sa báseň priamo? Pateticky? Víťazne ako pobabraný život? Alebo pod prahom odhaľujúcej metafory strachu? A či za prahom zadných vrátok? Snovo? Podľa nekonečna skutočnosti? Koľko je otázok, toľko je v básni odpovedí. Každá je správna a každá môže klamať. Odišiel básnik Milan Rúfus. Vybral si lós, jeho si vybrali. ("Je rozhodnuté za mňa.") Nech chváli, kto sa v živote bojí chvál. Nech haní, komu ani jedno potknutie nebolo dopriate. 1928 - 2008: dva strohé, okrúhle dátumy. Jedna báseň, i keď nemá. Ale aj také sa píšu a budú písať. Jedno je isté: len básnik vie, že báseň neopakuje viditeľné, ale robí viditeľným.

Oleg Pastier

POLOTOVARY

Prázdno po hudbe.
Prázdno po tykadlách.
Čo vlastne chceš?
Je anténa. Je radar.
Sú veci presne vypočítateľné,
ktorými nájdeš človeka a počuješ ho na zemi
i vo vode i v nezemí tam hore.
(A ktorými nič nepočuť
v tom priestore, kde hluchý Beethoven
len prešiel po klávesoch,
ako sám osud
tak ľahučko, tak vediac.
A stalo sa.)

Prázdno po hudbe.
V tom prázdne po tykadlách
poézia,
pramienok zaskočený,
zadŕha sa a zadŕha a hľadá.
V širokých riadkoch si krúži curriculum vitae.
Alebo v úzkych
ako po schodoch
zostupuje
sama zo seba. Dáva:
Polotvary a polotovary:
asonancie, aliterácie,
paraboly (a, pravda,
presahy - rupnutie v kostiach, to sladké zaškrípanie,
tá hudba aspoň naruby)
a mnohé, presne vypočítateľné veci.

Tak hľadá, hľadí, cloní si.
Aby sa nerieklo, ešte si trochu cloní
nehybným tieňom obrovského nehybného ramena.
To mlyny hudby bez pohnutia stoja
v bezvetrí... Čoho?
V bezvetrí toho, čomu dnes neviem meno.
A čo tak nájdem ešte u detí.
(Konečne, všetkých tiahne vás to k deťom
a spievate si po nich ako vládzete.
Alebo nedbám - hovorte tomu džez).

KRÁSA

Kto povie, prečo
si bojovníci maľovali štíty?

Kto povie kráse,
jak hlboko je v nás?

"Tak hlboko,
tak hlboko, že smrť
plašíme tebou ako kohútom.

Neopúšťaj vo svete, zamknutom
na všetky štyri strany, básnika.

Neukazuj mu straku na kole.
Hniezdočko reči, plné lesklého..."

Smutno je s ním, smutno je bez neho.

NEZDIELNY

Ak už mi v čase čosi zhorieť musí,
nech je to dielňa.
Zhorí mi
a možno pôjdem.
A možno ešte skúsim
prikryť to strechou do zimy.

Všetko, bože, len nie tú hladkú zručnosť,
čo kedykoľvek spustí,
od hlavy až k pätám svoja.
Radšej večným učňom,
len nie tú zručnosť.

Radšej koktavý,
tam, kam už iba osud chodí celý,
zmôžem sa ešte na pár šťastných viet.
Keď v múroch ticha
ako z okna cely
už bez úst budem oslovovať svet.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Milan Rúfus
Niekoľko viet

s. 3

Milan Rúfus
Tri básne
s. 5

Poste restante
Jozef Mihalkovič
s. 11

Ján Litvák
Mademoiselle Paríž

s. 33

Dušan Dušek
Diabol
s. 49

Miroslav Brück
Básne a medzivety
s. 95

Dominik Tatarka
Sám proti noci
s. 109

Archív
Na Slovensku po sloviensky
(Ján Dekan, Cyril Kraus,
Peter Ratkoš)
s. 133


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.