revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2009, číslo 2

Duch, večný revolucionár
(rozhovor Krzysztofa Maslońa so Slavojom Žižekom)


Slavoj Žižek (1949) - slovinský filozof, sociológ a kritik kultúry; autor viac ako 30 kníh, o. i. Vznešený predmet ideológie, Nepolapiteľný subjekt, Revolúcia pred bránami či Krehké absolútno. V slovenčine vyšli dve Žižekove knihy: Raduj sa z národa svojho ako zo seba samého a Mor fantázií. Prednášal na viacerých amerických univerzitách. V súčasnosti pracuje v Ústave spoločenských vied Ľubľanskej univerzity.

A môže byť krvavo

KRZYSZTOF MASLOŃ: Ukáž mi svojich nepriateľov, a ja ti poviem, kto si. Kto je váš nepriateľ?

SLAVOJ ŽIŽEK: Chápem, že vám nejde o mojich osobných nepriateľov. Napokon, pre mňa nepriateľom nie je konkrétny človek či skupina ľudí, ale kapitalistický systém.

Ktorý treba nenávidieť? V knihe Krehké absolútno píšete: "Cesta k potlačeniu etnickej nenávisti nevedie v skutočnosti cez jej bezprostredný opak, etnickú toleranciu. Práve naopak - to, čo potrebujeme, je dokonca ešte viacej nenávisti čisto politickej, nenávisti orientovanej na spoločného politického nepriateľa."

Na tomto mieste sa práve odvolávam na Bibliu a Kristove slová: "Oheň som prišiel vrhnúť na zem (...) Myslíte si, že som prišiel darovať pokoj zemi? Nie, hovorím vám, ale rozdelenie." Nie je to však tak, že by som nevidel nijaké výhody kapitalizmu. Bol to napokon prvý systém, ktorý priniesol ľuďom slobodu, dnes však vytvára také antagonizmy, že ich nebude vedieť prekonať v rámci existujúcich štruktúr. Liberálna vízia sveta je ilúzia. Aj keď sme, podľa všetkého, na opačných stranách politickej barikády, zhodneme sa azda na tom, že v Číne vznikol systém, ktorý sa vymkol zo známych pravidiel. Máme tam kapitalizmus, ktorý nepotrebuje demokraciu, aby sa reprodukoval. Občas počuť: Dajme im ešte desať rokov a demokracia k nim dôjde sama. Nie, nedôjde. Ako naši spoloční nepriatelia vyrastajú - vďaka liberálom - náboženské fundamentalizmy, islámske a iné. Ale zabúda sa, že sám kapitalizmus, ak ich priam neustanovil, nezlegalizoval, tak prinajmenšom ich posilnil tak, že sa stali jeho súčasťou. Afganistan bol pomerne svetský štát, až vonkajšie intervencie, dvojpólový konflikt ako prvok globalizácie, ho premenili na fundamentalistickú krajinu. Fundamentalizmus je cena, akú platíme za zánik svetskej ľavice, za jej marginalizáciu, lebo keď sa scvrkla, utlmila svoje nároky, v určitom zmysle ich prebrali práve fundamentalisti. Nie náhodou boli predtým v arabských krajinách silné svetské ľavicové strany.

Dištancujete sa od všetkých možných nacionalizmov, ale všimol som si, že ste mimoriadne pobúrene citovali kedysi prezentovaný názor Emira Kusturicu o Slovincoch ako "národe rakúskych parobkov". Zabolelo to?

Nebral som tie slová osobne, sám som voči vlastnému národu skôr kritický. Pokiaľ ide o Kusturicu, treba mať na mysli, ako ukazuje vo svojich filmoch Balkán a komu ponúka túto svoju mýtickú predstavu. Svojho času bola v móde téza o socializme s ľudskou tvárou. Povedal by som, že Kusturica sa rozhodol ukázať Západu etnické čistky s ľudskou tvárou a tam sa to ľuďom veľmi zapáčilo.

Treba uznať, že tá predstava je sugestívna.

Nevznikla len tak z ničoho nič. Komunisti veľmi radi folklorizovali Balkán. Existovala taká mocenská stratégia, aby sa zdôraznilo balkánske šialenstvo. A ja som pristarý lišiak na to, aby som si nepamätal, ako sa správal Kusturica pred rokom 1989. Bol miláčik režimu, a keď sa po filme Otec na služobnej ceste v slovinskej tlači objavila negatívna recenzia, bosniacky Ústredný výbor požadoval, aby bol bezočivý kritik potrestaný. Nemám ilúzie, tvorca Undergroundu vždy vedel, na ktorú stranu sa postaviť a kde dávajú tantiémy.

Tony Meyers hovorí, že koncom sedemdesiatych rokov ste boli v Ústrednom výbore Ligy slovinských komunistov a potom ste viackrát radili slovinskej vláde. Nebije sa to s vašou proklamovanou revolučnou nezávislosťou?

To nie je pravda. Koluje o mne množstvo klebiet, vrátane tej, že som písal prejavy komunistickým aparátčikom. Nikdy som o sebe netvrdil, že som bol veľký disident, ale predsa len som na pár rokov prišiel o prácu. Dobre však poznám niekoľkých politikov z vládnych sfér, no hlavne preto, lebo Slovinsko je malá, dvojmiliónová krajina, a pri moci je aktuálne moja generácia. Dokonca aj v dávnejších časoch u nás neexistoval až taký odstup medzi vládnucimi a ovládanými ako niekde inde. Šéfa slovinskej komunistickej strany človek nevidel raz v živote, keď okolo prechádzal v limuzíne, ale stretával ho bežne na ulici. To spôsobilo, že vtedajší systém bol aspoň trocha prehľadnejší.

A nie menej - alebo azda viac - cynický?

Veď bol aj inteligentný, a to veľmi. Režim, inak neslýchane nátlakový, tvrdý, zdôrazňoval svoju údajnú toleranciu napríklad voči umelcom. V 60. rokoch bolo možné ľahko urobiť kariéru napríklad abstraktným maľovaním alebo písaním moderných antirománov. No v neskorších rokoch nielen že sa nezakazovalo vydávanie Solženicyna, ale sa diskutovalo o jeho tvorbe, chválila sa aj kritizovala. Slobodný svet... To je juhoslovanský paradox.

Vášmu programu niekedy chýba - podľa môjho názoru - spojitosť. S nemalým údivom som sa dozvedel napríklad, že v otázkach týkajúcich sa nacionalizmu alebo rasizmu navrhujete podporiť štát a nie občiansku spoločnosť. Prečo? Isteže, v mimovládnych organizáciách sa tiež nájdu kreténi, ale vari vo vládach nie sú?

Keby v USA takej občianskej spoločnosti ponechali neobmedzenú moc, zavládlo by rasistické násilie. Keď som formuloval vtedy tento názor, mal som na mysli práve Spojené štáty. Tam je podpora štátnej administratívy spôsob, ako sa vyhnúť ostrým rasovým konfliktom, vyhnúť sa obetiam. Odvolávanie sa na názor väčšiny máva fatálne následky. Tak sa to stalo v Srbsku za Miloševiča, ktorého geniálnym ťahom bolo práve uzatvorenie spojenectva s občianskou spoločnosťou. Spoločnosťou, ktorá bola nacionalistická, tak ako boli nacionalisti v najrozličnejších zväzoch a spoločenstvách: medzi filmármi, výtvarníkmi, literátmi. Keď si pripomenieme Radovana Karadžiča, pochopíme Platónovu pravdu, ktorý vo svojej ideálnej republike nechcel vidieť básnikov. Ľudí si netreba idealizovať: vedia robiť naozaj tie najhanebnejšie veci.

Kladiete si otázku "Kedy sa skončí kapitalizmus?" a odpovedáte "Rýchlejšie, ako sa nám zdá" a napokon vyslovujete aj hrozbu: "A môže byť krvavo..." Naozaj si myslíte, že v mojej alebo vašej domovine, kde bol pre mnohých ľudí kapitalizmus dlhé roky cieľ sám osebe, pôjdu masy na barikády protestovať napr. proti globalizácii?

Naozaj to bolo tak, že keď v roku 1989 padol komunizmus, ľudia od kapitalizmu očakávali nemožné. Objavili sa hlasy, že o päť rokov sa z nás stane druhé Švajčiarsko. Samozrejme, že sa to nestalo, za čo - pomerne často - začali obviňovať komunistov, ktorí údajne mali stále kontrolovať štát a ďalej mať v rukách - hoci už nie verejne - moc. Stačilo, keď veci neboli v poriadku, mohli za to oni. A k tomu sa pripájalo nostalgické naladenie voči Juhoslávii za čias maršala Tita, v ktorej údajne všetko bolo zázračné a úžasné. V skutočnosti práve Juhoslávia spred roku 1989 pripravovala podklad pre vojnu na Balkáne, o nostalgii je zbytočné hovoriť! Keď som rozprával o tom, že kapitalizmus sa skončí krvavo, nemyslel som to tak, že budem organizovať revolúciu, ale že kapitalizmus odstrkáva od seba, vylučuje z hry celé masy ľudí. Výborne to opísal Mike Davis v Planéte slumov. Všade na svete sú také miesta, kde sa ľudia uchádzajú o normálny spoločenský život, no zatiaľ sú z neho odstrkávaní. Podkožné napätie sa dá tušiť vo všetkých kapitalistických krajinách: v Európe, USA, v Južnej Amerike. Čas od času dôjde k explózii - ako v Los Angeles, a potom opäť nasleduje ticho pred búrkou, ktorá napokon príde.

A čo bude potom? Chudobní ozbíjajú bohatých a tak ďalej...

Nie som fanúšik Huga Cháveza, ktorý má svoje obmedzenia, ba dokonca - poviem to priamo - je blázon, predsa však urobil jednu dobrú vec. Totiž usiloval sa pritiahnuť masy, čo stoja bokom, celkom na okraji, vyzvať ich k účasti na spoločenskom živote, a čo je s tým spojené, aj na participácii - vo všetkom. Celkom inú stratégiu rozvíja napr. talianska vláda, ktorá - neviem, čo o tom viete - v decembri 2008 zaviedla výnimočný stav, aký tam trvá dodnes. Nehovorím, že je to taký istý stav ako v Poľsku v roku 1981 a že Berlusconi je nový Jaruzelski. Ale v Taliansku boli všetky štátne služby, teda aj armáda, uvedené do stavu pohotovosti. Oficiálne preto, aby sa bojovalo s mafiou a zabránilo sa násiliu v parkoch, ale preto, aby sa napríklad mohli kontrolovať prisťahovalci. Ak by som si mohol vybrať, vybral by som si chavezovskú cestu, a nie užitie sily pri riešení závažných spoločenských problémov.

V podtitule Krehkého absolútna kladiete rétorickú, aspoň podľa mňa, otázku: "Prečo treba zápasiť o kresťanské dedičstvo?" Prekvapuje ma však, že ju formulujete práve vy, čo čerpáte inšpiráciu od Marxa, Hegla, francúzskeho psychoanalytika Lacana, Freuda...

Poprosím vás o inú postupnosť: Hegel pred Marxom.

...a Lenina - propagátora bojovného ateizmu, prikazujúceho bojovať s náboženstvom.

Zaujímal ma Lenin z čias bezprostredne pred októbrovou revolúciou, napísal som dokonca doslov do výberu jeho textov z tohto obdobia. Zaoberal sa sociálnymi zákonmi, lebo dúfal v spravodlivejší svet, aby vyhlásil, že "Marxova teória je všemocná, pretože je pravdivá". Nie som nijaký leninista: myslím si, že napísal množstvo hlúpostí, z ktorých by sa dala zostaviť celá encyklopédia. Je to autor najhorších filozofických kníh, aké som kedy čítal, "Materializmus a empiriokriticizmus" z tohto hľadiska nemá konkurenciu. A nemám v pláne pestovať beznádejnú trockistickú hru spočívajúcu v tom, že sa ľuďom sugeruje, ako by Lenin - keby bol ešte pár rokov v dobrej forme - mohol uzavrieť spojenectvo s Trockým proti Stalinovi, vďaka čomu by komunizmus nepadol do pasce totalitarizmu.. Absolútne s tým nesúhlasím. Pokiaľ ide o náboženstvo, Lenin pociťoval voči nemu klasickú osvietenskú nechuť, pričom problémy viery neslýchane zjednodušoval. A takéto zjednodušovanie blokuje zmenu situácie, v akej sme sa ocitli.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Octavio Paz
Niekoľko viet

s. 3

Boris Mihalkovič
Hlbšie budem rásť
s. 5

Rudolf Jurolek
Poľný zošit Jakuba z rána
s. 17

Jana Juráňová
Únos premiéra
s. 35

Andrés Sánchez Robayna
Jednej hudbe a iné básne
s. 51

Súčasná európska poviedka Mileta Prodanović: Sedela som..., Portrét umelca v izolácii
s. 71

Duch, večný revolucionár
(rozhovor Krzysztofa Maslońa so Slavojom Žižekom)
s. 89

Poste restante
Časopis Krok
s. 99

Zbigniew Herbert
Poslanie pána Cogita a iné básne
s. 145


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.