revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2009, číslo 2

Octavio Paz
Niekoľko viet


Tam, kde sa končia hranice, strácajú sa cesty. Tam sa začína ticho. Pomaly napredujem a zaľudňujem noc hviezdami, slovami, dychom ďalekej vody, ktorá ma čaká, kde sa začína úsvit.

Začínam znovu a znovu. Ale nenapredujem. Keď sa dostanem k osudným písmenám, pero cúvne: neľútostný zákaz mi skríži cestu. Včera som mal plnú moc a písal som plynule na to, čo som mal práve poruke: na kus neba, na stenu (srdnato odolávajúcu slnku a mojim očiam), na lúku, na iné telo. Všetko mi bolo dobré: písmo vetra i vtákov, voda, skala.

Dnes zápasím osamote s jedným slovom. S tým, čo mi patrí, s tým, ktorému patrím ja: rub alebo líce?

Nadídu obdobia ticha, obdobia sucha a kameňa. Raz popoludní v bezmenný deň padne Slovo a zľahka spočinie na zemi bez minulosti.

Spevy, čo som nevyslovil, spevy pieskových dún vypovie vietor raz a navždy jedinou nekonečnou vetou, ktorá nemá začiatok, koniec ani zmysel.

Tam, kde sa strácajú cesty, kde sa končí ticho, vymýšľam zúfalstvo, myseľ, čo ma vytvára, ruku, čo ma kreslí, oko, čo ma objavuje. Vymýšľam priateľa, čo ma vymýšľa, svojho blížneho; a ženu, môj opak: vežu, ktorú ovenčím zástavami, múr, po ktorom vylezú moje peny, spustošené mesto, čo pomaly ožíva pod mojím pohľadom.

Proti tichu a hluku vymýšľam Slovo, slobodu, čo vymýšľa každý deň seba i mňa.

Preložil Vladimír Oleríny.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Octavio Paz
Niekoľko viet
s. 3

Boris Mihalkovič
Hlbšie budem rásť
s. 5

Rudolf Jurolek
Poľný zošit Jakuba z rána
s. 17

Jana Juráňová
Únos premiéra
s. 35

Andrés Sánchez Robayna
Jednej hudbe a iné básne
s. 51

Súčasná európska poviedka Mileta Prodanović: Sedela som..., Portrét umelca v izolácii
s. 71

Duch, večný revolucionár
(rozhovor Krzysztofa Maslońa so Slavojom Žižekom)
s. 89

Poste restante
Časopis Krok
s. 99

Zbigniew Herbert
Poslanie pána Cogita a iné básne
s. 145


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.