revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2011, číslo 1

Dominik Tatarka
Niekoľko viet


Bože, koľko je v nás poddanstva!

Demokraciu by sme mohli charakterizovať ako spoločnú a štátnu formu súčasného individualizmu. Podobne demokratické spoločenstvo národov bude - dúfajme, že sa dožijeme - spoločenstvom rovnoprávnych, navzájom sa rešpektujúcich národných osobností.

Príslušníci národa ako sme my, žiaľ, sú temer pravidelne nútení brániť samozrejmosť, svoju prirodzenosť, základné práva a nároky, tým strácajú čas a energiu, tým zaostávajú a zaostávaním dostávajú sa do závislosti. Chápeme sa v súvislosti. (Alebo i takto môžeme povedať, hľadáme súvislosti, aby sme sa pochopili. Národ, ktorý má potrhanú, medzerovitú tradíciu, nechápe sa tak hlboko ako národ, ktorý má tradíciu dlhú a súvislú.)

Kultúra je vnútorný priestor každého z nás, priestor slobody. Kultúra je široká ako život. Kultúra je hlboká ako dejiny, ešte hlbšia. Je hlboká ako najstaršie prejavy človeka. Je hlboká tridsať-štyridsať tisíc rokov. Je hlboká vlastne ako večnosť, ako večnosť ľudského pokolenia.

Kultúra je obcovaním, je výrazom, slovným a materiálnym výrazom pomeru človeka k človeku, národa k národu, kultúra je výrazom toho, čo si uctievame, čím chceme byť, čo chceme, aby si uctili i tí, čo prídu po nás.

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Dominik Tatarka
Niekoľko viet
s. 3

Valerij Kupka
A more belasé a loďky biele
s. 5

Daniel Hevier
Správca podstaty
s. 17

Juraj Mojžiš
Dosiahneš na čo nedosiahneš
s. 39

Pavel Hrúz
Ej, ej, starý môj
s. 57

Rodinné striebro
Galandovci
s. 73

Novica Tadić
Medzi nami a iné básne
s. 121

Mihailo Pantić
Dve poviedky

s. 129


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.