revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 2014, číslo 1

MILA HAUGOVÁ (1942). Je autorkou viac ako dvadsiatich básnických zbierok: Premenlivý povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Nostalgia (1993), Dáma s jednorožcom (1995) Alfa Centauri (1997), Krídlatá žena (1999), Atlas piesku (2001), Archívy tela (2004), Biele rukopisy (2007), Miznutie anjelov (2008), Záhrada: labyrint: hniezdo (2012) a i. V roku 2004 vyšla v knižnej edícii časopisu Fragment zbierka Target(s) Terč(e). Mila Haugová sa venuje aj básnickému prekladu; najmä z nemčiny a angličtiny (Paul Celan, Sylvia Plathová). Je známa svojou náklonnosťou k výtvarnému umeniu. Nielen množstvom vydaných kníh, ale najmä koncíznosťou a originálnosťou svojho prejavu patrí medzi najvýraznejšie poetky za posledné dvadsaťročie. Žije striedavo v Bratislave a v Zajačej doline.

Mila Haugová
Canti amore

BOTANICKÉ DIVADLO
(patetické klíčenie: á Paul Klee)

zostane už navždy
zastavené v 4 stenách
srdca

vrúbľovanie

štepársky
nôž ostrý rez medzijazýček
zasunutý medzi nahé drevo a kôru
pevne zviazané rafiou

vegetatívne rozmnožovanie

jeho prst vyrastá z mojej kože...
rastlinozviera.

HERBÁR

Medzi dvomi hodvábnymi papiermi
vylisovaný citrusový
kvet: archivovanie vôní

hortenzia po vysušení celkom
zmení farby v atlase tela
lupeň divého maku dostane
farbu zaschnutej krvi
odpočítava nás

kvet hrušky a kvet jablone
sú veľmi podobné
a len jemný odtieň je v našom oku

ľutujem že sa nedá vylisovať rozrezaná
paradajka je dojemne podobná
tichej vagíne

BOTANICKÝ SEN

každú noc sa všetky stromy pohnú
k môjmu ok(n)u len jeden nie
skryté prázdne miesto v zeleninovej
záhrade: plače tam nymfa zohnutá
k bielej košieľke malej nymfy
malá ruka vkĺzne do mojej

rastlinné denníky prepísané
rovné hriadky

kresliť
do atlasu rastlín tela

malé jašterice hľadajú stratené
slabiky svetla zavládne nátlak
tmy chcela by som

vkročiť do hustého dažďa
zaspať s ním skrúteným do mňa
už nerozpájať krásne ruky

spiacich pohlaví milencov
vliatych do údolia sna
jemné šedivé vlasy

skrútené na zátylku ako detské
kučery: tam zazvonia sklenené
jablká: prehltneme

jadierka dlho
spočívajúce na jazyku
a vtedy sa uvoľní

duša záhrady doteraz spiaca
na dne suchých dní

CANTI AMORE 1

Z nočných lovíšť
(temnejšia z najtemnejších)
vrhá jasný tieň

cena duše je v ostražitosti

(píšem a strážim jednokrídlu noc)

brána k tomu

(neviditeľný zárez zimy sa zarezáva)

územie radosti Platónska jaskyňa
sa chveje v dychu

okolo pokojná hibernácia
krásne zvieratá dýchajú z tmy

spi snívaj miluj ži

sneh ťa nájde (raz)

CANTI AMORE 2

...dvere medzi nami sa zatvárajú
a otvárajú ako zranený vejár... telá
prekračujú svoje prahy...

december 2013 Igorovi Mila

CANTI AMORE 3

Kým sa rad hviezd znova usporiada
mám starosť o dom ktorý znova rastie

záhrada ho príjme obkolesí prerastajúcou
zeleňou (tráva sa po našich krokoch
stáva nástrahou pre stopy)

nemáme otvorenú studňu ktorá
by to odrážala naspäť k oblohe

Rad hviezd sa usporiadal
záhrada sa oddelí od okolitej
roviny

Muž zostáva je treba
uzákoniť nový poriadok srdca

22. november 2013

ORCHIDEA

Akoby nás naša orchidea nemala
rada hovorí dcéra: kvitne teraz

keď nie sme v lete v našom byte
ale na vidieku: šesť nehybných
ružových vagín na zatienenom
parapete: majú všetko čo je treba
k dokonalosti: na pevnej stonke
nad vzdušnými koreňmi medzi
tuhozelenými listami kraľuje
symetrické okvetie

labellum v dolnej časti kvetu
uľahčuje svojou formou tajomné
prenášanie peľu hmyzom

ani sa nepohnú mlčky
hľadia na mňa ako raňajkujem
určite čakajú že čoskoro odídem

ja zatiaľ myslím na všetky
dni bez milovania...

15. august 2013

*2X*

Čas zjemňovania svedomia

Jeden výkrik sa pridá k druhému.
Ústa hovoria čisté.
Jazyk na úrovni kostí.
Čas sa znova vracia do svojej škrupiny.

Písmo napodobňuje jazvy.
Pomalý pohyb zvieracích chrbtov.
Kde je hranica ktorá zastavuje?
Ako sa dotknúť celého kameňa naraz?

5. august 2005

NAOZAJ

1

budem studená jasná obloha
(Poludnig) zabijem ťa (sa)
hovorím ako v gréckej
dráme ktorákoľvek hrdinka
v hmle, ktorá sa vysoko stelie
nie je horizont, strácajú sa
zvieratá. svet ešte nie je
celkom prázdny.

2

zaistiť stopy; zabezpečiť minulosť
(zakotvenie v púšti) nežnosť a
súcit; viem rozsah samoty?
rozsah túžby spaľovanie a
blednutie bieleho záhybu
v bielom záhybe
spáleného
okraja.

ŽIVÉ ZVESTOVANIE

Októbrový strom dýcha
spod hladiny vynára sa
kvet a pena:
zvestovanie: hlas
v telefóne je dcérin
oznamuje mi Tvoje narodenie
je prvý októbrový
deň slnečné predpoludnie

tmavá nežná tvár v rodinnej
čipke vankúša: malinké
ružové podošvy: malinká sestra
krásy: úžasu: nadýchnutia

(Sašenke 1. október 2013)

SEMINA VERBI

Boh nemlčí.
My nepočúvame.
Zmena kódu.
Aby malo moje
Telo rovnaké myšlienky
Ako ja.

18. marec 2014

CENA DOMINIKA TATARKU ZA ROK 2013 BOLA UDELENÁ
MILE HAUGOVEJ
ZA KNIHY TVRDÉ DREVO DETSTVA A CETONIA AURATA

„Sama v labyrinte hviezd, ďaleký hlas je mojou krajinou, počúvam, ako spieva: niekedy s ľahkosťou, niekedy s obrovskou námahou zopakujem ten hlas a pridám svoj - - -“ napísala poetka v jednej zo svojich básní a ja by som už nič nemusel dodávať, nič potvrdzovať, ani rozvláčne vysvetľovať. A ani nebudem, len kratučko načrtnem, čo sa mne zjavilo a čo sa vo mne zabudlo z písačiek Mily Haugovej: Je hrdzavá hlina s premenlivým povrchom možnej nehy; sú čisté dni, priezračne číre ako poludnie duše; je praláska a praneha nostalgickej dámy trúchliacej za jednorožcom; je smrteľne presné slovo medzi tichom a mlčaním, ktoré nás vedie všetkými cestami a len jednou k východu z labyrintu zauzľujúcich sa uzlov; je čistá veľká biela stena sviatočných chvíľ a je čierny vlas pod maskou smútku; je smiech tela rozháňaný potme dotykom: a žiadne predtým a žiadne potom; je jaskynný úkryt básne pod jazykom vydržanej bolesti a v tej istej stope brázda rany, ktorá sa hojí až v kolíske hrobu; je zrieknutie sa zablúdených, neprítomných bytostí a je ztíšené gesto odporu odovzdať sa takémuto zabúdaniu, takémuto vytŕhaniu koreňov; je let vtáčej ženy pod krídlom pohyblivej hranice únikov a je nehybnosť nedýchateľná na prvý pohľad, na jedno nadýchnutie démona súhlasu; je tu dvadsať básnických zbierok, sú tu knihy záznamov na spomienky, je tu robustná a zároveň zraniteľne krehká správa o živote v poézii a o poézii v živote – tvrdá, ako drevo detstva – toto všetko podpísané menom: Mila Haugová.

Oleg Pastier

 

 

Obálka čísla:

Ilustrácie:

Pokochajte sa!

Obsah čísla:

Elias Canetti
Niekoľko viet
(3)

Mila Haugová
Canti amore

(5)

POSTE RESTANTE
Milan Laluha
(17)

Andrej Platonov
Čevengur
(43)

MALÁ HRAČKA –
VEĽKÉ NÁSLEDKY
Ján Litvák
(63)

Andrej Chudoba
Nádej na pokračovanie
(73)

Ján Púček
A•L•F•A•B•E•T

(87)

Alexander Makarov-Krotkov
Zredigovaný exprompt
(93)

NAHRÁVAČKY
Ivan Laučík – Hlučný stroj
(99)

Peter Zajac
Poézia nepotrebných vecí
(109)

FRAGMENTY Z FRAGMENTU (141)

KNIŽNÁ EDÍCIA
ČASOPISU FRAGMENT
(153)

KONEČNÁ! NEVYSTUPOVAŤ!
(157)


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.