revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 2015, číslo 2

Ján Buzássy
Niekoľko viet

Už to nie je tá rieka, do ktorej si vstupoval kedysi: koryto je staré, no voda je cudzia. Už to nie je tá hlava, ktorej si dôveroval. Lebka trvá, ale myslenie je iné.

Krajina prahnúca pod horúcin vetrom, rozrytá, zostáva; víchry odnesú iba prach, tú pleť zeme, ktorá na kamennom koreni žije ďalej.

Kedysi cudzinec, dnes už vyhnanec, blúdiaci krajinou, nazerajúci do priepastí, hľadajúci ozvenu pre vlastné prázdnoty, hľadač, ctiteľ a osvetľovač hlbín, čo nachádzaš?

Nachádzam planiny, na ktorých víchor hovorí jazykom bodľačia. Nachádzam vtákov – prelietavcov, hovoria: Nikto nás v hniezde neprichytí. Nachádzam starcov, čítajúcich z rúk: Taký je ten život. Ako kladivo.
A kto ťa sprevádza, neznámy, s kým kráčaš, kto to s tebou znie?

Je to pieseň, tá vnútorná cudzinka, ktorá hľadala iných, aby im bola hymnou i modlitbou i rozhrešením.

* * *

Literatúra závidí prírode jej zdanlivú schopnosť poskytovať dôkazy. Závidí telu blúznenie, chŕlenie krvi, schopnosť bezvedomia, celú tú hĺbku zážitkov. Preto všetko nahrádza tajomstvom a kochá sa vo vlastnom utrpení. Telo jej vyčíta nesúvislosť pocitov, naivitu z rozumu i vypočítavú bezradnosť. A kŕčovitosť, ktorú uvoľní iba masáž v rukách rozumu. Toto je starý spor.

Je pravda, že literatúra rozväzuje jazyky (sama nepomucká), a teda v istom zmysle i mobilizuje myslenie, učí senzibilite, no i anémii, keď sa už šoková liečba stala simulovaním vzrušenia. Je pravda i to, že sa zmieta v klietke jazyka, sama súc pascou slov, ku ktorým len ťažko hľadá významy. Kľúčom ku klietke i slaninou v pasci je duch. Lež nie je ten kľúč falošný? Nie je tá slanina kúpená z druhej ruky, otrávená? Každé zlato musí prejsť skúškou pravosti. Aj v literatúre.

 

 

 

Obálka čísla:

Kresba na obálke: Filip Horník

Obsah čísla:

Niekoľko viet: Ján Buzássy  (3)
c
POSTE RESTANTE
Ján Buzássy  (5)
c
Jana Beňová: HoneymOon (37)
c
Peter Prokopec: Sneh v tieni marhule  (53)
c
Koloman Sokol: Maestro de los maestros (61)
c
Ján Púček: Slnko bolo nízko nad strechou (73)
c
Juraj Mojžiš: Sochár Jozef Jankovič (79)
c
Artur Fryz: Svätý s ovisnutými ušami (101)
c
Peter Michalovič: Úvod do štúdia prvých viet (107)
c
Josef Rauvolf: Burrougsovy přeskoky (117)
c
HIS MASTER’S VOICE
Beňová, Repka, Mojžiš, Pupala-Durný, Mihalkovič, Urban, Moravčík, Gindl (145)
c
FRAGMENTY Z FRAGMENTU
W. S. Burroughs – Brion Gysin (161)
c
KONEČNÁ! NEVYSTUPOVAŤ! (171)

c


 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.