revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

Fragment ročník 2015, číslo 2

Artur Fryz
Svätý s ovisnutými ušami

svetlo v zrkadle
svetlo z oka nevyteká
ono do oka vteká
Ibn-al-Hasajm
musel použiť zrkadlo
aby dokázal že to tak je

uplynulo tisíc rokov odkedy o tom vieme
a pokúšame sa čoraz úprimnejšie tomu neveriť

no zrkadlo nás stále pohlcuje
ako plameň hmyz
>> viac textu

c
Ján Buzássy
Niekoľko viet

Už to nie je tá rieka, do ktorej si vstupoval kedysi: koryto je staré, no voda je cudzia. Už to nie je tá hlava, ktorej si dôveroval. Lebka trvá, ale myslenie je iné.
Krajina prahnúca pod horúcin vetrom, rozrytá, zostáva; víchry odnesú iba prach, tú pleť zeme, ktorá na kamennom koreni žije ďalej.
>> viac textu

c
Koloman Sokol
Maestro de los maestros

Rozprávanie Kolomana Sokola zaznamenal Eugen Gindl
II. Košice
Išlo mi na štrnásty rok, keď ma dali učiť do Košíc. Za údenára. Daktorí moji životopisci napísali, že vraj strýko rozhodol takto preto, aby som pokračoval v rodinnej tradícii. Neviem, odkiaľ to nabrali, všade píšu, že otec bol vyučený mäsiar. To nie je pravda. V Košiciach už predo mnou chodil brat Janto na priemyslovku. Možno to bolo preto.
>> viac textu

c
KONEČNÁ! NEVYSTUPOVAŤ!
MAILOVÉ SPYTOVANIE OLEGA PASTIERA:

Milý Stano, priateľu východný so západným koreňom!
Na Teba sa obraciam ako na kompetentnú inštanciu ohľadom žobrákov, ktorých v pradávne utonuté stopy odkryl si kedysi zovrubne v Žobrákoch. Chvál na tú prózu presahujúcu vtedajšie i dnešné okraje fabulačnej nehybnosti dostalo sa Ti z rôznych uhlov kritického pohľadu vrchovato – o tom Ti teda písať nebudem, nerozmnožím pisárov kompetentnejších: dobre napísali, s čitateľským citom, nedeklaratívne.
>> viac textu

 

 

Obálka čísla:

Kresba na obálke: Filip Horník

Obsah čísla:

Niekoľko viet: Ján Buzássy  (3)
c
POSTE RESTANTE
Ján Buzássy  (5)
c
Jana Beňová: HoneymOon (37)
c
Peter Prokopec: Sneh v tieni marhule  (53)
c
Koloman Sokol: Maestro de los maestros (61)
c
Ján Púček: Slnko bolo nízko nad strechou (73)
c
Juraj Mojžiš: Sochár Jozef Jankovič (79)
c
Artur Fryz: Svätý s ovisnutými ušami (101)
c
Peter Michalovič: Úvod do štúdia prvých viet (107)
c
Josef Rauvolf: Burrougsovy přeskoky (117)
c
HIS MASTER’S VOICE
Beňová, Repka, Mojžiš, Pupala-Durný, Mihalkovič, Urban, Moravčík, Gindl (145)
c
FRAGMENTY Z FRAGMENTU
W. S. Burroughs – Brion Gysin (161)
c
KONEČNÁ! NEVYSTUPOVAŤ! (171)

c


 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.