revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na Fragment ročník 2015, číslo 4

Adam Pupala­Durný
So suchým i mokré zhorí

(Ozvuky a dozvuky z literatúr vcelku svetových)

Raz Andrésovi Riverovi, obedujúcemu vždy už predpoludním, niečo zaškodilo: záludná kostička v stehienku kuriatka...? alebo tá hustá cesnaková omáčka...? alebo mu žlčou pohla jeho neochvejná viera v krajšiu budúcnosť argentínskeho ľudu v budúcnosť vybojovanú za cenu nemalých – aj stravovacích – obetí a ťažkých – aj stravovacích – životných skúšok...? Čert ho vie – ale nepovie. Takto podráždený, nervózny a namosúrený sadol si predsa len k písaciemu stolu a – nič, holé nič. Len toto ostalo po záhou páliacom žalúdku nadaného prozaika: „Dnes popoludní som sa trikrát pokúsil dokončiť náčrt poviedky. Ale napokon som to vzdal: výdatné jedlá zrejme nepodporujú tvorivú činnosť. Čo robí taký Faulkner, keď sa obžerie: píše alebo niekde zalezie a spije sa do nemoty? A čo robil taký pažravec Stendhal? Vyšiel si na prechádzku, alebo si myslel, že stačí stisnúť kohútik pištole a je po všetkom: po tučnote, po infarkte, po starobe, po nástojčivej hrôze, že je len priemerný? A vôbec – počúvate, čo vám hovorím...?“ Áno, priateľu, pravdaže počúvame – a priateľsky ti radíme: Menej troviť, viacej tvoriť, Andrés – a po sýtom jedle riadne si odgrgnúť! Bontón sem – bontón tam.

Tymián vonia v kostolnom šere, anjeli, tiene šeré, kropeničky leštia – a spievajúce srdce v plebejskej košeli verše skladá na slávu dní dunivo delostreleckých, na slávu dní stíhavo leteckých, široké súdruhovi Širokému, hladkajúc pri tom kolenatú devu; oceľovoostré ako zo sústruhu špony nad hrobom tyrana Stalina, veď šašom byť – ale dvorným! na ruku sa vypláca – a rieka tečie antická v spomienke intímneho lyrika a amorálneho moralistu Vojtecha Mihálika: „Píšem ťažko a pomaly, veľa prečiarkujem a opravujem. Zdanlivá ľahkosť a plynulosť môjho verša je vykúpená hodinami tvrdej roboty.“
„Molodec...!“ vykrútil si fúz generalissimus, zaplesalo pod kremeľským múrom plebejské srdce jeho zakopané – a pukli okovy a zvýskli anjeli: „Olé!“
Zármutok? Ale radostný!

Keď zlodej pŕs vypustil z kropeničky noci namiesto zakliatia prvé holubičie záletnice, z ktorých sa šmahom ruky a mávnutím čarovnej sépiovej kosti stávali statné síce, ale čadivé pyramídy skrytej poézie, nelenil som, nevytáčal sa z povinnosti oznámiť, sprítomniť minulé: Raz básnik Ivan Mojík v treskúcom mraze recitoval v istej škole o jari, o záplave svetla, o omamnom dychu kvetov a vtáčích trilkov s takou vervou, že klíčiacou a pučiacou žiadzou zbesnení žiaci po Majstrovej lyrizácii vybehli von, ako keby ich mala vítať naozajstná jar... A tam meluzína, a tam naviatych závejov raj!
Keď to Ivan Mojík videl, rýchlo sa z ohúrenia prebral a zobral a s výkrikom: „Musím ísť strihať mišpule!“ trielil – na vlas podobný prebúdzajúcemu sa lunatikovi – za pomátorenými žiakmi – s nepokrytou hlavou, bez šálu a rukavíc...
A ako áno, ako nie, na konci osrienených školských trápení zazvonil plápolajúci cencúľ z neviditeľnej mušle súmraku zvonivým altom Básnikových úst: „Guvynopoposko li duvinopiskotlo abá atlá vili oblomoskoplokotlobozko sw hlbilipili silikilipilimili cudzomili owinoplosko kozko kotoropenkotliwi sodworosko čili chili chw lepe ketere dere hotlo otlo tlo o olto oltoh BOWORO huidesco hiti berewe cintili fintily fra warna hall all aperetent quebeck hiát kowi seperenia unda odomokopolotodoholokiwiparidarik h cle d ere e sewen sever sepito šeš kituni dr z zzzzzzz...“

 

 

Obálka čísla:

Kresba na obálke: Filip Horník

Obsah čísla:

Niekoľko viet: Ján Lajčiak (3)

Boris Mihalkovič: Túžba po jari a iné básne (5)

Veronika Šikulová: Moje spevavce (17)

Koloman Sokol: Maestro de los maestros (23)

Ján Litvák: Marhuľový mesiac (41)

Juraj Raýman: A riekol Jozef... (53)

Stano Kočis: Kráľovka a iné (69)

Taras Prochasko: Tridsaťtri téz o behu (85)

Ján Púček: Poznámky pod hrubou čiarou (91)

David Albahari: Dve poviedky (99)

Roman Honet: Básne (109)

Peter Milčák: Pokrvní bratia (119)

Juraj Mojžiš: Variácie o juveníliách Daniela Fischera (129)

HIS MASTER’S VOICE (145)

FRAGMENTY Z FRAGMENTU

Rozhovor s biskupom Korcom (153)

KONEČNÁ! NEVYSTUPOVAŤ! (175)
 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.