revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

GOTTFRIED BENN: Stratené ja
c
Gottfried Benn (1886 - 1956) hľadal celý život jeho zmysel. Na konci, v básni Nijaký smútok, nie bilancuje: k zmyslu života nekráčame, zmysel života si utvárame samotným životom. A na konci vieme, že zmyslom života nie je to, čo bude, ale to, čo bolo. A presnejšie: zmysel života je ukrytý v tom, aký bol a čím bol. Životom sa zmysel utvára. Vtedy, keď začína byť neprítomný, keď prestáva, ostáva ako stopa v tom, čo sa stalo. Ako mnemosyne, pamäť, "zrodenia, telesnej bolesti a viery", ako pneuma, závan, "vlnenia, bezmenného, kmitnutia".

Len dve veci

Kráčať cez toľké tvary,
cez Ja a My a Ty,
a neprestať sa trápiť
tou večnou otázkou: čo s tým?

Takto sa pýta decko.
Až neskôr došlo ti,
že platí len jedno: znes to
- či z mysel, či vášeň, či gesto -
je predurčené: Musíš. Ty.

Všetko, čo kvitlo, zašlo,
svet, ruže, moria - hja,
sú len dve veci: prázdno
a poznačené Ja.

Na -

Na prahu si očividne stála,
ale prekročiť tú čiaru - nie,
v mojom dome človek nepristáva,
musí tam mať svoje zrodenie.

Vchádza pútnik, stojí pri tej čiare,
keď ho smädí, nápoj dajú mu,
no len raz, a potom zas tie staré
zámky zavesia a zaklapnú.

Začnime

Začnime rozhovory,
hovoriť značí žiť,
aj keď už oheň horí
a chce nás zahubiť.
Prevravme: to Modré,
prevravme: Červeniť,
poďme sa počúvať, dobre?
hovoriť značí žiť.

Sám v svojej gobskej púšti,
vo svojom zdesení -
samotnieš, niet tu busty,
žien ani ozveny,
tvoj člnok na útesy
chystá sa naraziť -
tak ústa otvorte si,
hovoriť značí žiť.

Preložili Ján Štrasser, Peter Zajac

 

Obálka: archív redakcie

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-37-0

Rok vydania: 1997

Rozsah: 204

Cena:
vypredané


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.