revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

MIROSLAV BRÜCK: Obchádzky

Básnik a prozaik Miroslav Brück (1964) žije a pracuje v Skalici. Z bibliografie: Noc, tráva v pozadí (1989), Pokušenie veriť (1993), Nočné ostrovy a iné záchrany (1997), Orientačná mapa na zimu (2001), Hraničná cesta (2005).

Staničný interiér

Okrajová stanica
slúžiaca už len ako záchytný bod
na dohľad cintorín priemyselná zóna
supermarket (pragmatická konštrukcia
pre každú životnú potrebu)

Tušené staničné obrysy
výpravcov duch naďalej v nočnej službe
v regáloch predvojnový cestovný
poriadok
(atlas sveta pod tlakom plesne
rozkladá všetky zmluvné hranice)

Význam interiéru je v jeho interpretácii

Súvzťažnosť

Odložený fúrik v záhrade
vlhnúce obvodové múry
zachádzajúce náhrobné nápisy
dôležitosť predmetov je spochybnená
úzkym vnikajúcim svetlom

(mŕtvi však stále trvajú
na svojich miestach)

Zdanie

Mimo silvestrovskej noci
s centrálnym osvetlením
mimo radničného optimizmu
burzových posunkov
a ozvučených výťahov

V asanačnom pásme
s rozobratými komínmi
s pozostatkami domáceho dymu
v rozptýlených semenách jadrách kôstkach
aby úspornosť výrazu
nebola pomstou

 

Obálka: Ivan Csudai

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-855-08-95-6

Rok vydania: 2009

Rozsah: 56

Cena:
5 eur


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.