revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

ALEŠ DEBELJAK: Temné nebo Ameriky

Aleš Debeljak je slovinský básnik, kultúrny kritik, prekladateľ a esejista. Je profesorom na Katedre kulturológie Ľubľanskej univerzity a členom Európskej rady pre medzinárodné vzťahy. Po štúdiu v Ľubľane a Spojených štátoch prednášal v USA, v Madarsku a Taliansku. V osemdesiatych rokoch sa aktívne zapájal do občianskych hnutí v Juhoslávii; bol jedným z redaktorov kritického cčasopisu Nova revija a patril k sociálno-liberálnemu think tanku Forum 21. Vydal deväť zbierok poézie, trinásť esejistických kníh a redigoval niekoľko antológií. Žije v Ľubľane.

V slovenskom preklade v posledných rokoch vyšli jeho eseje Kozmopolitická metafora a Temné nebo Ameriky.

„Stredoeurópsku identitu by sme mali vnímať ako vrstvy identít. Nie je ani výlučná, ani všeobjímajúca; v tomto ohľade sa ponáša na škandinávsku, stredomorskú, iberskú či balkánsku identitu. Je to akási doplnková identita, ktorá sa vzpiera výlučnej povahe národnej alebo nacionalistickej identity, ktorú automaticky dostávame do vienka tým, že sa narodíme alebo vďaka premenlivosti štátneho občianstva. To však neznamená, že stredoeurópska identita alebo, inými slovami stredoeurópska krajina – presnejšie by sa to asi dalo nazvať duchovná krajina, keďže je najmenej definovaná – je len výplodom fantázie, hoci nie je zakotvená v žiadnych úradných dokumentoch a vyskytuje sa len v literárnych dielach a kritických úvahách. V tomto zmysle si trúfam povedať, že zatiaľ čo stredoeurópska identita bola v minulosti aktuálnou témou pre debaty, v spätnom pohľade je jasné, že intelektuálne, kultúrne a oveľa neskôr aj politické elity sa tejto témy ujali len preto, aby krajinu, ktorú si robili nárok predstavovať, dištancovali od Ruska i od Nemecka.“

Preložil Karol Chmel.

 

 

Obálka: archív redakcie

ISBN: 80-85508-43-5

Rok vydania: 1998

Rozsah: 172 strán

Cena: 5 Eur 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.