revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na DUŠAN DUŠEK: Počúvať je zadarmo
c
Recenzia Gabriely Rakúsovej uverejnená v denníku SME 10. januára 2014

ROZHOVOR JE AJ TO, ŽE JEDEN ROZPRÁVA A DRUHÝ POČÚVA

"Je šťastie, ak človek stretne ľudí, ktorí vedia hovoriť a sú radi, že ich má kto počúvať" - tvrdí D. Dušek v jednom rozhovore na tému Počúvať je zadarmo. Toto tvrdenie sa objavuje aj na inom mieste knihy, keď hovorí o stretaní sa s ľuďmi, "ktorých sa oplatí počúvať" kvôli vlastnej budúcej tvorbe.

Editori O. Pastier a J. Púček rozdelili texty knihy do ôsmich "Dúškov" s netradičným prológom a epilógom. Knihy takéhoto typu z vydavateľstva F. R. & G. majú vždy svoju zvláštnu, zaujímavú kompozíciu, bohatý a príťažlivý obsah. V jednotlivých častiach - "dúškoch" sa nepravidelne striedajú Dušekove prózy, eseje, verše a rozhovory s ním. Je ich trinásť, no bibliografické údaje o nich sú len v edičnej poznámke, čo čitateťovi trocha sťažuje rýchlu orientáciu. Rozhovory sú však dobre vybraté, z nich sa dá poznať nielen Dušekova tvorba, ale aj jeho vlastnosti ako človeka. "O mne si možno zopár ľudí myslí, že som s každým kamarát, ale nie je to pravda. Priatelím sa iba s tými, ktorých mám rád. S tými, ktorých rád nemám, sa jednoducho nestýkam, ale o tom skoro nikto nevie."

Dušekove prózy v knihe sú z konca 60. rokov, publikoval ich najmä v Mladej tvorbe. Už v nich je autorova typická jemnosť v dotyku so svetom, osobitne s prírodou, ktorú vie zhodnotiť, oceniť, sú v nich vynikajúce opisy, nostal-gické prelínanie prítomného s minulým ("Len z toho, čo už bolo, z toho, čo je za nami, môže vzniknúť smútok. Spo-mienka je minulosť."). Je tu lyrickosť, reflexívnosť, jemnučký humor ("Nezmysel musí byť krytý zlatom a ostatnými aktívami humoru, ináč sú to len inflačné tára-niny, ktoré otravujú akúkoľvek komunikáciu."), ktorý je podľa neho protipólom napätia, zloby a nenávisti, sú tu reminiscencie i reportážne prvky - to je Dušekov autor-ský rukopis, štýl. Jeden z textov ("Ne-reportáž") pre Mladú tvorbu z roku 1969 začína: "Toto nie je reportáž. Neviem písať reportáže. Len príbehom sa dá čosi vypovedať. Nestačí, aby ste iba rozprávali."

Vybrané rozhovory vznikali od 80. rokov po rok 2010. Majú vysokú výpovednú hodnotu, obsahujú pravdy, názory, sentencie, dozvieme sa napr. i to, že D. Dušek si píše denník ako "prípadný materiál" na tvorbu, ale denník "sa nikdy, ani po mojej smrti nesmie uverejniť, je to výhradne pre moje služby a potreby." Dušek sa vyjadruje o literárnej tvorbe vlastnej i iných ("Nebavilo by ma, keby som nemohol vymýšľať. Je v tom kus slobody - napíšeš, čo vládzeš, čo dokážeš."), dozvieme sa, kto sú jeho obľúbení autori, aká je komunikácia medzi autorom a čitateľom ("Čítanie kníh je hlboká a jedinečná slasť, strhujúca a tajomná ľudská činnosť -..."), prečo sa zdanlivo menej číta ako kedysi ("... materiálna potreba ľudí sa ešte stále nenaplnila natoľko, aby tu odrazu prevládol hlad po duchovných hodnotách."). Vyslovuje tiež svoje pravdy o literatúre pre deti ("Najlepšie poviedky sú možno také,... aby si ich mohol prečítať dospelý aj dieťa"), zmieňuje sa aj o ilustráciách v detských knihách.

Dušek je známy i ako tvorca scenárov pre úspešné filmy, "lebo z honorárov za knihy sa naozaj vyžiť nedá." Porov-náva text pre film, prozaický text a text dramatický, ktorý sa podľa neho píše najťažšie ("V próze niekedy hľadám slovíčko pol dňa a neviem ho nájsť. A v scenári na tom slovíčku pri opise situácie až tak veľmi nezáleží.") Hovorí o filme a filmoch, spomína desiatky mien autorov z rôznych druhov umenia, osobitne tých, ktorých má rád.

Kniha predstavuje charakteristiku D. Dušeka ako človeka, ako spisovateľa, čitateľa, scenáristu a vysokoškolského pedagóga, ako dieťa, chlapca, dospelého a súčasného tvorcu. Všetko vyplýva z rozhovorov, esejí, prózy i poézie, z chronológie autorovho života, z prostredí, kde sa pohyboval a pohybuje. Hoci je to mestský človek, v protiklade veľkomesto a dedina víťazí uňho dedina. Dušek veľa precestoval, môže a vie aj porovnávať ("Zdá sa mi, že v Európe ani nejestvuje ďalší taký národ, ktorý by viac ako 40 rokov nevydal aktualizovaný slovník svojho jazyka.")

Dušekova kniha a súčasne kniha o Dušekovi (či naopak) má chronológiou textov podobu životopisného románu. Je to príbeh o autorovi - nositeľovi ceny Dominika Tatarku.

Gabriela Rakúsová

 

Obálka:

Kresba

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-89499-18-2

Rok vydania: 2013

Rozsah: 231 strán

Cena: 8 Eur

 


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.