revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

FÓRUM MLADEJ LITERÁRNEJ KRITIKY
c
Michal Babiak, Vladimír Barborík, Milan Brčák, Adam Bžoch, Peter Darovec, Martin Kasarda, Pavel Matejovič, Pavol Minár

Slovo zostavovateľov

Fórum mladej literárnej kritiky predstavuje zbierku ôsmich štúdií o slovenskej literatúre z pera mladých slovenských literárnych kritikov, ktorí sa v poslednom čase etablovali na stránkach kultúrnych časopisov, akými sú Slovenské pohľady, Kultúrny život, Dotyky, Fragment, Romboid, Literárny týždenník, Tvorba T. Fórum nechce byť programovým vystúpením jednej generácie. Jednotlivé príspevky nenadväzujú na seba priamo, aj keď tu nepochybne jestvujú styčné plochy. Autori príspevkov netvoria žiadnu „školu“, ani nijaký jednotný myšlienkový prúd. To, čo ich spája, je kritický záujem o literatúru, uvažovanie o stave a charaktere nášho národného písomníctva a kultúry.

Bratislava, október 1992
Adam Bžoch, Martin Kasarda

 

 

Obálka:

Kresba

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-04-4

Rok vydania: 1992

Rozsah: 88

Cena: vypredané


 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.