revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

FÓRUM LITERÁRNEJ KRITIKY II

Martin Kasarda, Peter Darovec, Vladimír Barborík, Adam Bžoch, Pavel Matejovič

Slovo zostavovateľov

Tento zborník nadväzuje na súbor textov, ktorý vyšiel v roku 1992 pod názvom Fórum mladej literárnej kritiky. Predstavilo sa v ňom osem autorov, ktorých azda väčšmi než vyhranená metodológia, či zjednocujúca názorová konfesia spájal čas, keď sa pokúšali etablovať ako kritici. Kontinuitu našej dnešnej iniciatívy zabezpečuje predovšetkým autorské obsadenie. Príspevky v tomto zborníku spája záujem o problémy súčasnej slovenskej literatúry. Texty sa takto viac približujú nevyhnutnej podmienke každodenného kritického úsilia, časovosti a aktuálnosti. Fórum literárnej kritiky II. sa tiež pokúša čiastočne suplovať publikačný priestor, ktorý je výsledkom zmien v štruktúre slovenských literárnych periodík za posledné dva roky.

Vladimír Barborík, Adam Bžoch

 

Obálka: archív redakcie

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-24-9

Rok vydania: 1994

Rozsah: 64 strán

Cena: vypredané


 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.