revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

RÓBERT GÁL: Nihil sub sole novum

Róbert Gál (1968) sa narodil v Bratislave, štúdoval sociológiu v Brne (1987 - 1989). Bol spoluzakladateľom a redaktorom bratislavského dvojtýždenníka ECHO (1990). V roku 1991 odišiel do Čiech (1991) a začal študovať filozofiu v Prahe (1991 - 1993), absolvoval stáž v New Yorku (1993 - 1994). Od januára 1995 v slobodnom povolaní. Píše eseje, literárne texty, glosy a recenzie, publikoval (okrem ECHA) v časopisoch Kultúrny život, Slovenské pohľady, Fragment, Host a i. Skrátená verzia jeho filozofickej eseje Byť - či zabiť? vyšla v zborníku Násilí (Praha 1994). Knižka Nihil sub sole novum bola napísaná prevažne v New Yorku a v Prahe (1993 - 1994).

1.

Je námálo ľudí, čo písať vedia - a predsa nepíšu. Ich šuplíky sú plné pozoruhodných myšlienok, napríklad originálnych analýz tzv. medziľudských vzťahov. No komunikovať o nich zmysluplne, to väčšinou nechcú, pretože to často ani sami nevedia. Nebudú sa predsa takýmto spôsobom pripravovať o svoje vlastné ilúzie - či dezilúzie, ktoré sú zavše len akousi ich obdobou.

2.

Dva významy konštatovania o "mŕtvom bohu". Význam č. 1: "Niekto" nám nášho boha zabil; roňme spolu s ním (s ním = bohom) jeho "božie slzy". Význam č. 2: Svojho boha sme si zabili my sami; tešme sa na všetky budúce slasti, ktoré nám z toho vyplynú. Nietzscheho zúfalé zvolanie (Boh je mŕtvy!) akoby tieto dva rôzne významy spojilo.

3.

K otázke porozumenia. - Onehdy mi řekl jeden čtenář Tribuny, - píše Franz Kafka v jednom z Dopisů Mileně - že jsem jistě musel konat velká pozorování v blázinci. "Jen ve vlastním," řekl jsem, a nato se mi ještě snažil dělat poklony kvůli tomu "vlastnímu blázinci".

4.

Bol to filantrop: samého seba nenávidel nie o veľa, no predsa o niečo menej ako ostatných.

5.

Jedinou šancou proti skutočnému zblázneniu sa je: bláznovstvo ako výraz tváre. Táto možnosť (schopnosť grimasy?) často slúži aj ako istý "hybný princíp".

6.

Zopár priateľských viet - náznak porozumenia - ako prezervatív.

7.

Jednou zo skutočností, čo najviac fascinujú u Schopenhauera, je enormný zápal, s akým vysvetľuje účinnosť stáleho umŕtvovania vôle.

8.

Sú dva druhy "spoločenského človeka": jeden ide do spoločnosti čas utratiť, druhý nájsť. V drvivej väčšine prípadov je však ako "spoločník" tolerovaný len ten prvý.

9.

"Dívať sa na prítomnosť očami budúcnosti": znie imperatív futurológa Tofflera. No môžeme to povedať aj inak. Dívať sa na prítomnosť očami v budúcnosti vytvoreného mýtu Minulosť.

10.

Nie je oná tak často zdôrazňovaná snaha byť sám sebou, len v podvedomí zakorenenou vnútornou potrebou - byť sám?

11.

Čím presnejšia otázka, tým desivejšia odpoveď.

 

Obálka: Laco Teren

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-25-7

Rok vydania: 1995

Rozsah: 48

Cena: 8 eur


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.