revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

HAIKU, HAIEČKU, HAIKU ZELENÝ

Haiku má sedemnásť slabík, čistú formu japonskej priezračnosti. Dumka, piktogram blesku, padajúci list jesenného chladu a zimného hladu, otvorená náruč a zaťatá päsť. Napriek svojej ostrovnej izolovanosti prekĺzlo haiku všade, kam sa dalo i nedalo. A nevyhlo sa ani Slovensku. To všetko je obsiahnuté v tejto antológii, ktorá je súborom toho najlepšieho sedemnásťslabičného putovania od zablysnutia k záverečnému hromovému akordu. HAIKU, HAIEČKU, HAIKU ZELENÝ je antológia, v ktorej sa stretávajú slovenskí básnici rôznych generácií, rôzneho poetického naturelu. Ich cesty v slovenskej poézii boli kľukaté, často zarúbané a veľakrát neschodné, ale stretli sa a preťali v priesečníku majstrovskej básnickej formy: haiku. Ivan Štrpka, Ján Štrasser, Ivan Kadlečík, Daniel Hevier, Peter Repka, Angela Repka, Ján Púček, Oleg Pastier, Karol Chmel, Ján Litvák a ďalší tvorcovia modernej slovenskej poézie jedinečným básnickým majstrovstvom vytvorili novú a neočakávanú udalosť z všednosti všedných chvíľ.


Recenzia Gabriely Rakúsovej, uverejnená v Knižnej revue 2012/4.

Haiku, haiečku,haiku zelený. Sedemnásťslabičná antológia

Vstupné strany knihy s podtitulom Sedemnásťslabičná antológia prinášajú dve haiku: jedno od Ivana Laučíka a autorom druhého je najznámejší japonský básnik, zakladateľ a majster haiku Macuo Bašó. Ďalej sa už predstavuje trinásť slovenských autorov, ktorým editor Oleg Pastier položil tú istú otázku: Prečo píšete haiku? Čím vás zaujala táto klasická básnická forma sedemnástich slabík úspornosti? Čo všetko sa dá na takomto minimálnom priestore nájsť a napísať?

Daniel Hevier má „rád minimalizmus každého druhu“. Jeho verše predstavujú tichú krajinu so svetlom a pohybom a s hudobnými motívmi:

Slabiky haiku / na bielom snehu stránky / jak vtáčie stopy

Karol Chmel hovorí o „ohromnej slobode v sedemnásťslabičnej ohraničenosti,“ tu sú sentencie s motívmi typickými pre jeho poéziu.

„Málo slovami je v ňom možné vyjadriť nesmiernosť,“ kde je „presne vyvážená miera medzi mlčaním a hovorením,“ odpovedá Rudolf Jurolek, ktorý predstavil haiku s prírodnými motívmi, charakteristickými pre jeho najlepšiu lyriku.

Haiku Ivana Kadlečíka obsahujú neobyčajné metafory, hru so slovami a hláskami, neodmysliteľné hudobné motívy a témy o zrode a zániku, o tradíciách a súčasnosti, o dobre a zle. Preň ho „drobnosť haiku je obrovská vo výhodách“:

Stratiť sa v texte / iná sloboda nie je / len v okovách slov

Valerij Kupka vníma všedné i pozoruhodné veci surrealisticky; o forme haiku hovorí: „je natoľko klasická, že bude, zdá sa, vždy moderná“ a „napriek putám sedemnástich slabík... veľmi slobodná a oslobodzujúca“.

Zdanlivo samozrejmé pravdy, vypovedajúce o zákonitostiach života – to sú haiku Jána Litváka, ­ lebo „ak má človek čo povedať, zvyčajne to povie pár slovami“.

Prírodné impresie a symbolistické prvky sú vo veršoch Igora Nuska, ktorému je haiku „už pridlhé...“. Oleg Pastier zasvätil svoje haiku prevažne známym osobnostiam a znakom ich tvorby (Ajgiovské haiku):

A duše ako / sviece v bdelej tme aj po / zhasnutí horia

Racionálne, s trochou didaktizmu vníma skutočnosť Ján F. Púček v haiku – „najtenšej hranici medzi povzdychom a mlčaním“.

Hra s hláskami, objavné metafory a prírodné motívy – to sú „haiku úsporné, slová ticho hľadané“ u Petra Repku.

„V sieťach haiku sa dá zachytiť celý svet,“ odpovedá Angela Repka, ktorej haiku inklinujú často k aforizmom. Podobne ako u Jána Štrassera, ktorého verše obsahujú aj sarkazmus:

Už celkom slušne / vieš zaobchádzať nožom. / Ešte vidličkou.

Ivan Štrpka editorovi o haiku píše: „Japonci hovoria, že má štruktúru blesku. Aj jeho tvar a rýchlosť. Aj jeho svetlo...“:

Je to plachý vták, / veď sotva znesie / jedno ľahké tlesknutie.

Veľmi zaujímavý je doslov – mini esej I. Kadlečíka. A pred doslovom prázdna strana s nadpisom Prázdne haiku. Ako výzva k napísaniu?

 

Obálka:

Kresba

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-89499-05-2

Rok vydania: 2011

Rozsah: 176 strán

Cena: 8 Eur 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.