revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na KADLEČÍK - PASTIER: Spytovanie

Rozhovor s Olegom Pastierom

Knižka Spytovanie obsahuje vaše rozhovory, aj iných autorov s Ivanom Kadlečíkom, jeho úvahy či krátke eseje, ale predovšetkým jeho korešpondenciu, predsa ste ju na obálke označili ako román. Možno chápať toto vaše označenie ako román, ktorý písal život?

Oleg Pastier: Život píše niekedy láskovo a inokedy neznesiteľne kruto. Sú v ňom rozhovory bez konca, ale aj úvahy a eseje. Pravda – aj lož. Všetko sa to zmestí do jedného života. Naša kniha Spytovanie je kolážou prežitého, súborom otázok a odpovedí, ktoré život často a rád podsúva hrdinom i porazeným, priateľom i nepriateľom. Je to román z niekoľkých životov, z niekoľkých životných zákrut a špirál. Takto som to myslel v tom podtitule. Niektorí to nepochopili alebo nechceli pochopiť. Ale taký je už osud čítačov.

Postavy tohto „románu“ sú priatelia Ivana Kadlečíka (Albín Bagin, Rudolf Chmel, Ján Štrasser, Michal Gáfrik, Milan Šimečka, Pavel Hrúz...), ktorí sa aj v súkromných listoch vyjadrujú k spoločenskej situácii, k stavu literatúry. Podávajú svedectvo nielen o priateľstvách, ale aj o morálnych postojoch v období od 60. do 90. rokov, ktoré ovplyvňovali aj tvorbu. Čo vás najviac prekvapili z tejto korešpondencie, objasnila vám nový pohľad na dobu, v ktorej ste aj vy žili?

Oleg Pastier: Odhaľovanie listových tajomstiev býva niekedy dosť ošemetné. V tomto prípade sú uverejnené listy akýmsi neoficiálnym chorobopisom doby. Po miernej tvorivej eufórii sa na konci šesťdesiatych rokov minulého storočia prihnala sa smršť a zmietla všeličo a všelikoho. Tí charakternejší prežili ústrky a ponižovania; žili síce, ale na okraji spoločnosti, ktorá sa ochotne normalizovala. Ostali priateľstvá, ktoré nevykoľajili ani hrozby mocných, ani otravné buzerácie bdelých príslušníkov štátnej bezpečnosti. Odolávali statočne. Aj o tom je kniha Spytovanie.

Ako sa rodili vaše literárne priateľstvá?

Oleg Pastier: Nenásilne. Prirodzene. Z úcty a z prirodzeného obdivu k slobodnému mysleniu. Nemuseli sme si nič vysvetľovať a dokazovať. Dobre sme vedeli, kto je kto a kto nestojí za reč. Boli to – a ešte stále sú to priateľstvá potvrdené náročnou, charakternou literatúrou, neošúchaným a nezdevalvovaným slovom. Také priateľstvá pretrvávajú, nekazia sa, nekolabujú.

Ako vznikala táto knižka, kto ju inicioval?

Oleg Pastier: Texty Ivana Kadlečíka som vydával ešte v samizadate. Niektoré aj po roku 1989. Písali sme si, stretávali sme sa, zhovárali. Ja som sa pýtal viac. A Ivan ochotne, trpezlivo a múdro odpovedal. Na začiatku nového storočia a nového tisícročia rozhodol som sa urobiť s Ivanom Kadlečíkom rozsiahly rozhovor, v ktorom by sme sa „zastavili“ pri niektorých – pre Ivana aj pre mňa – dôležitých životných a dobových mílnikoch. Taký bol prvý plán. Ale zároveň som si uvedomil, že to bude zas len úlomok, fragment z väčšieho celku. A začal som od Ivana pýtať jemu doručené listy od priateľov. A všeličo, čo s tým súviselo. Vrstvilo sa mi to v počítači, pridával som kocky do skladačky. Prekutral som vlastný archív a doplnil knihu Spytovanie ďalšími príbehmi a osudmi. Aká a o čom všetkom je kniha Spytovanie pochopil som až po poslednom korektorskom čítaní.

Porota súťaže Ceny Jána Johanidesa vás zaradila medzi finalistov, aký je váš vzťah k jeho dielu?

Oleg Pastier: Prvé moje stretnutie s textami Jána Johanidesa odohralo sa ešte kedysi koncom šesťdesiatych rokov, keď som si prečítal jeho knižky Podstata kameňolomu a Nie. Vtedy vychádzali aj debuty iných originálnych autorov: Šikulu, Slobodu, Hrúza. Bolo čo čítať, bolo z čoho sa tešiť. Potom prišlo dlhé ticho a vydávalo sa všeličo nepodstatné a nudné. Keď sa začal Ján Johanides vracať do slovenskej literatúry, tešil som sa na každú jeho novú prózu. A v každej novej próze som si potvrdzoval ten prvotný zásah z jeho textov: neľahostajnosť. Tá jeho neľahostajnosť bola niekedy dokonca až krutá. Ale potrebná. Zoznámili sme sa po novembri 1989 a v roku 1997 sme v našom vydavateľstve vydali jeho rozsahom skromnú novelu Veliteľ jednotného uhla pohľadu.

5. jún 2012

 

Obálka: archív redakcie

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-85508-74-1

Rok vydania: 2010

Rozsah: 424 strán

Cena: 8 Eur


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.