revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

IVA KADLEČÍKOVÁ : Čítanie myslenia

Prvá časť knihy Čítanie myslenia obsahuje fakty príbehu časopisu Krok a v druhej časti časopisu zo šesťdesiatych rokov minulého storočia Matičné čítanie, ktoré sa stali pre mnohých „osudnými“ a nezabudnuteľnými v dobrom aj v zlom zmysle slova. Na osud sa netreba priveľmi spoliehať a zabudnúť sa nemá. Dnešný čitateľ si môže spraviť predstavu o tom, ako sa literárny časopis dal dobre robiť aj v nie najideálnejšej atmosfére rozpakov a nechápavosti i v dramatických okolnostiach našich dejín a nie iba v Bratislave, ale aj v Košiciach alebo v Martine. Ivan Kadlečík tvrdí, že pre umenie a literatúru sú hranice akéhokoľvek kraja tesné a ak je pravdou, že domovom literatúry je národ, ba svet, a že teda v tomto zmysle nejestvuje literatúra regionálna, nemôže existovať ani krajský, prípadne miestny literárny časopis.


Recenzia Juraja Mojžiša, uverejnené v denníku Pravda, 20.11.2011

Dobré čítanie o myslení a spomínaní

Iva Kadlečíková vydala komentovanú montáž zo vzájomnej korešpondencie spisovateľov Ivana Kadlečíka a Ludvíka Vaculíka Poco rubato pred 17 rokmi. V tom istom vydavateľstve - F. R. & G. vyšla Ive Kadlečíkovej pred mesiacom kniha Čítanie myslenia. Príbeh časopisov Krok 66 a 67 a martinského Matičného čítania 1968-1970.

Po prvé, vidno, že autorka sa nenáhli, po druhé, napísala príbeh ako hrom a napísala ho s ohromnou chuťou. Nečudo, veď od prvej po poslednú vetu svedčí, že bola pri tom. Časť reálií aj archiválií sa prelína s príbehom Spytovania, ktorý napísali Ivan Kadlečík s Olegom Pastierom a vyšiel vo vydavateľstve F. R. & G. v roku 2010. Keďže si ho žánrovo označili ako román, na literárnom nebi sa zamračilo a spŕchlo zopár jedovatejších a zopár dobre mienených slov. Ináč zvyčajný pokoj.

Nielen najrôznejšie reálie sa prelínajú oboma knihami, ale aj čosi významnejšie. Výber citovaných dokumentov a korešpondencie, no najmä hŕbu komentárov ctí „prehnietený tvar“ (ako by povedal Herman Hesse). Slovom, u Kadlečíkovcov sa slovami nemrhá. No ani im neschádza z pamäti, že za ne niekedy treba zaplatiť poriadne vysokú sumu. Sumu, do ktorej koryfeji normalizácie zaúčtovali stratu zamestnania a dohliadli aj na deti, aby nedajbože čosi nevyštudovali…

Nie však o tom píše Iva Kadlečíková, lebo vie, že by tým zainteresovaných "pamätníkov” akurát tak trochu roztrpčila a basta – fidli. Naopak, napísala knižku o myslení, hodí sa zacitovať z nej finálne vety: "Písanie je produktom myslenia. Písané, opísané, zapísané myslenie. Čítame o myslení, zamýšľaní sa, spomínaní. Čítanie myslenia.” A je toho dosť a dosť na zamyslenie. Isteže dominuje myslenie autorského okruhu, ktorý si redakcia obkrúžila v Košiciach pred okupáciou a v Martine po okupácii. Po dva rôčky tu i tam.

Dramatickejšie sa to však dialo v Martine. Znútra redakcie vzišla aj iniciatíva niekoľkých ankiet. Prvú odštartoval článok Ivana Kadlečíka Čo s týmto sviatkom? Vyznal sa v ňom z Vianoc ako "mementa našej prázdnoty, (…) prázdnoty vždy a všade prítomnej, ale najprítomnejšej na Vianoce; i keď sa nám zdá opak”. Odpovede? Odpovede sú krásne, našťastie z odpovedajúcich viacerí si za nimi stáli aj počas znormalizovaných rokov. Podobne dopadla anketa o Matici slovenskej.

Napokon Iva Kadlečíková venuje pozornosť aj druhej strane. Lenže ponecháva na ňu, aby si to svoje sama pomenovala. Mala z čoho vyberať, veď v roku 1970 "obrodárskym silám” odzváňal ozaj kdekto. Žiaľ, medzi "kdektomami” aj Ladislav Novomeský, "svoje” si povedal Ján Marták a na autodafé s horiacou otiepkou pribehol leninista Daniel Okáli. A omieľali: "Relatívna samostatnosť osobnosti v nezávislosti rozhodovania stratila platnosť.” Bolo to síce napísané v havlovskom jazyku ptydepe, ale dá sa mu rozumieť aj dnes. Ako varovaniu, aby sme ten jazyk nebrali na ľahkú váhu, lebo čítanie by sa (zasa) stalo nemyslením.

 

Obálka:

Kresba

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-89499-09-0

Rok vydania: 2011

Rozsah: 240 strán

Cena: 8 Eur


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.