revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 
VASILIJ KANDINSKIJ: Stupne

Vasilij Kandinskij (4. 12. 1866 Moskva) patril k najvýraznejším predstaviteľom maliarstva 20. storočia. V rokoch 1896 - 1914 žil a pracoval v Mníchove, kde založil niekoľko umeleckých skupín (Phalanx 1901, Neue Kunstnverinigung 1909, Der Blaue Reiter 1911). Spolupracoval s Gabrielou Munterovou, Frazom Marckom, Alexejom Javlenským, Paulom Kleeom, Augustínom Mackem. Roku 1922 sa stal profesorom na weimarskom Bauhause, kde pôsobil až do roku 1933, keď školu hitlerovský režim definitívne zrušil. Kandinskij sa presťahoval do Paríža, kde pracoval až do smrti 13. 12. 1944. Kandinského literárne dielo Stupne umožňuje čitateľovi nazrieť do procesu postupného budovania maliarskeho vedomia a podvedomých i mimovoľných zážitkov, umožňuje mu poznať dobovú atmosféru a okolnosti, v ktorých sa toto vedomie a s ním aj nepredmetné maliarstvo rodilo, formovalo a vyhraňovalo.

Vylúčenie predmetnosti z maliarstva kladie skutočne veľmi veľké nároky na schopnosť vnútorne prežívať čisto umeleckú formu. Od diváka sa totiž žiada, aby bol v tomto smere neobyčajne inteligentný. Je to nevyhnutný predpoklad. A v tejto atmosfére sa zasa oveľa, oveľa neskôr vytvorí čisté umenie. Jeho neopísateľnú krásu vidíme teraz len v letmých a prchavých snoch.

Časom som pochopil, že mi čoraz väčšia tolerancia k cudziemu umeniu nielen nemôže škodiť, ale naopak, je pre moje osobné snaženie neobyčajne priaznivá. Preto čiastočne obmedzujem, čiastočne rozširujem obvyklý výraz "umelec musí byť jednoduchý" a hovorím: "Umelec musí byť jednostranný vo svojom diele." Schopnosť prežívať cudzie diela, čo sa, prirodzene, uskutočňuje a musí uskutočňovať svojím spôsobom, robí dušu vnímavejšou, schopnou chvieť sa. Takto sa stáva bohatšou, širšou, ušľachtilejšou a čoraz viac sa prispôsobuje k tomu, aby dosiahla svoje ciele. Zážitky z cudzích diel sa v širšom zmysle podobajú zážitkom, ktoré máme z prírody. Umelec nemôže byť slepý a hluchý. Naopak, ešte s väčšou radosťou a nadšením pristupuje k vlastnej práci, keď vidí, že v umení sa využívajú aj nespočítateľné iné možnosti. Čo sa mňa osobne týka, je milá každá forma, ktorá je výrazom ducha. A nenávidím takú, ktorej duch chýba.

Nazdávam sa, že budúca filozofia sa bude zaoberať nielen podstatou vecí, ale obzvlášť pozorne aj ich duchom. Potom sa ešte viac zhustí atmosféra potrebná človeku na to, aby mohol vnímať ducha vecí, aby ho mohol hoci aj neuvedomelo prežívať rovnako, ako teraz neuvedomelo prežíva ich vonkajšiu stránku. Takto si môžeme vysvetliť pôžitok z predmetného umenia. Táto atmosféra je nevyhnutnou podmienkou, aby človek sprvoti prežíval duchovnú podstatu v materiálnych veciach a potom duchovnú podstatu aj v abstraktných veciach. A pomocou tejto novej schopnosti, ktorá bude v znaku "Ducha", sa rodí pôžitok z abstraktného - absolútneho umenia.

 

Obálka: Vasilij Kandinskij

Ilustrácie: Vasilij Kandinskij

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-20-6

Rok vydania: 1994

Rozsah: 80 strán

Cena: vypredané


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.