revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

MARIÁN ČÍM KUBICA: Báseň ako báseň

Zbierka básní Mariána Kubicu Báseň ako báseň, je široko koncipovaný lyrický text. V akomsi samopohybe odvíjajú sa jednotlivé básne a vytvárajú ojedinelý, priezračný tvar. Hľadanie a dešifrovanie slova, mikrosvet básne povýšený na autonómny, ničím nezrušiteľný princíp, absolútna odovzdanosť čírosti slova – to všetko zaraďuje Kubicove texty medzi najobjavnejšie literárne produkty súčasnej slovenskej poézie.

Nachádzanie nových síl v slovách, experimentovanie, ktorému je cudzí manierizmus a verbálny automatizmus, vytváranie nových zdrojov básne, jedinečné využívanie vtipu a dôvtipu, cit pre tvar a nadčasovosť napísaného.

– báseň – pieseň o spaní ...

– nechajte si – prosím – vlasy na pokoji…
– majte oči celým – celkom – privreté…
– pospite si spolu – kým si – zmiznete…
– pospite si spolu – možnože vás spojí…

– objímete – inak – inak – pritúlite…
– ten dá nohu – tá dá ruku za oboch…
– a nerozozná – vás – viac už ani boh…
– len sa trošku – trošilinku vžite…

– ráno bude – krásne – ráno bude – čisto…
– ráno – pre vás – svitne ako odznova…
– a keby i bolo – daždivo – či hmlisto…
– nakoniec sa niekde – nájde – ružová…

– nechajte si – prosím – na pokoji ústa…
– majte telá celým – celkom – pre seba…
– zaspávajte – večnosť – ako pahreba…
– zhasínajte tak – a tma vám bude hustá…

– pohladíte – inak – inak – pobozkáte…
– ten si vzdychne – tá sa iba – zamrví…
– večer bude – plynúť – ako májový…
– urobí vám dobre – všetko – čo mu dáte…

 

 

Obálka: Ivan Csudai

Ilustrácie: Stano Černý

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-50-8

Rok vydania: 2004

Rozsah: 74 strán

Cena: vypredané


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.