revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

MARIÁN KUBICA : - pár básní - nanič -
c
Knihu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. nn

c

Akosi pridlho a tvrdohlavo drží sa nás zimné odchádzanie. A strát pribúda.

Marián Kubica (6. 9. 1955 – 26. 2. 2012) zomrel náhle a nečakane. Dal zbohom básneniu, pátraniu a číhaniu po prapôvode slov a ich storakým, alchymážnym zauzleninám.

Všetko podstatné – a už nezmeniteľné a nezameniteľné – z básnickej hravosti Mariána Kubicu je uložené v dvoch knihách, ktoré sme vydali v našom vydavateľstve: Báseň ako báseň (F. R. & G. 2004) a Báseň bez všetkého (F. R. & G. 2006). Tú prvú ilustroval Stano Černý, druhú Ivan Csudai. Obrysy slov a báznivá krehkosť tušených obrazov zliali sa do svorného a skvostného jazyka medozvukej básne: „z tmy – sliepňa v slnku … z ničoho nič – diera… tak – krátko večná…“

Takto zanechaná stopa nevyprchá, nesplynie s nevšímavou ľahostajnosťou nášho všednodenného egoizmu. Trvá, a bude trvalo večná.

Iní a inak budú zhodnocujúco písať o Mariánovi Kubicovi, o jeho až nadprirodzených schopnostiach nečakane a neočakávane premiestňovať sa v priestore a čase, o jeho hrdých samotách, o jeho zničujúcej družnosti, o jeho vzopretiach sa zvodom banálneho, priemerného prežívania. Nenechajme sa pomýliť: len to, čo bolo napísané, ostane. A Marián Kubica na tom, čo napísal, nebude musieť už nič meniť, nič gumovať, nič zatajovať v zátvorkách ani tam, kam náhle a nečakane odišiel.

© Oleg Pastier, 2012

c

- kubica - čím marián -
- pár básní - nanič -

- báseň - pre prijateľov ...

- mám strach - že píšem - iba čo sa vraví ...
- šťastný som - keď je tomu - ta k ...
- a - lebo - ho c'i - na o pak ...
- l'-život - už neoslávim ...

- ani už - v sebe - neudržím mravy ...
- cítim to - ako - tiky - tak -
- od vážne - ako vlčí - mak -
- hrobím si byľu - z trávy ...

- bojím sa - že sa - málo - bojím ...
- k ne - svojim - iba ako - k svojim -
- súc - potajmä -

- myslíte - že sa - z toho - z rojím ...
- veru si - dlho - v s love stojím -
- nuž - vyčkajmë ...

 

- báseň - v alchymistu ...

- dnes - keď ma hudba - vedie vravou o tom -
- čo sa vám stane - predchádzam sa sám ...
- rád by som vravel - ako počúvam ...
- a obvykle - ma pozlacuje - potom ...

- dnes - cítim - myslím - ako hudba vznietla ...
- trápi ma - že som - taký pomalý ...
- ale už - poznám - ako popáli -
- toho - čo hľadá - chybne formu svetla ...

- tak stoja - v rade - od prahy - až po váh -
- namiesto domov - sochy vašich pováh -
- a obstavujú - nadstavujú - tvár ...

- a svetlo na ne - ďalej - len tak ... svieti ...
- kladie mi na stôl - poháre - a kvety ...
- a opakuje - že by chcelo - tvar ...

(ukážka)

c

Autor o sebe

Ľudská, čitateľská i autorská prax mi ukázala a vytvorila vo mne postupne s/pevné presvedčenie, že celá verbálna komunikácia je umelá, je naučená, a je dohodou na jednej strane a na druhej strane, že potenciál jednoltivých slov, obzvlášť keď sa rozoberú na to, z čoho pozostávajú, je oveľa väčší ako ich bežné využitie. Inými slovami, že ľudský mozog je svojím výtvorom, je asociáciou asociácií a všetky slová sú dohromady len jedno veľké synonymum...

Veľmi by som sa preto chcel dopísať k textom, ktoré priamo v hlavách čitateľov či poslucháčov aspoň v jednom jazykovom prostredí budú spolu so svojimi funkciami (slov) meniť funkcie ich (mozgov)... Až po všeobecné uvedomenie si tejto dohody a obojstranné zvnútornené oslobodenie sa...

A som presvedčený vlastnou – vďaka veršom meniacou sa identitou o tom, že ak ide o poéziu, má tiež svoj kontext. Tento kontext sa šak obyčajne zamieňa s podobnosťou či odvodenosťou, a to až po postmodernu ne-podobných textov autorov ne-usilujúcich sa už ani na nič a na nikoho podobať.

Myslím si, že celkom stačí, keď sa textúra podobá na svojho autora a naopak...

PASTIER, Oleg – KUBICA, Marián: Medzihra v seriáli ne/verbálnych snov. In: Romboid, roč. XLII, 2007, č. 5, s. 37.

Zdroj: Literárne informáčne centrum

  

Obálka:

Kresba na obálke: Jaroslav Štuller
Ilustrácie: Jaroslav Štuller

ISBN: 978-80-89499-51-9

Rok vydania: 2018

Rozsah: 133 strán

Cena: 9,50 Eur


 

 

c
© 1987-2018 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.