revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

PETER MACSOVSZKY : Klišémantra

Peter Macsovszky (1966) - básnik a prozaik. Básnické zbierky: Strach z utópie, Ambit, Cvičná pitva, Sangaku, Súmračná reč, Gestika, Tovar a i. Prozaické diela: Frustraeón, Fabrikóma, Lešenie a laná a i.NEDOSTATOK PREKVAPENIA

Každému: kto bude prekvapený.
Je to určené každému, koho
prekvapí, že to nie je napísané

tak. Ako to očakával. Každý bude
prekvapený. Najmä ten, koho
už začala obšťastňovať zmena

autorovej dikcie. Tá sa skutočne
radikálne zmenila. Ale podľa
celkom iného scenára.

Táto zmena by mala každého
prekvapiť, avšak nie každý
si ju všimne. Pretože autorov

výtvor sa nedostane. Ku každému
rovnako. Treba byť pripravený
na prípadnú sabotáž.

No ten, kto bude pripravený,
sa asi sotva prekvapí. A taký
nedostatok prekvapenia

by mohol zničiť. Autorov zámer,
ba aj zmysel jeho existencie,
pretože autorovým poslaním

je vymýšľať. Prekvapenia,
čiže pripravovať sabotáže,
a nikdy sa na nich nepodieľať.

HUDOBNÁ STANICA STROM

Je známa aj technika
vysielania pomocou stroumu.

V praxi to vyzerá tak,
že ten, kto má vysielať,

zabehne k veľkému stromu.
Objíme ho, oprie sa

čelom. A odvysiela
požadovanú správu.

Každá činnosť v mozgu
zahŕňa časopriestorové vzory

celulárnej aktivity. Podobne
ako zložky hudobnej melódie,

kde priestor funguje ako
klávesnica. Väčšinou príjemca

správu prevezme a zachová
sa podľa inštrukcií.

Vie, ktoré časti kompozície
neboli určené pre verejnosť.

Indukovaný telepatický prenos
má zachovávať určité pravidlá.

Príjemca musí byť uvoľnený.
Keby ste chceli vysielať niekomu,

kto práve sedí. Za volantom,
ohrozíte hudobnú melódiu.

 

 

Obálka: Ivan Csudai

ISBN: 80-85508-59-1

Rok vydania: 2005

Rozsah: 60 strán

Cena: vypredané


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.