revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

<< späť na PETER MICHALOVIČ a hostia: De disciplina et arte

Namiesto predslovu malá edičná poznámka

Prvú časť knihy tvoria texty, ktoré boli uverejňované v časopise Romboid. História ich vzniku je jednoduchá. Ivan Štrpka a Oleg Pastier ma oslovili s ponukou vytvoriť rubriku, do ktorej by som prispieval tak vlastnými, ako aj textami "hostí". Výzva to bola zaujímavá, slovo dalo slovo a tak vznikla rubrika De disciplina et arte, ktorej názov sa "transformoval" na titul tejto knihy.

Vzniklo niekoľko textov, pričom som si spolu s mojimi hosťami vyskúšal niekoľko spôsobov písania. Som si vedomý toho, že niektoré z nich sa ani nedajú žánrovo vymedziť. Pravdu povediac, žánrová klasifikácia bolo to posledné, čo ma zaujímalo. Podstatným bola vždy téma a radosť z písania. Musím sa priznať, že písanie niektorých textov mi spôsobovalo skutočne veľkú radosť. Na začiatku som si vymyslel tému, pozval som si hosťa a začal písať. Napísal som svoj text alebo časť spoločného textu, a potom som zvedavo čakal, ako zareaguje môj ad hoc partner v písaní. To, čo sa za pár dní vrátilo, bolo často pre mňa veľkým prekvapením, pretože písanie sa neraz zvrtlo celkom iným smerom, než som predpokladal. Navyše dostalo inú dynamiku, odlišný rytmus, čo zákonite posunulo zmysel môjho písania. Aby tieto dve časti netvorili vnútorne heterogénny celok, musel sa sa k písaniu ešte raz vrátiť, skorigovať nielen moju časť, ale aj časť môjho spolupisateľa tak, aby vznikol jeden homogénny text, ktorý individuálne Ja a Ty rozpustil v spoločnom My.

Inak povedané, v tomto prípade nebola dôležitá moja intentio auctoris, ani intentio auctoris spolupisateľa, ale nový zmysel, pri vytváraní ktorého každý niečo stratil a paradoxne aj niečo získal. Po skončení tejto rubriky som si naivne myslel, že celá záležitosť je uzatvorená, že dobrodružstvo písania je dávnou minulosťou, ktorá zostáva prítomná len v spomienke. Situácia sa zmenila vtedy, keď Oleg Pastier prišiel s nápadom vydať tieto texty knižne. Znova som si prečítal všetky texty a odvážil som sa súhlasiť s týmto Olegovým nápadom. Pri tejto príležitosti som si spomenul na texty o zaujímavých filmoch, ktoré sme spolu s Vlastimilom Zuskom príležitostne písali pre časopisy Iluminace a KinoIkon o filmoch. Naše spoločné písanie mi spôsobovalo nesmiernu radosť a preto som sa rozhodol, že ich zaradím do tejto knihy. Tieto texty tvoria druhú časť knihy, nazvanú Dvojník, opäť podľa rubriky v časopise KinoIkon, pre ktorú väčšina z nich boli pôvodne napísané. Dva texty sú v češtine. Tento fakt netreba pripisovať mojej vrodenej pohodlnosti a lenivosti, ale jednoducho tomu, že boli publikované v českých publikáciach a ešte aj tomu, že práve jazyk písania jasne naznačuje to, kto mal posledné slovo, teda to, kto robil záverečnú redakciu.

Skôr, než sa čitateľ rozhodne čítať jednotlivé texty, dovolím si vysloviť poďakovanie hosťom, podieľajúcim sa na tvorbe jednotlivých textov. Moja úprimná vďaka patrí jedinej dáme v tejto milej spoločnosti, filmologičke Márii Ferenčuhovej, ďalej filmovému režisérovi Dušanovi Hanákovi, estetikom Oliverovi Bakošovi a Vlastimilovi Zuskovi, filozofom Josefovi Fulkovi, Miroslavovi Marcellimu a Miroslavi Petříčkovi, spisovateľom Michalovi Laczovi a Pavlovi Vilikovskému, ako aj umeleckému sklárovi a básnikovi Palovi Machovi a výtvarnému umelcovi Michalovi Murínovi. Pri tejto príležitosti by som rád vyslovil aj poďakovanie Ivanovi Štrpkovi, Olegovi Pastierovi, ľuďom, bez ktorých by tieto texty nevznikli.

V Bratislave 21. 6. 2005

Peter Michalovič

 

Obálka: Ivan Csudai

Ilustrácie: Ivan Csudai

Pokochajte sa!

ISBN: 80-85508-54-0

Rok vydania: 2005

Rozsah: 216 strán

Cena:
vypredané 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.