revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

JOZEF MIHALKOVIČ : Listové tajomstvá II
c
Kniha je pokračovaním súboru Listové tajomstvá z Mihalkovičovej tvorby: básnickej, esejistickej aj prekladateľskej (Rimbaud, Dickinsonová, Cros, Goethe, Verlaine, Rilke). V knihe sú tiež prítomné básne z ostatného obdobia básnikovho aktívneho reflektovania súčasnosti „vylúpnutej živými rezmi z konkrétnych faktov života“. O tomto a o takomto básnickom smerovaní Jozefa Mihalkoviča sa azda najpresnejšie a najpresvedčivejšie vyjadril Daniel Hevier, keď napísal: „Napätie exteriér (mesto, ľudia) – interiér (myšlienkový svet, priestory na sebaskúmanie) dynamizujú básnický výraz Jozefa Mihalkoviča, rozhýbavajú sieť medziľudských vzťahov, zachytávajú náčrty konfliktov, náznaky riešení.“

Recenzia Milana Hamadu, uverejnená v denníku Pravda, 1.5.2013

Recenzia Jána Buzássyho, uverejnená v Revue svetovej literatúry 2/2014

Sobotná príloha denníka Pravda, 21. február 2015

pravda

 

 

Obálka:

Kresba

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-89499-10-6

Rok vydania: 2012

Rozsah: 200 strán

Cena: 6 Eur


 

 

c
© 1987-2015 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.