revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

KOLEKTÍV AUTOROV: Moje mesto

Eugen Gindl
Moje mesto

Viac ako dvesto sídiel na území dnešného Slovenska malo trvalo či dočasne status quo mesta: kráľovského, alebo poddanského. Tento archipelág, často multietnický a multikonfesiálny bol výrazným, ale dodnes plne nedoceneným subjektom našich národných dejín. Obyvatelia mnohých týchto miest, najmä v prípade tých najprosperujúcejších, vytvárali v priebehu storočí hodnoty, ktoré boli neraz v kontexte so špičkami Európy, ba v niektorých prípadoch (najmä banské mestá), aj na čele technologického progresu. Spoľahlivá a dlhotrvajúca ekonomická základňa vytvárala podhubie, na ktorom prekvitala pestrá meštianska (nie však meštiacka!) kultúra, recyklujúca sa do nášho národného dedičstva.

Plody tejto lokálnej a regionálnej kultúry sa však dodnes nestali vo svojej mnohostrannosti súčasťou našich „veľkých dejín“. Zvlášť povážlivé je, že aj v mestách, kde tvorcami, nositeľmi a uchovávateľmi meštianskej kultúry boli slovenské elity, pahreby kolektívnej pamäti vyhasínajú, takže rekonštrukcia minulosti je čoraz zložitejšia a neurčitejšia. Z pamäti pospolitosti sa vytrácajú tak významní jednotlivci, ako aj rodiny, ktoré sa významne pričinili o ekonomický a kultúrny rozvoj. Amnézia narastá geometrickým radom, nakoľko pamätníci udalostí, aj tých nezaznamenaných, vymierajú a ich potomkovia uchovávajú z generácie na generáciu čoraz menej vzácnych informácií o svojich predkoch, o svojich rodinách, o ich neraz dramatických osudoch v meniacich sa režimoch strednej Európy.

Texty obsiahnuté v knihe Moje mesto mapujú Slovensko celkom iným spôsobom, ako turistické bedekre či naivné maľované mapy; mapujú ho rôznymi smermi a najväčšmi do hĺbky.

Rôznorodosť autorov tu dovedna spája texty beletristické, esejistické, publicistické i rozhovory. Ich autormi sú zväčša osvietení domorodci, (neraz členovia významných rodín), alebo ľudia, ktorí v tom-ktorom meste dlho žili a venovali sa ošetrovaniu a uchovávaniu kolektívnej pamäti, spisovatelia, historici, etnografi i žurnalisti.

Názov knihy síce môže vyznievať banálne, no je o to príznačnejší. Je to napokon možno jedna z posledných šancí vidieť a zachytiť spodné vrstvy našich blednúcich miest, zažiť ich v celej šírke, kým ešte piesočné búrky a prach celkom nezavŕšia svoje dielo. Kniha Moje mesto je možnosťou zachytiť a zapamätať si všetko to, čo v nasledujúcom storočí budú musieť prácne odkrývať až ťažké a nemotorné bagre archeológie.

Recenzia Daniela Heviera uverejnená v denníku SME 15. augusta 2014

Recenzia Juraja Mojžiša uverejnedná v denníku Pravda 13. septembra 2014

 

Obálka: frotáž Jána Púčeka

ISBN: 978-80-89499-26-7

Rok vydania: 2014

Rozsah: 386 strán

Cena: 8 Eur

Obsah:

Moje mesto: Liptovský Svätý Mikuláš - Na otázky Eugena Gindla odpovedá Soňa Kovačevičová
13

Martin Mešša - Moje mesto: Bardejov
37

Peter Macsovszky - Moje mesto: Nové Zámky
53

Katarína Popelková -Moje mesto: Pezinok
71

Moje mesto: Kežmarok - Na otázky Petra Laučíka odpovedá Nora Baráthová
87

Pavel Hrúz - MOJE MESTO: Banská Bystrica
109

Soňa Kovačevičová - MOJE MESTO: ŠAHY
125

Július Vanovič - MOJE MESTO: MARTIN
137

René Bílik - MOJE MESTO: SKALICA
147

Pavel Vilikovský - MOJE MESTO: BRATISLAVA
161

Peter Kerekes - MOJE MESTO: ŠTÚROVO
179

Ladislav Szalay - MOJE MESTO: TRNAVA
195

Vladimír Janček - MOJE MESTO: BREZOVÁ POD BRADLOM
213

Lajos Grendel - MOJE MESTO: LEVICE
231

Stanislav Rakús - MOJE MESTO: KOŠICE
241

MOJE MESTO: Kláštor pod Znievom - Fingovaný rozhovor medzi Soňou Kovačevičovou a jej starou mamou Ľudmilou Šimkovou, rodenou Hraškovou
255

Peter Laučík - MOJE MESTO: SPIŠSKÁ BELÁ
265

Igor Thurzo - MOJE MESTO: Turčiansky Svätý Martin
279

MOJE MESTO: Levoča - Na otázky Petra Laučíka odpovedá Ján Olejník
295

Soňa Kovačevičová - MOJE MESTO: RUŽOMBEROK
315

Miro Kollár - MOJE MESTO: HLOHOVEC
329

Ivan Laučík - MOJE MESTO: LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
341

Vincent Šikula - MOJE MESTO: MODRA
359

Ivan Kadlečík - MOJE MESTO: Cudzie a stratené mestá
371


 

 


© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.