revue pre literatúru, výtvarné umenie, históriu a kritiku

 

  

Aktuálne

Podujatia

Archív

Redakcia

História

Knižná edícia

Predplatné

Kontakty

 

Časopis Fragment / F. R. & G. (fan page)

 

PETER PROKOPEC : Nullae

Nullae, čítaj „núllé“, rozumej NIČ.
Keď je niečo ničím, neznamená to, že neexistuje; keď je niečo ničím, je dobré zamyslieť sa nad naozajstnou hodnotou nepolapiteľného.
Krátkodyché, krátkozraké popevky bokom – tu ide o viac. V zápase o zmysel opiera sa Peter Prokopec o múdrosť. Je to nerovný boj. Ako každý, keď v ňom stojí človek sám proti presile, ako každý, keď nejde v prvom rade o víťazstvo.
Tu je dielom obyčajný život.
Tu záleží na kameni rovnako ako na zrnku prachu.
Tu ide o každé vlákno.
Peter Prokopec hľadá krásu. A hľadá ju všade. Svedčí o tom aj jeho dvojveršie: "Gravitácia funguje / krása leží pri nohách." Občas sa treba zohnúť a ušpiniť sa – všetko sa nám vráti niekoľkonásobne.


Čo mníchovi, ktorý by len chcel byť mníchom, uniká

I

Nasledovať sa dá každé učenie –
stačí súhlasiť.

A hneď počuť: „Chrám večného ohňa, otvor sa!“

Ach, mních, ktorý by len chcel byť mníchom –
keď sa mu šnúrka rozviaže,
ako k hadovi sa zohýba.

Kráča do vrchu,
ale výška sa nemení.

II

Nosieva Windsorským uzlom
uviazaný smútok.

Depresia
sa podľa neho podobá
rakovine.

Leží na posteli, zomiera –
na prechladnutie.

III

Mních, ktorý by len chcel byť mníchom,
rezignáciou kreše o vnútro,
do dní vypaľuje
mravčie chodbičky.

„Oheň spáli malých,“ vravievali v Chráme večného ohňa,
„nezáleží ani na tom, ako veľmi pracujú.“

IV

„Hľadám riešenie, ktoré nie je.

Môžem sa upínať
na pravdy buddhizmu, kresťanstva alebo
iného náboženstva či presvedčenia,
ale v konečnom dôsledku
som na to sám.

Kŕmim sa plodmi zo stromu,
ktorý nerastie nikde na svete,
len v mojom spaľujúcom hlade.“

 

Obálka:

Kresba

Pokochajte sa!

ISBN: 978-80-89499-27-4

Rok vydania: 2014

Rozsah: 53 strán

Cena: 6 Eur


 

 

c
© 1987-2014 F.R.& G. publishing
The publication of this website has been made possible by a grant from the
Fund for Central & East European Book Projects, Amsterdam.